Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 555 výsledkov k 16. 6. 2019
...
Rozbaliť35/2019 Z. z. - Zákon o finančnej správe
Rozbaliť404/2018 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam viacročných nákladových skupín
Rozbaliť403/2018 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2019
Rozbaliť402/2018 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2019
Rozbaliť368/2018 Z. z. - Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice
Rozbaliť296/2018 Z. z. - Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o informácii o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia
Rozbaliť295/2018 Z. z. - Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení
Rozbaliť262/2018 Z. z. - Oznámenie o oprave chyby v opatrení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 232/2018 Z. z. o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa
Rozbaliť232/2018 Z. z. - Opatrenie o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa
Rozbaliť231/2018 Z. z. - Opatrenie o ustanovení sumy rodičovského príspevku
Rozbaliť196/2018 Z. z. - Opatrenie o úprave súm životného minima
Rozbaliť185/2018 Z. z. - Nariadenie o výške príspevku v zariadeniach pre fyzické osoby odkázané na pomoc a ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rok 2019
Rozbaliť159/2018 Z. z. - Vyhláška o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného
Rozbaliť152/2018 Z. z. - Oznámenie o opatrení o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2018
Rozbaliť115/2018 Z. z. - Nariadenie úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej a ambulantnej pohotovostnej služby
Rozbaliť93/2018 Z. z. - Vyhláška, o kritériách na stanovenie významnosti vplyvu lieku na prostriedky verejného zdravotného poistenia
Rozbaliť87/2018 Z. z. - Zákon o radiačnej ochrane
Rozbaliť67/2018 Z. z. - Vyhláška o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné
Rozbaliť63/2018 Z. z. - Novela Zákonníka práce
Rozbaliť20/2018 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje minimálny počet lôžok na účely poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené