Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 295 výsledkov k 21. 7. 2019
Rozbaliť155/2019 Z. z. - Novela zákona o vysokých školách
Rozbaliť108/2019 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje vzor oznámenia o výrobe destilátu
Rozbaliť11/2019 Z. z. - Zákon o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia
Rozbaliť373/2018 Z. z. - Novela zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu
Rozbaliť369/2018 Z. z. - Novela zákona o dani z pridanej hodnoty
Rozbaliť368/2018 Z. z. - Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice
Rozbaliť338/2018 Z. z. - Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov
Rozbaliť236/2018 Z. z. - Oznámenie o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z poistenia
Rozbaliť112/2018 Z. z. - Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
Rozbaliť63/2018 Z. z. - Novela Zákonníka práce
Rozbaliť57/2018 Z. z. - Zákon o regionálnej investičnej pomoci
Rozbaliť343/2017 Z. z. - Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
Rozbaliť318/2017 Z. z. - Vyhláška o vzore daňového a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja
Rozbaliť175/2017 Z. z. - Novela vyhlášky o denaturačných prostriedkoch a ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu
Rozbaliť63/2017 Z. z. - Vyhláška o vzore tlačiva daňového a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z bezdymového tabakového výrobku
Rozbaliť60/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení o predkladaní oznámení o prekročení a zosúladení limitov v majetku DF a DDF
Rozbaliť372/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení o predkladaní a poskytovaní údajov o dani z nehnuteľností
Rozbaliť319/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k DPH
Rozbaliť113/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k DPH
Rozbaliť359/2015 Z. z. - Zákon o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené