Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 700 výsledkov k 20. 1. 2019
...
Rozbaliť19/2019 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 8. januára 2019 č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 9/2017, ktorým sa ustanovujú národné voľby pre inštitúcie
Rozbaliť17/2019 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 18. decembra 2018 č. 17/2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. júla 2014 č. 13/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu
Rozbaliť7/2019 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 18. decembra 2018 č. 18/2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu
Rozbaliť373/2018 Z. z. - Novela zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu
Rozbaliť328/2018 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk
Rozbaliť327/2018 Z. z. - Oznámenie o predkladaní hlásenia z registra krytých dlhopisov a z registra hypoték na účely vykonávania dohľadu
Rozbaliť326/2018 Z. z. - Oznámenie o registri krytých dlhopisov
Rozbaliť298/2018 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami a depozitármi podielových fondov
Rozbaliť297/2018 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 10. výročia zavedenia eura v Slovenskej republike
Rozbaliť292/2018 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 25. septembra 2018 č. 12/2018 o registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie
Rozbaliť280/2018 Z. z. - Opatrenie o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona
Rozbaliť267/2018 Z. z. - Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí pri príležitosti 400. výročia korunovácie Ferdinanda II. v Bratislave
Rozbaliť250/2018 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk
Rozbaliť249/2018 Z. z. - Oznámenie o registri bankových úverov a záruk
Rozbaliť219/2018 Z. z. - Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky
Rozbaliť181/2018 Z. z. - Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí s tematikou nenásilného spontánneho odporu občanov proti vstupu vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968
Rozbaliť169/2018 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie
Rozbaliť168/2018 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver
Rozbaliť149/2018 Z. z. - Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí pri príležitosti 150. výročia narodenia Dušana Samuela Jurkoviča
Rozbaliť114/2018 Z. z. - Úplne znenie zákona o dohľade nad finančným trhom
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené