Výsledky hľadania v produkte Literatúra: 43 128 výsledkov
...
Dátum publikácie: 20. 3. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Fyzická osoba v pozícii SZČO, účtujúca v jednoduchom účtovníctve, kúpila v r. 2018 osobný automobil formou splátok na tretiny. Automobil bol zaradený do majetku firmy dňa 13. 6....
Dátum publikácie: 20. 3. 2019
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2013
Spoločnosť poskytuje internetovú službu (neplatiteľ DPH) a v zmluve má uvedené, že fakturuje vopred. Môže byť dátum vystavenia 31. 12. 2018 a dátum dodania služby 1. 1. 2019,...
Dátum publikácie: 20. 3. 2019
Autor: Ing. Karin Štecová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2019
Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo...
Dátum publikácie: 20. 3. 2019
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2006

Ako zúčtovať nevyčerpanú zákonnú rezervu na lesnú činnosť?

Dátum publikácie: 20. 3. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2007

Ako správne účtovať pracovné pomôcky a oblečenie, ktoré zamestnávateľ nakúpi pre svojich zamestnancov? Je správne použiť účet 501/AE alebo 527/AE?

Dátum publikácie: 20. 3. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2014

Ako správne zapísať do kontrolného výkazu DPH dobropis?

Dátum publikácie: 19. 3. 2019
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 5. 2004
Spoločnosť prenajíma nehnuteľnosť, v ktorej má 3 byty. Pri uzatváraní nájomnej zmluvy je nájomník povinný uhradiť depozit (kauciu) vo výške 1 mesačného nájmu a pri ukončení sa im...
Dátum publikácie: 19. 3. 2019
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2008
Dňa 18. 1. 2019 spoločnosť dostala faktúru (ide o prejazd motorových vozidiel cez cudziu nehnuteľnosť, je spísaná nájomná zmluva), kde je vyčíslené nájomné za obdobie od r. 2015 do...
Dátum publikácie: 19. 3. 2019
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Majiteľ apartmánu v penzióne poskytuje ubytovanie vo svojom apartmáne (od 1. 1. 2019 DPH 10 %). Služby súvisiace s ubytovaním - upratovanie a iné - poskytuje dodávateľská firma,...
Dátum publikácie: 19. 3. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2008
Ako sa uvádza predaj nápojov s vratnými fľašami a výkup vratných fliaš v maloobchodnej predajni potravín? Ide o vratné fľaše s nulovou DPH. Uvádzajú sa do daňového priznania na...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené