Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 3 022 výsledkov k 23. 10. 2018
...
Rozbaliť276/2018 Z. z. - Oznámenie o podpísaní Dohody o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Irackou republikou
Rozbaliť257/2018 Z. z. - Oznámenie o podpísaní Dohody o spolupráci medzi SR a Spojených štátov mexických v oblasti školstva, mládeže, športu a kultúry
Rozbaliť256/2018 Z. z. - Oznámenie o prijatí zmien Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov
Rozbaliť255/2018 Z. z. - Oznámenie o prijatí Protokolu na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami
Rozbaliť240/2018 Z. z. - Oznámenie o doplnení Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa
Rozbaliť238/2018 Z. z. - Oznámenie o podpísaní Protokolu o zmene a doplnení Dohody o založení Medzinárodnej investičnej banky a jej štatútu
Rozbaliť235/2018 Z. z. - Oznámene o podpísaní Zmluvy medzi SR a Spojenými arabskými emirátmi o leteckých dopravných službách
Rozbaliť229/2018 Z. z. - Oznámenie o podpísaní Protokolu o predĺžení Dohody medzi SR a USA o vedecko-technickej spolupráci
Rozbaliť227/2018 Z. z. - Oznámenie o Dohode medzi SR a Talianskom spolupráci v oblasti kultúry, vzdelávania, vedy a techniky
Rozbaliť202/2018 Z. z. - Oznámenie o pozastavení dohody medzi ČSSR a Jemenskou ľudovou demokratickou republikou o zrušení vízovej povinnosti pre príslušníkov zmluvných štátov na služobné cesty
Rozbaliť179/2018 Z. z. - Oznámenie o podpísaní Programu spolupráce medzi SR a Ruskom na roky 2018 – 2022
Rozbaliť144/2018 Z. z. - Oznámenie o prijatí Doplnkového protokolu z Nagoje a Kuala Lumpuru o zodpovednsoti a náhrade škôd ku Kartagenskému protokolu o biologickej bezpečnosti
Rozbaliť143/2018 Z. z. - Oznámenie o podpísaní Dohody medzi SR a Kuvajtským štátom o ekonomickej a technickej spolupráci
Rozbaliť123/2018 Z. z. - Oznámenie o podpísaní Zmluvy medzi SR a Etiópiou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov.
Rozbaliť122/2018 Z. z. - Oznámenie o Zmluve medzi SR a Iránom o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňového úniku v odbore daní z príjmov
Rozbaliť121/2018 Z. z. - Oznámenie o Mnohostrannej dohode o vytvorení Spoločného európskeho leteckého priestoru (ECAA)
Rozbaliť120/2018 Z. z. - Oznámenie o dohode medzi SR a Maďarskom o prevádzkovaní, údržbe a rekonštrukcii cestných hraničných mostov
Rozbaliť119/2018 Z. z. - Oznámenie o dojednaní Dohody o zriadení Európskeho laboratória molekulárnej biológie
Rozbaliť105/2018 Z. z. - Oznámenie o Rámcovej dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Mongolskom
Rozbaliť104/2018 Z. z. - Oznámenie o Rámcovej dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Filipínskou republikou
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené