Výsledky hľadania v produkte Literatúra: 44 670 výsledkov
...
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 9. 2019

Vzor pracovnej zmluvy pedagogického zamestnanca (učiteľ – čas neurčitý, učiteľ – doba určitá, učiteľa – určitá doba na zastupovanie).

Dátum publikácie: 19. 7. 2019
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2019
Ak platiteľ DPH kúpi od platiteľa DPH 30 ročnú nehnuteľnosť, pri predaji sa uplatní prenos daňovej povinnosti, následne ju kupujúci zrekonštruuje. Z tejto rekonštrukcie si uzná...
Dátum publikácie: 19. 7. 2019
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2004

Môže škola alebo jej riaditeľ využívať externé právne služby (za úhradu)?

Dátum publikácie: 19. 7. 2019
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2014

Akým spôsobom účtovať o prijatí úveru zo ŠFRB na účet obce a ako sa bude účtovať úhrada splátok úveru?

Dátum publikácie: 19. 7. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Môže zamestnávateľ na základe faktúry predloženej zamestnancom preplatiť príspevok na rekreáciu, pokiaľ uvedený doklad neobsahuje IČO iba DIČ a je na ňom uvedená jediná položka...
Dátum publikácie: 18. 7. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 5. 2004
Spoločnosť realizuje energetické služby, napr. výmenu meračov. Služba pozostáva z odmontovania starého merača, dodania nového merača a jeho namontovania. Uvedenú situáciu účtovať...
Dátum publikácie: 18. 7. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2016
Zamestnávateľ sa rozhodol darovať ojazdené vozidlá svojim zamestnancom. Je automobil, ktorý sa vyraďuje z evidencie zamestnávateľa a daruje zamestnancovi, považovaný za dar...
Dátum publikácie: 18. 7. 2019
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2010

Má škola používať viaceré číselné rady k dodávateľským faktúram a môže túto skutočnosť nariadiť zriaďovateľ organizácii?

Dátum publikácie: 18. 7. 2019
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2016

Ako zaúčtovať novoobjavený majetok po jeho predošlom odúčtovaní späť do majetkovej evidencie obce?

Dátum publikácie: 17. 7. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015
Zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi služobný byt, ktorý na tento účel prenajíma a hradí plne zamestnávateľ – mesačné nájomné 600 € bez energií. Koľko sa dodaňuje zamestnancovi...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené