Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 574 výsledkov k 18. 2. 2019
...
Rozbaliť394/2018 Z. z. - Novela nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu a výška sadzby mýta
Rozbaliť342/2018 Z. z. - Nariadenie o technickej spôsobilosti plavidiel prevádzkovaných na vnútrozemských vodných cestách
Rozbaliť284/2018 Z. z. - Novela zákona o vnútrozemskej plavbe
Rozbaliť259/2018 Z. z. - Oznámenie o opatrení, ktorým sa určujú úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre a servisným zariadeniam
Rozbaliť141/2018 Z. z. - Vyhláška o štátnom odbornom dozore a odbornom dozore technických služieb na úseku prevádzky vozidiel
Rozbaliť140/2018 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti montáže plynových zariadení
Rozbaliť139/2018 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality
Rozbaliť138/2018 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly
Rozbaliť137/2018 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly
Rozbaliť136/2018 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technickej službe overovania
Rozbaliť135/2018 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o cestnej technickej kontrole
Rozbaliť134/2018 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
Rozbaliť133/2018 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokladoch vozidla
Rozbaliť132/2018 Z. z. - Vyhláška o technických požiadavkách na niektoré vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania
Rozbaliť131/2018 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel
Rozbaliť124/2018 Z. z. - Nariadenie o technických požiadavkách na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu
Rozbaliť106/2018 Z. z. - Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
Rozbaliť56/2018 Z. z. - Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu
Rozbaliť20/2017 Z. z. - Oznámenie o regulačnom rámci pre určovanie úhrad za prístup a používanie železničnej infraštruktúry
Rozbaliť77/2016 Z. z. - Nariadenie vlády o sprístupňovaní rekreačných plavidiel a vodných skútrov na trhu
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené