Výsledky hľadania v produkte Literatúra: 41 625 výsledkov
...
Právny stav od: 1. 1. 2019

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo opatrenie z 30. júla 2018 č. MF/010937/2018-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z poistenia. Osoby povinné platiť daň z poistenia podajú daňové priznanie prvýkrát za prvý kalendárny štvrťrok roka 2019.

Autor: JUDr. Dagmar Pagáčová
Právny stav od: 1. 11. 2018

Návrh na zápis fondu do registra sa musí podať do 60 dní odo dňa zriadenia fondu; prikladá sa k nemu zriaďovacia zmluva, štatút fondu, vyhlásenie o splatení vkladu alebo jeho časti jednotlivými zriaďovateľmi.

Dátum publikácie: 22. 10. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 11. 2009

Patrí učiteľom v materskej škole príplatok za zmennosť?

Dátum publikácie: 22. 10. 2018
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)
Právny stav od: 1. 4. 2017

Dňa 30. 5. 2018 zamestnávateľ prevzal výzvu od exekútora o podaní informácie, či boli vykonávané zrážky zo mzdy zamestnancovi.

Príkaz na začatie exekúcie bol doručený 31. 1. 2018, ale bez exekučného príkazu zrážkami zo mzdy. Zamestnávateľ zrážky nevykonával, lebo nebol doručený exekučný príkaz zrážkami zo mzdy.

Po doručení výzvy 30. 5. 2018 zamestnávateľ hneď kontaktoval exekútora. Exekútor tvrdí, že exekučný príkaz zrážkami zo mzdy nebol doručený z toho dôvodu, že zamestnanec nepreberá zásielky. Exekútor tvrdil, že zamestnávateľ mal vykonávať zrážky a zasielať ich na depozitný účet. Potom sumu, ktorú zrazí zo mzdy a zašle na depozit, pošle exekútorovi, až keď prevezme zamastenec zásielku a zamestnávateľovi exekútor následne zašle exekučný príkaz zrážkami zo mzdy.

Mal zamestnávateľ vykonávať zrážky a zasielať ich do depozitu?

Dátum publikácie: 22. 10. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2009

Môže škola zamestnať vyučujúcu francúzskeho jazyka, ktorá má ukončené Bc. štúdium UKF Nitra, potom študovala rok na Université Grenoble Alpes - Diplôme unevesitarire - Fracais langue étrangere, získala certifikáty: Diplôme DALF C1, Attestation de stage lingustique - stage de formation en Francais langue etrangere?

Dátum publikácie: 22. 10. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 6. 2017

Kto môže byť mentorom v rámci odboru na okresnom úrade? Môže to byť hociktorý pracovník odboru alebo to musí byť pracovník z konkrétneho úseku na odbore? Napr. na odbore starostlivosti o životné prostredie to môže byť hociktorý pracovník odboru alebo to musí byť pracovník z úseku vôd, keď je výberové konanie na tento úsek?

Dátum publikácie: 22. 10. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 3. 2015

Môžu mať nepedagogickí zamestnanci v kolektívnej zmluve viac dovolenky ako umožňuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa? Základný výmer dovolenky (33 rokov) je 5 týždňov. Podľa kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa je 6 týždňov. Môže mať v kolektívnej zmluve 7 týždňov? Prípadne pedagogický zamestnanec môže mať viac ako 9 týždňov?

Dátum publikácie: 22. 10. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 11. 2009

Do akej platovej triedy a akého kariérového stupňa zaradiť učiteľku materskej školy s vysokou školou 2. stupňa v odbore vychovávateľstvo, stredná škola – odbor učiteľstvo pre MŠ a s l. atestáciou pre MŠ?

Dátum publikácie: 22. 10. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 5. 2018

Aké zvýhodnenie patrí zamestnancovi po 1. 5. 2018, ak pracuje v sobotu v nočnej zmene od 17:30 do 6:00 hod. a v nedeľu od 17:30 do 6:00 hod.?

Dátum publikácie: 22. 10. 2018
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH), JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH), JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH), JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnancovi bola vyplácaná chybne vyššia základná mzda ako mal dohodnutú v pracovnej zmluve. Zistilo sa to až o niekoľko mesiacov. Zamestnávateľ vypracoval dohodu o zrážke zo mzdy, ale zamestnanec ju odmietol podpísať. Zároveň skončil pracovný pomer. Aké sú možnosti vymáhania neoprávnene vyplatenej mzdy?

...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené