Výsledky hľadania v Justičnej revue: 3 578 výsledkov
...
Dátum publikácie: 1. 5. 2019
Dátum publikácie: 1. 5. 2019
Autor: Bc. Ľuboslav Sisák
Autor sa v článku venuje novej právnej úprave vzorovej určovacej žaloby v Nemeckej spolkovej republike, ku ktorej prijatiu došlo v súvislosti s požiadavkami Európskej únie a...
Dátum publikácie: 1. 5. 2019
Autor: doc. JUDr. et PhDr. mult. Libor Klimek, PhD.
Článok sa zaoberá vykonaním a nevykonaním európskeho zatýkacieho rozkazu vo svetle rozsudku Súdneho dvora Európskej únie z 25. júla 2018 vo veci C-268/17, AY. Je rozdelený do...
Dátum publikácie: 1. 5. 2019
Autor: JUDr. Andrej Poruban, PhD.
V prejednávanej veci Odvolací súd Kluž (Curtea de Apel Cluj) položil prejudiciálnu otázku, či sa rodičovská dovolenka má považovať za obdobie skutočného výkonu práce na účely...
Dátum publikácie: 1. 5. 2019
Dátum publikácie: 1. 5. 2019
Autor: prof. JUDr. Karel Marek, CSc., JUDr. Taťana Sommerová
Smlouvou o obchodním zastoupení se obchodní zástupce jako nezávislý podnikatel zavazuje dlouhodobě vyvíjet pro zastoupeného činnost směřující k uzavírání určitého druhu obchodů...
Dátum publikácie: 1. 5. 2019
Autor: JUDr. Tatiana Hačková
Autorka v článku predstavuje nové nariadenie EÚ, ktoré platí v členských štátoch od 16. februára 2019. Považuje za užitočné a potrebné informovať širokú verejnosť o novinkách,...
Dátum publikácie: 1. 5. 2019
Autor: JUDr. Peter Toth-Vaňo
Autor sa v článku zaoberá retrospektívnym pôsobením judikatúry, t. j. otázkou, nakoľko je dôvodné bez ďalšieho aplikovať zmenenú judikatúru na už prebiehajúce súdne konania. Ponúka...
Dátum publikácie: 1. 5. 2019
Autor: JUDr. Rastislav Funta, PhD., LL.M.
Technický vývoj v kontexte umelej inteligencie (UI) je dôležitý nielen kvôli neustále sa zvyšujúcemu objemu veľkého množstva údajov, tzv. Big Data. Predkladaný článok poskytuje...
Dátum publikácie: 1. 5. 2019
Autor: doc. JUDr. Mojmír Mamojka, ml., PhD.
Autor interpretuje bazálne koncepčné a textačné aspekty novej právnej úpravy zmluvy o výkone funkcie v zmysle vládneho návrhu, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník v znení...
...

Zruš filter

Rubriky


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené