Výsledky hľadania v Rozhodnutiach ÚS ČR: 73 148 výsledkov
...
Spisová značka: II.ÚS 2546/18
Forma rozhodnutia: Nález
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 2. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 10. 2018
Pokud Ústavní soud zaujme v určité věci právní názor, který by mohl být ku prospěchu stěžovatelům v dřívějších, již ukončených, řízeních před Ústavním soudem, resp. ku prospěchu...
Spisová značka: I.ÚS 3081/18
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 26. 9. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 10. 2018
Návrh na zahájení řízení nesplňuje základní zákonné požadavky na jeho projednání podle § 30 odst. 1 a § 34 odst. 1 ve spojení s § 72 odst. 2 a navazujícími ustanoveními zákona č....
Spisová značka: II.ÚS 392/18
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 26. 9. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 10. 2018
Ústavní stížností brojil stěžovatel proti v záhlaví citovaným rozhodnutím obecných soudů. Ústavní stížnost však obsahovala vady - nebyla k ní připojena kopie rozhodnutí o posledním...
Spisová značka: III.ÚS 2727/18
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 26. 9. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 10. 2018
1. Dne 9. 8. 2018 byla Ústavnímu soudu doručena stěžovatelova ústavní stížnost, v níž požadoval, aby Ústavní soud mu určil advokáta ke splnění zákonné povinnosti zastoupení,...
Spisová značka: I.ÚS 1734/18
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 25. 9. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 10. 2018
Ústavnímu soudu byl dne 19. 5. 2018 doručen návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále...
Spisová značka: I.ÚS 2882/18
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 25. 9. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 10. 2018
Stěžovatel navrhl zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí, neboť tvrdí, že jimi došlo k porušení jeho práv ve smyslu čl. 11 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a...
Spisová značka: I.ÚS 2909/18
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 25. 9. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 10. 2018
Stěžovatelka navrhuje, aby Ústavní soud zrušil v záhlaví uvedené usnesení Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, Územního odboru Liberec, 2....
Spisová značka: I.ÚS 774/17
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 25. 9. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 10. 2018
Včas podanou ústavní stížností, která i v ostatním splňovala podmínky stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, domáhala se stěžovatelka...
Spisová značka: II.ÚS 2692/15
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 25. 9. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 10. 2018
Skutkové okolnosti případu a obsah napadeného rozhodnutí
Spisová značka: III.ÚS 2889/18
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 25. 9. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 10. 2018
Skutkové okolnosti případu a obsah napadených rozhodnutí
...

Zruš filter

Typ rozhodnutia súdu


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené