Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 1 856 výsledkov k 25. 6. 2018
...
Rozbaliť181/2018 Z. z. - Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí s tematikou nenásilného spontánneho odporu občanov proti vstupu vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968
Rozbaliť169/2018 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie
Rozbaliť168/2018 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver
Rozbaliť167/2018 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 30. mája 2018 č. MF/007021/2018-32, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 č. MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice v znení neskorších predpisov
Rozbaliť157/2018 Z. z. - Zákon o metrológii
Rozbaliť149/2018 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Dušana Samuela Jurkoviča
Rozbaliť114/2018 Z. z. - Úplne znenie zákona o dohľade nad finančným trhom
Rozbaliť112/2018 Z. z. - Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
Rozbaliť111/2018 Z. z. - Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Rozbaliť109/2018 Z. z. - Novela zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení
Rozbaliť108/2018 Z. z. - Novela zákona o pobyte cudzincov
Rozbaliť106/2018 Z. z. - Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
Rozbaliť87/2018 Z. z. - Zákon o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Rozbaliť84/2018 Z. z. - Oznámenie o zmene výnosu o dotácií zo ŠR na úhradu nákladov na úseku stavebného poriadku a bývania
Rozbaliť74/2018 Z. z. - Novela nariadenia vlády ustanovujúce pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve
Rozbaliť73/2018 Z. z. - Novela nariadenia vlády o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve - priame platby
Rozbaliť72/2018 Z. z. - Novela nariadenia, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory programu rozvoja vidieka
Rozbaliť71/2018 Z. z. - Novela nariadenia o uplatňovaní právomocí Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
Rozbaliť69/2018 Z. z. - Zákon o kybernetickej bezpečnosti
Rozbaliť63/2018 Z. z. - Novela Zákonníka práce
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené