Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 1 977 výsledkov k 18. 2. 2018
...
Rozbaliť36/2018 Z. z. - Oznámenie o opatrení na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a poradcu
Rozbaliť32/2018 Z. z. - Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí v pri príležitosti 200. výročia plavby prvého parníka na Dunaji v Bratislave
Rozbaliť3/2018 Z. z. - Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí pri príležitosti 300. výročia narodenia Adama Františka Kollára
Rozbaliť2/2018 Z. z. - Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí pri príležitosti 1150. výročia slovanského liturgického jazyka
Rozbaliť354/2017 Z. z. - Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov
Rozbaliť352/2017 Z. z. - Oznámenie o opatrení na predkladanie informácií na hodnotenie plnenia rozpočtu verejnej správy
Rozbaliť343/2017 Z. z. - Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
Rozbaliť338/2017 Z. z. - Oznámenie o výkaze veriteľa poskytujúceho spotrebiteľské úvery v obmedzenom rozsahu
Rozbaliť337/2017 Z. z. - Oznámenie o opatrení o predkladaní správ bankami na účely vykonávania dohľadu
Rozbaliť333/2017 Z. z. - Zákon o štátnom rozpočte na rok 2018
Rozbaliť326/2017 Z. z. - Oznámenie o opatrení o individuálnej účtovnej závierke pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu
Rozbaliť313/2017 Z. z. - Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazov platobnou inštitúciou
Rozbaliť312/2017 Z. z. - Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazov bankami na štatistické účely
Rozbaliť311/2017 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia o postupoch účtovania pre Exportno-importnú banku
Rozbaliť307/2017 Z. z. - Oznámenie o opatrení o hospodárení rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
Rozbaliť306/2017 Z. z. - Oznámenie o opatrení o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver
Rozbaliť305/2017 Z. z. - Oznámenie o opatrení o národných voľbách pre inštitúcie podľa osobitného predpisu
Rozbaliť304/2017 Z. z. - Opatrenie, ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania
Rozbaliť280/2017 Z. z. - Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka
Rozbaliť230/2017 Z. z. - Oznámenie o vydaní pamätných euromincí pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené