Výsledky hľadania v Justičnej revue: 3 504 výsledkov
...
Dátum publikácie: 13. 10. 2018
Dátum publikácie: 6. 10. 2018
Autor: Lukáš Tomaš

Autor sa v príspevku zaoberá aktuálnymi modifikáciami inštitútu zhromaždenia obyvateľov obce predovšetkým so zreteľom na oprávnenie starostu zvolať zhromaždenie obyvateľov obce a vzájomnú interakciu zhromaždenia obyvateľov obce s novozavedeným inštitútom nefunkčnej obce. Cieľ autora tkvie, aj vzhľadom na krátky čas, ktorý uplynul od účinnosti týchto zmien, v poskytnutí ich východiskovej teoretickej analýzy.

Dátum publikácie: 6. 10. 2018
Autor: prof. JUDr. Karel Marek, CSc., JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

Článek ve dvou částech postupně pojednává o založení, vzniku, orgánech korporací, osobní a kapitálové společnosti, podnikatelských seskupeních, zrušení a zániku korporace, veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, družstvu, evropské společnosti, evropském hospodářském sdružení a evropské družstevní společnosti.

Dátum publikácie: 6. 10. 2018
Autor: PhDr. Gilbert Futó, PhD.

Druhá časť článku je priamym pokračovaním analýzy štvrtého dodatku Ústavy Spojených štátov amerických v súvislosti s odobratím a rozborom vzorky DNA zatknutým osobám. Autor porovnáva dosah kľúčového rozhodnutia Najvyššieho súdu Spojených štátov v prípade Maryland v. King z roku 2013 v štátoch Vermont, Kalifornia a Maryland.

Dátum publikácie: 6. 10. 2018
Autor: JUDr. Ondrej Samaš

So záujmom som sa oboznámil s článkom JUDr. Remiga Kubičku „Určovanie miestnej príslušnosti pri vybraných majetkových trestných činoch.“ Vzhľadom na aktuálnosť danej problematiky som sa rozhodol svoje „podnety“ k predmetnému článku publikovať v rubrike „Za a proti“ a rozšíriť tak názorový pohľad na danú problematiku.

...

Zruš filter

Rubriky


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené