Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach súdov: 19 733 výsledkov
...
Spisová značka: 15CoP 21/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 7. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 9. 2018
Pri posudzovaní schopností samostatne sa živiť je potrebné prihliadať nielen na vzniknutú schopnosť zamestnať sa, ale aj schopnosť vykonávať prácu, ako aj osobné, či majetkové...
Spisová značka: 14Co 237/2017
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 17. 7. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 9. 2018
O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol s poukazom na ust. § 396 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z. z. („CSP“), § 255 ods. 1 CSP podľa zásady úspechu strán v konaní a...
Spisová značka: 15Co 136/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 4. 7. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 9. 2018
I. Súd môže neodkladným opatrením poskytnúť žalobkyni ochranu z dôvodu obavy z ohrozenia exekúcie aj v prípade, ak je nárok, ktorého uspokojenie má byť predmetom ohrozenej...
Spisová značka: C 626/16
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 4. 7. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 31. 7. 2018
1. Slovenská republika si tým, že neprijala všetky opatrenia potrebné na to, aby vyhovela rozsudku z 25. apríla 2013, Komisia/Slovensko (C‑331/11, neuverejnený, EU:C:2013:271),...
Spisová značka: 3Co 22/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 3. 7. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 9. 2018
Odvolací súd posúdil sociálnu situáciu tak žalovaných, ako aj žalobcov, pričom zistil, že strany sporu sa nachádzajú v zlej finančnej situácií. Žalovaní sú starobní dôchodcovia,...
Spisová značka: 26Sa 23/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 3. 7. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 9. 2018
O prekážku veci začatej v správnom súdnom procese ide vtedy, keď v neskoršom konaní ide o ten istý predmet prieskumu, o ktorom už bolo skôr začaté iné konanie, ak sa týka rovnakého...
Spisová značka: 2Sa 33/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 29. 6. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 9. 2018
Z ustanovenia § 206 ods. 3 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok vyplýva, že správny súd posudzuje správnu žalobu vo veciach zaistenia neformálne a nie je pri svojom...
Spisová značka: 43Cob 66/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 28. 6. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 9. 2018
Z ustanovenia § 212 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z. z. (ďalej len „CSP“) vyplýva, že rozsudkom rozhoduje súd vo veci samej. Z ustanovenie § 234 CSP vyplýva, že súd rozhoduje...
Spisová značka: 7CoP 4/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 28. 6. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 9. 2018
Na prípady rozporu s dobrými mravmi súd prihliada z úradnej povinnosti, ich danosť sa zisťuje podľa konkrétnych okolností prípadu. Čitateľnejšie budú rozpory spravidla v prípadoch...
Spisová značka: C-57/17
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 28. 6. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 8. 2018
Článok 3 prvý odsek smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/94/ES z 22. októbra 2008 o ochrane zamestnancov pri platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa sa má vykladať v tom...
...

Posledné pridané

Vydané súdom


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené