Výsledky hľadania v Rozhodnutiach ÚS ČR: 74 909 výsledkov
...
Spisová značka: Pl.ÚS 36/18
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 5. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 3. 2019
I. Vymezení věci
Spisová značka: IV.ÚS 774/18
Forma rozhodnutia: Nález
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 27. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 3. 2019
Obecné soudy porušily formalistickým přístupem právo stěžovatelky na soudní ochranu zaručené v čl. 36 odst. 1 a právo na nedotknutelnost osoby a jejího soukromí podle čl. 7 odst. 1...
Spisová značka: III.ÚS 4129/18
Forma rozhodnutia: Nález
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 26. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 3. 2019
Nezkoumá-li obecný soud, zda úvěrující při poskytnutí spotřebitelského úvěru prověřil schopnost úvěrovaného plánovaný úvěr splatit, zasáhne tím do základního práva spotřebitele na...
Spisová značka: Pl.ÚS 45/18
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 26. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 3. 2019
Návrhem ze dne 30. 11. 2018 se navrhovatel domáhal podle ustanovení § 119 odst. 1 zákona o Ústavním soudu obnovy řízení o ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. I. ÚS 1896/12 s...
Spisová značka: II.ÚS 2587/18
Forma rozhodnutia: Nález
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 25. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 3. 2019
Neprovádí-li soud při rozhodování o stížnosti proti usnesení o zamítnutí návrhu na povolení obnovy řízení dokazování, může rozhodnout v neveřejném zasedání. V nyní projednávané...
Spisová značka: II.ÚS 819/18
Forma rozhodnutia: Nález
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 22. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 3. 2019
Chybějící zákonný základ pro zásah do vlastnického práva, chráněného článkem 11 Listiny, nelze nahradit konstatováním orgánu veřejné moci, že zákon neposkytuje konkrétní procesní...
Spisová značka: IV.ÚS 209/19
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 22. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 3. 2019
Dne 18. 1. 2019 bylo Ústavnímu soudu doručeno ručně psané a obtížně čitelné podání stěžovatele, kterým se domáhá zrušení v záhlaví označených usnesení Nejvyššího soudu a ustanovení...
Spisová značka: I.ÚS 4270/18
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 21. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 3. 2019
Navrhovatel v podání doručeném Ústavnímu soudu dne 27. 12. 2018 uvádí, že podává stížnost na soudního exekutora Exekutorského úřadu Praha-západ Mgr. Jana Beneše
Spisová značka: I.ÚS 583/19
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 21. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 3. 2019
Navrhovatel se podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 15. února 2019 domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí.
Spisová značka: II.ÚS 618/18
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 21. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 3. 3. 2019
1. Včas podanou ústavní stížností, která splňuje podmínky řízení dle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se...
...

Zruš filter

Typ rozhodnutia súdu


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené