Výsledky vyhľadávania vo Finančnom spravodajcovi: 1 721 výsledkov
...
FS - 11/2017
Dátum publikácie: 10. 11. 2017
Číslo: MF/017957/2017-721
Problematika: daňová

Na zabezpečenie jednotného postupu pri používaní tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov vydalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznámenie č. MF/017957/2017-721 o určení vzorov tlačív.

FS - 5/2017
Dátum publikácie: 12. 5. 2017
Číslo: MF/013682/2017-441

Metodické usmernenie č. MF/013682/2017-441 k postupu zúčtovania preplatkov vzniknutých obciam a vyšším územným celkom z preddavkov určených na úhradu elektrickej energie, vody, plynu, tepla, periodickej a neperiodickej tlače a nájomného za rok 2016.

FS - 4/2017
Dátum publikácie: 25. 4. 2017
Číslo: MF/11364/2017-732

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/11364/2017-732 o uverejnení vzoru tlačiva daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ktorý je prílohou vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 63/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor tlačiva daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z bezdymového tabakového výrobku.

...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené