Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach súdov: 20 747 výsledkov
...
Spisová značka: 23To 2/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 4. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 26. 2. 2019
I. Ustanovenie § 39 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z. („Tr. zák.“) o mimoriadnom znížení trestu neobsahuje žiadnu prekážku, pre ktorú by pri určitých druhoch trestných činov, hoci aj...
Spisová značka: PL. ÚS 21/2014-96
Forma rozhodnutia: nález
Súd: Ústavný súd SR
Dátum rozhodnutia: 30. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 1. 2. 2019
Návrh navrhovateľky, jej doplnenia a predbežné rozhodnutie
Spisová značka: 30S 86/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 29. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 3. 2019
Výklad pojmu „ďalšie podrobnosti vo veciach poplatku prevádzkovateľa malého zdroja" (§ 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z.) je potrebné hľadať aj v súvislostiach s ostatnými...
Spisová značka: 11S 19/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 29. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 3. 2019
I. Napadnuté rozhodnutia žalovaného, ktorých preskúmania sa domáha žalobca, sa týkajú rôznych zdaňovacích období.II. Z dôvodu prehľadnosti konania vo veci tak spoločné konanie nie...
Spisová značka: 24Co 116/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 23. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 26. 2. 2019
I. Vychádzajúc zo záveru, že v zmluve o pôžičke nebola dohodnutá splatnosť pôžičky, bol v súdenom spore aplikovaný záver o viazanosti začiatku plynutia premlčacej doby na deň...
Spisová značka: 18Sa 24/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 2. 2019
I. Obsahom správnej žaloby bola i žiadosť žalobcu o odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia žalovaného v spojení s prvostupňovým rozhodnutím z dôvodu nezákonnosti rozhodnutí...
Spisová značka: 28Sa 26/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 2. 2019
Správny súd poukazuje aj na písomné vyhotovenie prvostupňového správneho rozhodnutia, ktoré sa nachádza v administratívnom spise (bez jeho očíslovania). Odôvodnenie prvostupňového...
Spisová značka: 11CoP 82/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 14. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 3. 2019
I. Bolo potrebné vytknúť súdu prvej inštancie, že pri rozhodovaní o zročnom výživnom sumu zročného výživného určil spolu na obe deti, keď zročné výživné je potrebné uviesť vo...
Spisová značka: 9Sa 32/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 31. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 2. 2019
Súd poznamenáva, že rozdielnosť spôsobu rozhodnutia podľa § 230 ods. 1 písm. a) SSP a § 230 ods. 1 písm. c) SSP spočíva v úvahe súdu o charaktere, závažnosti, intenzite a právnych...
Spisová značka: 43CoPv 16/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 3. 2019
I. O konanie v rozpore s dobrými mravmi a o naplnenie generálnej klauzuly nekalej súťaže spôsobilé privodiť ujmu inému súťažiteľovi sa jedná vtedy, ak registrácia a užívanie domény...
...

Posledné pridané

Vydané súdom


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené