Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 13 576 výsledkov k 16. 6. 2019
...
Rozbaliť167/2019 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva
Rozbaliť166/2019 Z. z. - Novela vyhlášky na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia
Rozbaliť165/2019 Z. z. - Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovujú sídla staníc záchrannej zdravotnej služby
Rozbaliť164/2019 Z. z. - Oznámenie zmene výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe
Rozbaliť163/2019 Z. z. - Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
Rozbaliť162/2019 Z. z. - Novela vyhlášky o vydaní povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej služby
Rozbaliť160/2019 Z. z. - Oznámenie o reprezentatívnych kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa vrátane ich dodatkov
Rozbaliť159/2019 Z. z. - Novela vyhlášky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb
Rozbaliť148/2019 Z. z. - Oznámenie o Dohode o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom Kanadou
Rozbaliť147/2019 Z. z. - Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
Rozbaliť145/2019 Z. z. - Novela zákona o obmedzení používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach
Rozbaliť144/2019 Z. z. - Oznámenie o podpísaní Protokolu o zmene Zmluvy o Európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov (EUCARIS)
Rozbaliť143/2019 Z. z. - Opatrenie o sumách náhrady za používanie motorových vozidiel pri pracovných cestách
Rozbaliť142/2019 Z. z. - Vyhláška na technické zariadenia a systémy pri prevádzkovaní jednotlivých druhov hazardných hier
Rozbaliť141/2019 Z. z. - Novela zákona o výbere na funkciu európskeho prokurátora a delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre
Rozbaliť140/2019 Z. z. - Novela zákona o Fonde na podporu vzdelávania
Rozbaliť139/2019 Z. z. - Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch
Rozbaliť137/2019 Z. z. - Novela Civilného mimosporového poriadku
Rozbaliť136/2019 Z. z. - Novela zákona o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní
Rozbaliť135/2019 Z. z. - Novela vyhlášky,ktorou sa určujú sídla krajských, okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru a sídla staníc
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené