Výsledky vyhľadávania vo Vestníku MZ SR: 898 výsledkov bez obmedzenia účinnosti
...
Rozbaliť19/2019 Vestník MZ SR - Štatút pre tvorbu nových a inovovaných postupov pre výkon prevencie
Rozbaliť18/2019 Vestník MZ SR - Štatút pre tvorbu nových a inovovaných postupov pre výkon prevencie
Rozbaliť17/2019 Vestník MZ SR - Štatút pre štandardné diagnostické postupy a štandardné terapeutické postupy
Rozbaliť16/2019 Vestník MZ SR - Štatút pre tvorbu, implementáciu a revíziu štandardných diagnostických postupov a štandardných terapeutických postupov
Rozbaliť15/2019 Vestník MZ SR - Štatút Transplantačnej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Rozbaliť14/2019 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Záchrannej služby Košice
Rozbaliť13/2019 Vestník MZ SR - Štatút Ceny ministerky zdravotníctva Slovenskej republiky za významný prínos v oblasti slovenského zdravotníctva
Rozbaliť12/2019 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice
Rozbaliť11/2019 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice Martin
Rozbaliť10/2019 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice Bratislava, skrátene „UNB" alebo „organizácia"
Rozbaliť9/2019 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného ústavu detských chorôb, skrátene „NÚDCH"
Rozbaliť8/2019 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica
Rozbaliť7/2019 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice Košice
Rozbaliť6/2019 Vestník MZ SR - Dodatok k štatútu pre tvorbu, implementáciu a revíziu štandardných diagnostických postupov a terapeutických postupov
Rozbaliť5/2019 Vestník MZ SR - KONCEPCIA ODBORNEJ ČINNOSTI NA PREVENCIU A KONTROLU NOZOKOMIÁLNYCH NÁKAZ
Rozbaliť4/2019 Vestník MZ SR - Štatút Celoslovenskej komisie na posudzovanie chorôb z povolania
Rozbaliť3/2019 Vestník MZ SR - Novela zásad akreditácie na uskutočňovanie študijných programov
Rozbaliť2/2019 Vestník MZ SR - Novela usmernenia, o lekárskom poukaze na individuálne zhotovenú stomatologickú zdravotnícku pomôcku na mieru
Rozbaliť1/2019 Vestník MZ SR - Novela opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva
Rozbaliť53/2018 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice Bratislava, skrátene „UNB"
...

Typ predpisu

Vydané v čiastke

Rok vyhlásenia predpisu

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené