Výsledky hľadania v Rozhodnutiach ÚS ČR: 72 421 výsledkov
...
Spisová značka: III.ÚS 782/18
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 2. 8. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 8. 2018
1. Podáním ze dne 5. 3. 2018 označeným jako "Žaloba proti České republice a její výkonné moci - justici ČR o náhradu škody za způsobenou újmu a bránění ve svobodném podnikání",...
Spisová značka: I.ÚS 1415/18
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 31. 7. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 8. 2018
Ústavní soud obdržel dvě v záhlaví specifikované ústavní stížnosti téže stěžovatelky proti rozhodnutím o povinnosti uhradit soudní poplatek v tomtéž soudním řízení o nároku na...
Spisová značka: III.ÚS 1605/18
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 31. 7. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 8. 2018
1. Ústavní stížností ze dne 9. května 2018 se stěžovatel domáhal přezkoumání v záhlaví uvedeného usnesení a dalších neoznačených rozhodnutí spjatých s věcí s tvrzením, že jimi...
Spisová značka: III.ÚS 2275/18
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 31. 7. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 8. 2018
1. Ústavní stížností, Ústavnímu soudu doručenou dne 2. 7. 2018, se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí.
Spisová značka: III.ÚS 2282/16
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 31. 7. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 8. 2018
1. Stěžovatelka se ústavní stížností domáhala zrušení v záhlaví označených rozhodnutí, jimiž měla být porušena ustanovení čl. 36 odst. 1 a čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a...
Spisová značka: III.ÚS 2401/18
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 31. 7. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 8. 2018
1. Stěžovatelka se ústavní stížností, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 13. 7. 2018, domáhala zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí s tvrzením, že jimi byla porušena její...
Spisová značka: I.ÚS 2313/18
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 30. 7. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 8. 2018
Ústavnímu soudu byl dne 4. 7. 2018 doručen návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále...
Spisová značka: I.ÚS 2423/18
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 30. 7. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 8. 2018
Navrhovatel ve svém podání doručeném Ústavnímu soudu dne 16. 7. 2018 uvádí, že podává námitky proti usnesení Ústavního soudu ze dne 19. 1. 2018 sp. zn. II. ÚS 189/18, kterým byl...
Spisová značka: II.ÚS 2021/18
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 30. 7. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 8. 2018
Dne 11. 6. 2018 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání, jehož obsahem je nesouhlas navrhovatele s postupem v záhlaví označeného soudního exekutora, který údajně nerespektoval...
Spisová značka: IV.ÚS 2512/18
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 30. 7. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 8. 2018
1. Ústavní stížností napadeným usnesením rozhodl Nejvyšší soud tak, že v trestní věci, v níž je stěžovatelka obžalovaná, se zrušuje usnesení Městského soudu v Praze (dále jen...
...

Zruš filter

Typ rozhodnutia súdu


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené