Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 694 výsledkov k 17. 11. 2018
...
Rozbaliť298/2018 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami a depozitármi podielových fondov
Rozbaliť297/2018 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 10. výročia zavedenia eura v Slovenskej republike
Rozbaliť292/2018 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 25. septembra 2018 č. 12/2018 o registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie
Rozbaliť267/2018 Z. z. - Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí pri príležitosti 400. výročia korunovácie Ferdinanda II. v Bratislave
Rozbaliť250/2018 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk
Rozbaliť249/2018 Z. z. - Oznámenie o registri bankových úverov a záruk
Rozbaliť219/2018 Z. z. - Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky
Rozbaliť181/2018 Z. z. - Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí s tematikou nenásilného spontánneho odporu občanov proti vstupu vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968
Rozbaliť169/2018 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie
Rozbaliť168/2018 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver
Rozbaliť149/2018 Z. z. - Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí pri príležitosti 150. výročia narodenia Dušana Samuela Jurkoviča
Rozbaliť114/2018 Z. z. - Úplne znenie zákona o dohľade nad finančným trhom
Rozbaliť112/2018 Z. z. - Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
Rozbaliť69/2018 Z. z. - Zákon o kybernetickej bezpečnosti
Rozbaliť41/2018 Z. z. - Oznámenie o opatrení o odbornej skúške na poskytovanie finančného sprostredkovania a poradenstva
Rozbaliť40/2018 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska
Rozbaliť39/2018 Z. z. - Vyhláška o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb
Rozbaliť36/2018 Z. z. - Oznámenie o opatrení na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a poradcu
Rozbaliť32/2018 Z. z. - Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí v pri príležitosti 200. výročia plavby prvého parníka na Dunaji v Bratislave
Rozbaliť3/2018 Z. z. - Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí pri príležitosti 300. výročia narodenia Adama Františka Kollára
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené