Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 13 079 výsledkov k 24. 1. 2017
...
Rozbaliť9/2017 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien a doplnkov v prílohách k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútro
Rozbaliť6/2017 Z. z. - Oznámenie o Zmluve medzi SR a Arménskom o zamedzení dvojitého zdanenia
Rozbaliť5/2017 Z. z. - Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Európskemu patentovému dohovoru
Rozbaliť4/2017 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby v opatrení č. 345/2016 Z. z.
Rozbaliť3/2017 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády č. 369/2016 Z. z.
Rozbaliť1/2017 Z. z. - Novela zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
Rozbaliť86/2016 Z. z. - Oznámenie o spôsobe úhrady odmeny nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičaním
Rozbaliť85/2016 Z. z. - Oznámenie o podpísaní Programu spolupráce medzi SR a Bulharskom na roky 2015 – 2020.
Rozbaliť84/2016 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
Rozbaliť83/2016 Z. z. - Vyhláška o mäsových výrobkoch
Rozbaliť82/2016 Z. z. - Oznámenie o novele opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva
Rozbaliť81/2016 Z. z. - Oznámenie o uzavretí Dohody o humanitárnom transfere utečencov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, cez Slovenskú republiku
Rozbaliť80/2016 Z. z. - Oznámenie o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskom a Maďarskom o predchádzaní cezhraničnej a organizovanej trestnej činnosti
Rozbaliť79/2016 Z. z. - Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
Rozbaliť78/2016 Z. z. - Oznámenie o podpísaní Dohody o príspevkoch do jednotného fondu na riešenie krízových situácií
Rozbaliť77/2016 Z. z. - Nariadenie vlády o sprístupňovaní rekreačných plavidiel a vodných skútrov na trhu
Rozbaliť76/2016 Z. z. - Oznámenie o zmene a doplnení Dohody medzi SR a Ukrajinou o železničnej doprave cez štátnu hranicu
Rozbaliť75/2016 Z. z. - Oznámenie o Dohode medzi SR a Srbskom o medzinárodnej kombinovanej doprave
Rozbaliť74/2016 Z. z. - Vyhláška o spôsobe poskytnutia a výška štátneho príspevku odberateľovi plynu
Rozbaliť73/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení o požiadavkách na sledovanie krvi, zložiek z krvi a transfúznych liekov
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené