Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 1 474 výsledkov k 14. 11. 2018
...
Rozbaliť293/2018 Z. z. - Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
Rozbaliť268/2018 Z. z. - Novela zákona o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
Rozbaliť262/2018 Z. z. - Oznámenie o oprave chyby v opatrení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 232/2018 Z. z. o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa
Rozbaliť248/2018 Z. z. - Oznámenie o reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa vrátane jej dodatkov
Rozbaliť239/2018 Z. z. - Oznámenie o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa a kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
Rozbaliť234/2018 Z. z. - Oznámenie o uzatvorení reprezentatívnych kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa vrátane ich dodatkov
Rozbaliť201/2018 Z. z. - Oznámenie o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa a kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
Rozbaliť196/2018 Z. z. - Opatrenie o úprave súm životného minima
Rozbaliť177/2018 Z. z. - Zákon proti byrokracii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Rozbaliť159/2018 Z. z. - Vyhláška o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného
Rozbaliť153/2018 Z. z. - Oznámenie o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
Rozbaliť152/2018 Z. z. - Oznámenie o opatrení o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2018
Rozbaliť148/2018 Z. z. - Opatrenie o sumách stravného
Rozbaliť115/2018 Z. z. - Nariadenie úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej a ambulantnej pohotovostnej služby
Rozbaliť112/2018 Z. z. - Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
Rozbaliť101/2018 Z. z. - Vyhláška o zabezpečení radiačnej ochrany pri vykonávaní lekárskeho ožiarenia
Rozbaliť99/2018 Z. z. - Vyhláška o zabezpečení radiačnej ochrany
Rozbaliť93/2018 Z. z. - Vyhláška, o kritériách na stanovenie významnosti vplyvu lieku na prostriedky verejného zdravotného poistenia
Rozbaliť87/2018 Z. z. - Zákon o radiačnej ochrane
Rozbaliť77/2018 Z. z. - Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené