Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 14 267 výsledkov
...
Dátum publikácie: 26. 6. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 2. 2008
Stredná odborná škola má fond pracovného času 37,5 hod./týždeň. K 31. 10. 2018 bol ukončený pracovný pomer na dobu určitú so starobnou dôchodkyňou, ktorá pracovala ako upratovačka...
Dátum publikácie: 26. 6. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Zamestnávateľ prijal do pracovného pomeru učiteľa chemických predmetov, ktorý má vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa (titul PhD.) a niekoľko rokov odbornej praxe v chemickom závode a...
Dátum publikácie: 26. 6. 2019
Autor: Ing. Iveta Kolenová
Právny stav od: 1. 1. 2012
Konateľ zaplatil za tovar valutami (PLN), ktoré vybral zo svojho účtu. Ako má spoločnosť o výbere z účtu konateľa účtovať? Môže zaúčtovať výber peňazí zápisom 211/261?
Dátum publikácie: 26. 6. 2019
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2010
Spoločnosť kúpila pozemok, na ktorom bude stavať výrobnú halu. Všetky náklady spojené s vybavovaním stavby robí externá spoločnosť, ktorá navrhla projekt, vybavuje stavebné...
Dátum publikácie: 26. 6. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2010
Spoločnosť požiadala elektronicky o vrátenie DPH z Rakúska. Prišla odpoveď, že potrebujú dodať originály dokladov, bez toho žiadosť neakceptujú. Majú právo žiadať originály...
Dátum publikácie: 25. 6. 2019
Autor: Ing. Marta Rešetková, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2008

Obec nadobudla drobný majetok darom a tento majetku dáva do správy základnej škole s právnou subjektivitou. Ako účtuje o tomto účtovnom prípade obec a ako škola?

Dátum publikácie: 25. 6. 2019
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 4. 2004
Slovenská spoločnosť umožňuje zamestnancom prácu doma (home office), ktorú vykonávajú v mieste trvalého alebo prechodného bydliska v Českej republike. Možno týmto zamestnancom...
Dátum publikácie: 25. 6. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Počíta sa lízing do úverovej zaťaženosti? 

Dátum publikácie: 25. 6. 2019
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2017

Paušálne výdavky je možné uplatniť, pokiaľ príjem zo živnosti nepresahuje 20 000 eur alebo pokiaľ paušálne výdavky daňovníka nepresiahnu sumu 20 000 eur?

Dátum publikácie: 25. 6. 2019
Autor: Ing. Alena Bajčíková
Právny stav od: 1. 11. 2017
Pri pracovnom čase, prestávkach v práci a dennom odpočinku u vodičov sa môže postupovať podľa zákona o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené