Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 1 561 výsledkov k 22. 11. 2017
...
Rozbaliť235/2017 Z. z. - Oznámenie o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa a kolektívne zmluvy vyššieho stupňa
Rozbaliť205/2017 Z. z. - Oznámenie o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
Rozbaliť195/2017 Z. z. - Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje vzor informácie o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia
Rozbaliť194/2017 Z. z. - Oznámenie o opatrení ktoré ustanovuje vzory ponukových listov v súvislosti so zmenou zákona o starobnom dôchodkovom sporení
Rozbaliť190/2017 Z. z. - Vyhláška ktorou sa ustanovuje zoznam odvetví sezónnych zamestnaní
Rozbaliť173/2017 Z. z. - Opatrenie o úprave súm životného minima
Rozbaliť158/2017 Z. z. - Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám
Rozbaliť157/2017 Z. z. - Oznámenie o rizikách a systéme riadenia a merania rizík, výpočte celkového rizika a rizika protistrany v doplnkových dôchodkových fondoch
Rozbaliť136/2017 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o služobnom hodnotení
Rozbaliť133/2017 Z. z. - Oznámenie o opatrení o výške náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2017
Rozbaliť132/2017 Z. z. - Vyhláška o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním
Rozbaliť128/2017 Z. z. - Vyhláška o rozsahu údajov do registra výberových konaní, úspešných absolventov a nadbytočných štátnych zamestnancov
Rozbaliť127/2017 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach
Rozbaliť126/2017 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vzdelávaní štátnych zamestnancov
Rozbaliť123/2017 Z. z. - Opatrenie, ktorým sa ustanovuje zoznam štátov so sťaženými životnými podmienkami
Rozbaliť122/2017 Z. z. - Oznámenie o opatrení o sťažených životných podmienkach štátneho zamestnanca
Rozbaliť121/2017 Z. z. - Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovujú krízové oblasti
Rozbaliť108/2017 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
Rozbaliť101/2017 Z. z. - Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
Rozbaliť95/2017 Z. z. - Novela Zákonníka práce
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené