Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 460 výsledkov k 17. 7. 2019
...
Rozbaliť198/2019 Z. z. - Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi Zväzom autobusovej dopravy zastupujúcim zamestnávateľské organizácie v hromadnej verejnej doprave a Odborovým zväzom KOVO zastupujúcim zamestnancov vo verejnej cestnej doprave
Rozbaliť160/2019 Z. z. - Oznámenie o reprezentatívnych kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa vrátane ich dodatkov
Rozbaliť147/2019 Z. z. - Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
Rozbaliť120/2019 Z. z. - Oznámenie o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
Rozbaliť82/2019 Z. z. - Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
Rozbaliť53/2019 Z. z. - Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve
Rozbaliť18/2019 Z. z. - Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve
Rozbaliť356/2018 Z. z. - Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o reprezentatívnych kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa
Rozbaliť293/2018 Z. z. - Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
Rozbaliť268/2018 Z. z. - Novela zákona o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
Rozbaliť248/2018 Z. z. - Oznámenie o reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa vrátane jej dodatkov
Rozbaliť239/2018 Z. z. - Oznámenie o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa a kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
Rozbaliť234/2018 Z. z. - Oznámenie o uzatvorení reprezentatívnych kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa vrátane ich dodatkov
Rozbaliť201/2018 Z. z. - Oznámenie o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa a kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
Rozbaliť153/2018 Z. z. - Oznámenie o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
Rozbaliť77/2018 Z. z. - Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov
Rozbaliť12/2018 Z. z. - Oznámenie o uložení kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnym zmluvám
Rozbaliť1/2018 Z. z. - Oznámenie o reprezentatívnych kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa vrátane dodatku
Rozbaliť235/2017 Z. z. - Oznámenie o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa a kolektívne zmluvy vyššieho stupňa
Rozbaliť205/2017 Z. z. - Oznámenie o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené