Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 1 562 výsledkov k 24. 2. 2018
...
Rozbaliť20/2018 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje minimálny počet lôžok na účely poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti
Rozbaliť14/2018 Z. z. - Nariadenie vlády o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov HaZZ a príslušníkov HZS
Rozbaliť12/2018 Z. z. - Oznámenie o uložení kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnym zmluvám
Rozbaliť1/2018 Z. z. - Oznámenie o reprezentatívnych kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa vrátane dodatku
Rozbaliť359/2017 Z. z. - Novela nariadenia platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Rozbaliť358/2017 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
Rozbaliť347/2017 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2018
Rozbaliť346/2017 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2018
Rozbaliť340/2017 Z. z. - Opatrenie, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty
Rozbaliť339/2017 Z. z. - Opatrenie, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu
Rozbaliť302/2017 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú zásady systemizácie štátnozamestnaneckých miest
Rozbaliť278/2017 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018
Rozbaliť235/2017 Z. z. - Oznámenie o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa a kolektívne zmluvy vyššieho stupňa
Rozbaliť234/2017 Z. z. - Opatrenie o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa
Rozbaliť233/2017 Z. z. - Opatrenie o ustanovení sumy rodičovského príspevku
Rozbaliť227/2017 Z. z. - Opatrenie o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2018
Rozbaliť205/2017 Z. z. - Oznámenie o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
Rozbaliť195/2017 Z. z. - Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje vzor informácie o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia
Rozbaliť194/2017 Z. z. - Oznámenie o opatrení ktoré ustanovuje vzory ponukových listov v súvislosti so zmenou zákona o starobnom dôchodkovom sporení
Rozbaliť190/2017 Z. z. - Vyhláška ktorou sa ustanovuje zoznam odvetví sezónnych zamestnaní
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené