Výsledky vyhľadávania vo Vestníku MZ SR: 787 výsledkov k 19. 12. 2018
...
Rozbaliť49/2018 Vestník MZ SR - Odborné usmernenie pre starostlivosť o pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou v hyperakútnom štádiu
Rozbaliť48/2018 Vestník MZ SR - Odborné usmernenie o postupoch používania mobilnej aplikácie s akútnym infarktom myokardu a s náhlou cievnou mozgovou príhodou
Rozbaliť47/2018 Vestník MZ SR - Rokovací poriadok na vyhodnotenie žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby
Rozbaliť46/2018 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice Martin
Rozbaliť45/2018 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice
Rozbaliť44/2018 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice Bratislava, skrátene „UNB" alebo „organizácia"
Rozbaliť43/2018 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného onkologického ústavu v Bratislave
Rozbaliť42/2018 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného ústavu detských chorôb, skrátene „NÚDCH"
Rozbaliť41/2018 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice Nitra
Rozbaliť40/2018 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica
Rozbaliť39/2018 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice Košice
Rozbaliť38/2018 Vestník MZ SR - Dodatok č. 1 k Štatútu pre zdravotnícke pomôcky a odborných pracovných skupín pre jednotlivé skupiny zdravotníckych pomôcok
Rozbaliť37/2018 Vestník MZ SR - Dodatok č. 1 k Štatútu pre špeciálne zdravotnícke materiály a odborných pracovných skupín pre jednotlivé skupiny špeciálnych zdravotníckych materiálov
Rozbaliť36/2018 Vestník MZ SR - Dodatok č. 2 k Štatútu pre lieky a odborných pracovných skupín pre anatomicko-terapeuticko-chemické skupiny liečiv
Rozbaliť35/2018 Vestník MZ SR - Dodatok č. 2 k Štatútu pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Rozbaliť34/2018 Vestník MZ SR - Dodatok č. 1 k Štatútu Kategorizačnej komisie pre dietetické potraviny
Rozbaliť33/2018 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Nemocnice Rázsochy
Rozbaliť32/2018 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného onkologického ústavu v Bratislave
Rozbaliť31/2018 Vestník MZ SR - Štatút a rokovací poriadok pre skríning onkologických chorôb v Slovenskej republike
Rozbaliť30/2018 Vestník MZ SR - Opatrenie o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2018
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené