Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 651 výsledkov k 19. 7. 2019
...
Rozbaliť195/2019 Z. z. - Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Európskemu patentovému dohovoru
Rozbaliť192/2019 Z. z. - Oznámenie o schválení zmeny Príloh I a II k Dohovoru o kontrole a označovaní výrobkov z drahých kovov
Rozbaliť87/2019 Z. z. - Oznámenie o skončení predbežného vykonávania Dohody medzi SR a Medzinárodnou investičnou bankou o zriadení kancelárie v SR
Rozbaliť86/2019 Z. z. - Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci
Rozbaliť67/2019 Z. z. - Oznámenie o zmene Dohovoru v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa
Rozbaliť46/2016 Z. z. - Oznámenie o Protokole medzi SR a Čiernou Horou k Zmluve medzi ČSSR a Juhosláviou z 20. 1. 1964
Rozbaliť203/2016 Z. z. - Oznámenie o doplnení Dohovoru o rodičovských právach, povinnostiach a opatreniach na ochranu dieťaťa
Rozbaliť175/2016 Z. z. - Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Európskemu patentovému dohovoru
Rozbaliť94/2016 Z. z. - Oznámenie o doplnení Dohovoru o rodičovských právach, povinnostiach a opatreniach na ochranu dieťaťa
Rozbaliť369/2015 Z. z. - Oznámenie o uzatvorení Dohody o Vyšehradskom patentovom inštitúte
Rozbaliť93/2015 Z. z. - Oznámenie o uložení Vyhlásenia SR v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa vo vzťahu s Poľskom
Rozbaliť102/2014 Z. z. - Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov s komentárom
Rozbaliť72/2014 Z. z. - Oznámenie o zmenách Vykonávacieho predpisu a Poplatkového poriadku k patentovému dohovoru
Rozbaliť71/2014 Z. z. - Oznámenie o zmenách Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov
Rozbaliť70/2014 Z. z. - Oznámenie o zmenách Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov
Rozbaliť69/2014 Z. z. - Oznámenie o zmenách Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov
Rozbaliť11/2012 Z. z. - Oznámenie o doplnení zoznamu zmluvných strán k Dohovoru na ochranu dieťaťa
Rozbaliť502/2011 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode
Rozbaliť340/2011 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Singapurskému dohovoru o práve ochrannej známky
Rozbaliť328/2011 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatku k EFSF Rámcovej zmluve medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Estónskou republikou, Írskom, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maltskou republikou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou a Eu
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené