Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 1 973 výsledkov k 22. 11. 2017
...
Rozbaliť230/2017 Z. z. - Oznámenie o vydaní pamätných euromincí pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky
Rozbaliť229/2017 Z. z. - Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky
Rozbaliť228/2017 Z. z. - Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí s tematikou Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu
Rozbaliť200/2017 Z. z. - Oznámenie o opatrení o náležitostiach žiadosti banky o predchádzajúci súhlas na zriadenie pobočky v zahraničí
Rozbaliť199/2017 Z. z. - Oznámenie o opatrení na zistenie ďalších osôb, ktoré majú k banke alebo k pobočke zahraničnej banky osobitný vzťah
Rozbaliť175/2017 Z. z. - Novela vyhlášky o denaturačných prostriedkoch a ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu
Rozbaliť169/2017 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska
Rozbaliť168/2017 Z. z. - Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazov bankami a obchodníkmi s cennými papiermi
Rozbaliť157/2017 Z. z. - Oznámenie o rizikách a systéme riadenia a merania rizík, výpočte celkového rizika a rizika protistrany v doplnkových dôchodkových fondoch
Rozbaliť156/2017 Z. z. - Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí pri príležitosti 150. výročia narodenia B. S. Timravy
Rozbaliť83/2017 Z. z. - Nariadenie vlády o podmienkach poskytovania podpory trhu s vínom
Rozbaliť67/2017 Z. z. - Vyhláška o vzore formulára na poskytnutie investičnej pomoci a finančnú analýzu investičného zámeru
Rozbaliť64/2017 Z. z. - Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí s tematikou pamiatkovej rezervácie Levoča a 500. výročia dokončenia hlavného oltára
Rozbaliť63/2017 Z. z. - Vyhláška o vzore tlačiva daňového a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z bezdymového tabakového výrobku
Rozbaliť54/2017 Z. z. - Zákon o európskom príkaze na zablokovanie účtov
Rozbaliť35/2017 Z. z. - Vyhláška o poskytovaní podpory v sektore mlieka a bravčového mäsa
Rozbaliť2/2017 Z. z. - Novela zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti
Rozbaliť74/2016 Z. z. - Vyhláška o spôsobe poskytnutia a výška štátneho príspevku odberateľovi plynu
Rozbaliť72/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazov bankami a obchodníkmi s cennými papiermi
Rozbaliť68/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti pre poisťovne
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené