Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 124 výsledkov k 9. 12. 2018
Rozbaliť284/2018 Z. z. - Novela zákona o vnútrozemskej plavbe
Rozbaliť157/2018 Z. z. - Zákon o metrológii
Rozbaliť112/2018 Z. z. - Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
Rozbaliť110/2018 Z. z. - Novela zákona o pozemkových spoločenstvách
Rozbaliť106/2018 Z. z. - Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
Rozbaliť87/2018 Z. z. - Zákon o radiačnej ochrane
Rozbaliť56/2018 Z. z. - Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu
Rozbaliť18/2018 Z. z. - Zákon o ochrane osobných údajov
Rozbaliť54/2017 Z. z. - Zákon o európskom príkaze na zablokovanie účtov
Rozbaliť57/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení o predkladaní a poskytovaní údajov o dani z nehnuteľnosti
Rozbaliť45/2016 Z. z. - Vyhláška o autoškolách
Rozbaliť19/2016 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o diaľničnej známke
Rozbaliť15/2016 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny
Rozbaliť447/2015 Z. z. - Zákon o miestnom poplatku za rozvoj
Rozbaliť159/2015 Z. z. - Novela vyhlášky o vymedzení úsekov diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I., II. a III. triedy s výberom mýta
Rozbaliť410/2014 Z. z. - Nariadenie o výške úhrady diaľničnej známky za užívanie diaľnic a rýchlostných ciest
Rozbaliť497/2013 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu a výška sadzby mýta
Rozbaliť488/2013 Z. z. - Zákon o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov
Rozbaliť476/2013 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o výbere mýta
Rozbaliť475/2013 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic a ciest s výberom mýta
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené