Výsledky hľadania v Rozhodnutiach ÚS ČR: 76 194 výsledkov
...
Spisová značka: I.ÚS 1215/19
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 29. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 9. 6. 2019
Stěžovatel se domáhá zrušení v záhlaví označených soudních rozhodnutí o zabrání v nich blíže specifikovaných nemovitostí jsoucích ve vlastnictví L. F., která vydaly soudy v...
Spisová značka: I.ÚS 149/19
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 29. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 9. 6. 2019
Ústavní soud obdržel dne 14. 1. 2019 podání navrhovatelky, které nemělo náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen...
Spisová značka: I.ÚS 1029/19
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 28. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 9. 6. 2019
Ústavní soud odmítl návrh na zahájení řízení podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších změn (dále jen "zákon o Ústavním...
Spisová značka: I.ÚS 2613/16
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 28. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 9. 6. 2019
1. Okresní soud v Opavě přiznal stěžovateli jako opatrovníku pro řízení o vyslovení přípustnosti převzetí a držení ve zdravotním ústavu odměnu ve výši 1 694 Kč. K odvolání...
Spisová značka: I.ÚS 804/19
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 28. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 9. 6. 2019
Stěžovatelka se domáhá zrušení v záhlaví označených soudních rozhodnutí vydaných soudy v řízení o odškodnění jejího pracovního úrazu, vedeném u Okresního soudu Plzeň-město pod sp....
Spisová značka: II.ÚS 3303/18
Forma rozhodnutia: Nález
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 28. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 9. 6. 2019
Právní názor obsažený v odůvodnění rozhodnutí Ústavního soudu – má-li obecnou povahu (tzv. „zobecňující potenciál“) – je závazný při řešení typově shodných případů. Je tomu tak...
Spisová značka: IV.ÚS 1450/19
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 28. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 16. 6. 2019
I. Vymezení předmětu řízení
Spisová značka: I.ÚS 768/19
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 27. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 16. 6. 2019
Navrhovatel ve svém podání doručeném prostřednictvím Okresního soudu v Českých Budějovicích dne 4. 3. 2019, označeném jako ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu České...
Spisová značka: II.ÚS 3212/18
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 27. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 16. 6. 2019
Podle ustanovení § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve spojení s ustanovením § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, předseda senátu opraví v rozhodnutí...
Spisová značka: I.ÚS 1292/19
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 23. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 9. 6. 2019
Stěžovatel se s odvoláním na čl. 36 a čl. 40 Listiny základních práv a svobod domáhá, aby Ústavní soud zrušil v záhlaví označené usnesení Krajského soudu v Praze, jímž byla...
...

Zruš filter

Typ rozhodnutia súdu


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené