Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach ÚS SR: 29 635 výsledkov
...
Spisová značka: PLs. ÚS 4/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd SR
Dátum rozhodnutia: 25. 4. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 5. 2018
1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 15. novembra 2017 osobne do podateľne doručená sťažnosť                (ďalej len „sťažovateľ“) vo veci...
Spisová značka: PLz. ÚS 1/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd SR
Dátum rozhodnutia: 25. 4. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 5. 2018
Konanie vo veci vedenej pod sp. zn. I. ÚS 643/2017
Spisová značka: IV. ÚS 262/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd SR
Dátum rozhodnutia: 19. 4. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 5. 2018
Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 29. marca 2018 doručená sťažnosť                                    (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou...
Spisová značka: I. ÚS 129/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd SR
Dátum rozhodnutia: 18. 4. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 5. 2018
1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 3. apríla 2018 doručená sťažnosť obchodnej spoločnosti                                            ...
Spisová značka: I. ÚS 114/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd SR
Dátum rozhodnutia: 12. 4. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 5. 2018
1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 8. marca 2018 doručená sťažnosť               ,                                                    ...
Spisová značka: I. ÚS 116/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd SR
Dátum rozhodnutia: 12. 4. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 5. 2018
1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 19. marca 2018 doručená sťažnosť            (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namieta porušenie svojho ...
Spisová značka: III. ÚS 129/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd SR
Dátum rozhodnutia: 10. 4. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 5. 2018
1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. III. ÚS 129/2018-73 z 21. marca 2018 prijal na ďalšie konanie sťažnosť                     ...
Spisová značka: III. ÚS 148/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd SR
Dátum rozhodnutia: 4. 4. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 5. 2018
1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len ,,ústavný súd“) bola 12. marca 2018 doručená sťažnosť                        (ďalej len ,,sťažovateľ“), ktorou namieta ...
Spisová značka: PL. ÚS 5/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd SR
Dátum rozhodnutia: 4. 4. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 5. 2018
Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bol 16. októbra 2017 doručený návrh prezidenta Slovenskej republiky (ďalej aj „prezident“ alebo aj ...
Spisová značka: PLs. ÚS 3/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd SR
Dátum rozhodnutia: 4. 4. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 5. 2018
1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 5. marca 2018 doručená sťažnosť                    (ďalej aj „sťažovateľka v 1. rade“) a maloletej (ďalej...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené