Výsledky hľadania v produkte Literatúra: 39 468 výsledkov
...
Dátum publikácie: 24. 1. 2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2014

Spoločnosť, právnická osoba, zdaniteľná osoba (rezident SR) platí mesačne poplatok za softvérové aplikácie z USA. Platba je uskutočnená automaticky z bankového účtu. Je spoločnosť povinná odviesť zrážkovú daň? Odvedením zrážkovej dane bude v tomto prípade faktúra preuhradená, keďže spoločnosť platí poplatok do USA v plnej výške. Odvedená zrážková daň bude potom pre spoločnosť nedaňový náklad? Oznámenie na daňový úrad treba posielať mesačne a aj platiť mesačne (ide o malé sumy) alebo stačí zaplatiť a oznámiť 1x za rok? Treba robiť samozdanenie (ktoré riadky daňového priznania)?

Dátum publikácie: 24. 1. 2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Akciová spoločnosť má vo svojom majetku nebytové priestory a garážové státia v bytovom dome. Garážové státia sa prenajali len niektoré a na veľmi krátku dobu – max. 3 mesiace a tak isto sa nedarí prenajať nebytové – obchodné priestory – na dlhšie obdobie. Ako v takomto prípade uplatniť ročné daňové odpisy? Vo vlastníctve sú 4 obchodné priestory, ale prenajatý bol len jeden na dobu 3 mesiace.

Dátum publikácie: 24. 1. 2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015

V majetku spoločnosti sa nachádza kanalizácia, ktorá bola obstaraná v roku 2008. V roku 2012 spoločnosť odišla z prenajatých priestorov, kde bola kanalizácia vybudovaná. Vlastník budovy ani novy nájomca nechcel kanalizáciu odkúpiť. V roku 2013 sa teda prerušilo daňové odpisovanie tohto majetku. Existuje nejaká možnosť tento majetok vyradiť z majetku spoločnosti? Ide o to, že majetok spoločnosť nepoužíva, ani sa k nemu nikdy nedostane (čiže nevie vykonať likvidáciu). Predať ho nemá komu. Najradšej by spoločnosť vyradila. Ako sa bude postupovať pri vyradení majetku? Ak možnosť vyradenia existuje, má to nejaký vplyv aj na DPH?

Dátum publikácie: 24. 1. 2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2011

Spoločnosť s r. o. doviezla/kúpila z tretích krajín (z Ameriky) farbu. Na colnom dlhu zaplatila DPH. Na akom riadku daňového priznania k DPH sa má uviesť odpočítanie dane? Vstupuje dané aj do kontrolného výkazu?

Dátum publikácie: 24. 1. 2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Akciová spoločnosť chce zaradiť elektrický rozvádzač k výrobnému stroju (k linke povrchovej úpravy) do majetku. Do akej daňovej odpisovej skupiny patrí? Pre upresnenie: aj stroj, aj rozvádzač sú umiestnené v budove.

Dátum publikácie: 24. 1. 2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Slovenská firma, platiteľ DPH, si na Slovensku cez internetový e-shop objednala do firmy pneumatiky. Pri objednávaní uviedla svoje SK číslo pre DPH. Za pneumatiky zaplatila 100 % dopredu dňa 8. 10. 2016 cez PayPAL. Pneumatiky boli doručené do firmy dňa 19. 10. 2016. Zahraničný dodávateľ zaslal doklad, kde je uvedené, že to predáva pod IČ DPH registrovaným na Slovensku ako zahraničná osoba a s uvedeným rozpisom DPH.

Je uvedená DPH fakturovaná správne? Nemalo ísť o samozdanenie? Na ktorých riadkoch daňového priznania vykázať vyššie uvedený obchod? Ako má postupovať slovenský platiteľ pri uplatňovaní DPH v daňovom priznaní?

Dátum publikácie: 24. 1. 2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 12. 2011

Termálne kúpalisko povoľuje aj bezplatný vstup do termálneho kúpaliska na základe napr. čestnej vstupenky, zamestnaneckej karty, športovcom... atď. Vstup zaeviduje cez ERP s predajnou cenou 0,00 €. V zmysle zákona o DPH sa takéto dodanie považuje za dodanie služby za protihodnotu? Je kúpalisko povinné priznať a odviesť DPH? Ak áno, z akej čiastky?

Dátum publikácie: 24. 1. 2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2014

Aké sú povinnosti a práva pri registrácii DPH podľa § 7 a aj sankcie za neskorú registráciu?

Dátum publikácie: 24. 1. 2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2012

Spoločnosť poskytuje služby v oblasti leteckej prepravy cestujúcich. Stáva sa, že cestujúci, ktorí priletia alebo odlietajú z letiska, nemajú hotovosť v eurách ani platobnú kartu, ale majú hotovosť iba v cudzej mene napr. librách. Ak im vznikne povinnosť zaplatiť na letisku za poskytnuté služby, môže spoločnosť prijať úhradu za tieto služby aj v cudzej mene? Dovoľuje to slovenská legislatíva?

Dátum publikácie: 24. 1. 2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2010

Spoločnosť nakupuje kávu z Talianska pre zamestnancov do kávovaru. Účtuje ju na 501, uplatní sa samozdanenie?

...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené