Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 494 výsledkov k 9. 12. 2018
...
Rozbaliť320/2018 Z. z. - Novela zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
Rozbaliť203/2018 Z. z. - Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
Rozbaliť70/2018 Z. z. - Novela zákona o obecnom zriadení
Rozbaliť255/2017 Z. z. - Rozhodnutie o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Rozbaliť167/2017 Z. z. - Rozhodnutie o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Rozbaliť166/2017 Z. z. - Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov
Rozbaliť91/2017 Z. z. - Rozhodnutie o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Rozbaliť69/2016 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský raj, jeho zóny a ochranné pásmo
Rozbaliť6/2016 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Borsukov vrch
Rozbaliť349/2016 Z. z. - Rozhodnutie o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Rozbaliť304/2016 Z. z. - Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Rozbaliť230/2016 Z. z. - Rozhodnutie o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Rozbaliť160/2016 Z. z. - Rozhodnutie o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Rozbaliť109/2016 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje obsah ročnej správy o vykonaných vnútorných auditoch
Rozbaliť396/2015 Z. z. - Uznesenie k návrhu na vyhlásenie obce Turany za mesto
Rozbaliť395/2015 Z. z. - Uznesenie k návrhu na vyhlásenie obce Gabčíkovo za mesto
Rozbaliť363/2015 Z. z. - Rozhodnutie o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Rozbaliť291/2015 Z. z. - Rozhodnutie o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Rozbaliť162/2015 Z. z. - Správny súdny poriadok
Rozbaliť138/2015 Z. z. - Rozhodnutie o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené