Výsledky hľadania v produkte Literatúra: 42 842 výsledkov
...
Dátum publikácie: 19. 2. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnankyňa dovŕšila v roku 2013 vek 33 rokov. Je správny výpočet dovolenky za rok 2013 a 2014, ak zamestnankyňa čerpala rodičovskú dovolenku od 1. 3. 2011 do 18. 8. 2013, následne nastúpila na materskú dovolenku od 19. 8. 2013, čím jej za rok 2013 vznikla dovolenka 16,5 dňa (krátenie o 4/12 za 164 zameškaných dní)? Materskú dovolenku skončila 13. 4. 2014 a od 14. 4. 2014 rodičovská dovolenka. Nástup do práce 18. 9. 2016. Za rok 2014 jej vznikol nárok na 14,5 dňa dovolenky (krátenie o 5/12 za zameškaných 188 dní). Je tento výpočet za rok 2014 správny? Zamestnankyňa pracuje pondelok až piatok.

Zamestnanec nastúpil  5. 11. 2018, nemá 33 rokov. Zamestnávateľ vypočítal dovolenku za rok 2018 v počte 1,5 dňa, je to správne?

Dátum publikácie: 19. 2. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 4. 2011

Je možné zamestnať ženu, ktorá je na rodičovskej dovolenke, s tým, že by naďalej (teda ešte dva roky) pokračovala v rodičovskej dovolenke? Ide o to, že spoločnosť bude predaná a riaditeľ ju nechce prepustiť a nechať bez práce, ale zamestnať v druhej firme, ktorej je majiteľom. V prípade, že by táto žena opäť otehotnela, nenaruší sa jej to nárok na materskú?

Dátum publikácie: 19. 2. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 5. 2018

Nočný recepčný pracuje v čase od 22:00 do 6:00 hod. Zamestnanec odpracoval nočnú zmenu v mesiaci november z piatka na sobotu. Má nárok na mzdový príplatok za odpracovanú sobotu v čase od 0:00 do 6:00 hod. okrem toho, že má príplatok za nočnú zmenu od 22:00 do 6:00 hod.?

Keď pracuje zamestnanec, ktorý vykonáva nočnú prácu v čase od 22:00 do 6:00 hod., napr. z piatka na sobotu + v sobotu je sviatok, má nárok na príplatok za sobotu aj príplatok za odpracovaný sviatok?

Dátum publikácie: 19. 2. 2019
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnanec požiadal okresný súd o oddlžení dlžníka splátkovým kalendárom. Okresný súd žiadosti vyhovel a poskytuje žiadateľovi ochranu pred veriteľmi. Jeden súdny exekútor poslal zamestnávateľovi list, v ktorom napísal, že okresný súd poskytol uznesením ochranu pred veriteľmi – tak je potrebné, aby zamestnávateľ ukladal zrážky vykonávané v prospech jeho exekúcie do depozitu, a to až do momentu, kým sa odklad exekúcie nezruší.

Ak súd exekúciu zastaví, platiteľ mzdy vyplatí zrazené sumy povinnému. V zmysle uvedeného bude súdny exekútor informovať platiteľa mzdy ako má naložiť s finančnými prostriedkami uloženými v depozite.

Je potrebné výkon exekučných zrážok zastaviť úplne alebo ich ukladať do depozitu?

Dátum publikácie: 19. 2. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2007

Spoločnosť prevádzkuje reštauráciu. Banka ponúka možnosť inkasovať sprepitné (obslužné) aj cez terminál. Prevádzkar reštaurácie chce využiť aj takú možnosť. Ako zaúčtovať takýto príjem na bankovom účte? Podlieha tento príjem dani z príjmu, prípadne DPH? 

Dátum publikácie: 18. 2. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 5. 2018

Spoločnosť chce zamestnať cudzinca na kratší pracovný čas, ktorý má povolenie na prechodný pobyt a pracuje u iného zamestnávateľa. Koľko hodín môže cudzinec odpracovať u 2 zamestnávateľov spolu?

Na stránke MPSVaR je uvedené, že cudzinec môže pracovať aj u viacerých zamestnávateľov, ak „nie je prekročený pracovný čas stanovený Zákonníkom práce u ďalšieho zamestnávateľa“.

To znamená, že cudzinec môže u obidvoch zamestnávateľov mať spolu len toľko hodín, koľko je časový fond v danom mesiaci?

Dátum publikácie: 18. 2. 2019
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 4. 2002

Organizácia má stanovený 37,5 hodinový pracovný čas. V jednom objekte má zavedenú trojzmennú prevádzku.

- Ranná zmena je od 6.30 hod. do 14.30 hod.

- Poobedná zmena je od 14.00 hod. do 22.00 hod.

- Nočná zmena je od 22.00 hod. do 6.00 hod.

Zamestnanec má rozvrhnutý pracovný čas v mesiaci na 22 dní (ako je fond pracovného času).

Zmeny má rozvrhnuté nasledovne:

- pondelok až piatok – ranné zmeny (končí 14.30 hod.)

- sobota – nočná zmena od 22.00 hod. do 6.00 hod. (odpočinok 31,5 hod. - od piatku 14.30 hod. do 22.00 hod. začiatku zmeny)

- nedeľa – nočná zmena od 22.00 hod. do 6.00 hod. (odpočinok 16 hod. - od 6.00 hod. nedeľa do 22.00 hod. začiatku zmeny)

- pondelok – voľno

- utorok – streda – ranná zmena od 6.30 hod. do 14.30 hod.

- štvrtok – piatok – nočná zmena od 22.00 hod. do 6.00 hod.

- sobota – voľno

- nedeľa – voľno.

Je tento odpočinok medzi zmenami v súlade so Zákonníkom práce? 

Dátum publikácie: 18. 2. 2019
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 10. 2014

Je možné vyplatiť verejným funkcionárom, na ktorých sa vzťahuje ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, finančnú náhradu za stratu času a ostatných náhrad v súvislosti s ich výkonom ich členstva v predstavenstve a dozornej rady právnickej osoby?

Dátum publikácie: 18. 2. 2019
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2018

Spoločnosť s ručením obmedzeným vznikla v roku 2011. V prípade, že by za rok 2018 vykazovala záporný hospodársky výsledok, je povinná platiť daňovú licenciu?

Dátum publikácie: 18. 2. 2019
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Občianske združenie okrem členských príspevkov a príspevkov z 2 % daní v roku 2018 získalo finančný grant od spoločnosti V na športový krúžok. Musí podať daňové priznanie, ak získalo takýto grant?

...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené