Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 707 výsledkov k 18. 7. 2019
...
Rozbaliť156/2019 Z. z. - Novela Obchodného zákonníka
Rozbaliť134/2019 Z. z. - Vyhláška o hazardných hrách
Rozbaliť97/2019 Z. z. - Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí pri príležitosti 100. výročia vzniku Univerzity Komenského v Bratislave
Rozbaliť95/2019 Z. z. - Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe
Rozbaliť69/2019 Z. z. - Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí pri príležitosti 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika
Rozbaliť68/2019 Z. z. - Oznámenie o vydaní pamätných euromincí pri príležitosti 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika
Rozbaliť60/2019 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje obsah a rozsah údajov zapisovaných do zoznamu zahraničných zastúpení
Rozbaliť30/2019 Z. z. - Zákon o hazardných hrách
Rozbaliť19/2019 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia, ktorým sa ustanovujú národné voľby pre inštitúcie
Rozbaliť17/2019 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia o predkladaní správ bankami na účely vykonávania dohľadu
Rozbaliť7/2019 Z. z. - Oznámenie o opatrení o predkladaní správ bankami na účely vykonávania dohľadu
Rozbaliť373/2018 Z. z. - Novela zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu
Rozbaliť328/2018 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk
Rozbaliť327/2018 Z. z. - Oznámenie o predkladaní hlásenia z registra krytých dlhopisov a z registra hypoték na účely vykonávania dohľadu
Rozbaliť326/2018 Z. z. - Oznámenie o registri krytých dlhopisov
Rozbaliť298/2018 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami a depozitármi podielových fondov
Rozbaliť297/2018 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 10. výročia zavedenia eura v Slovenskej republike
Rozbaliť292/2018 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 25. septembra 2018 č. 12/2018 o registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie
Rozbaliť280/2018 Z. z. - Opatrenie o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona
Rozbaliť267/2018 Z. z. - Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí pri príležitosti 400. výročia korunovácie Ferdinanda II. v Bratislave
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené