Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach súdov: 20 951 výsledkov
...
Spisová značka: C‑55/18
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 14. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 5. 2019
Články 3, 5 a 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času v spojení s článkom 31 ods. 2 Charty...
Spisová značka: 7Sžsk 2/2016
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 28. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 1. 4. 2019
Zákonodarca zveril do právomoci úradu práce, sociálnych vecí a rodiny ako orgánu štátnej správy rozhodovať nielen o nároku na náhradné výživné podľa § 2, o trvaní tohto nároku, o...
Spisová značka: 23To/20/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 25. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 5. 2019
I. Obvinený v snahe získať vodičské oprávnenie, potom ako už v súdnom konaní mu bolo upustené od zvyšku trestu zákazu činnosti vedenia motorových vozidiel v čase, keď mal ešte...
Spisová značka: 8Co/152/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 14. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 16. 5. 2019
SR:I. V predmetnej veci uzavretie kúpnej zmluvy a súčasne uzavretie zmluvy o práve spätnej kúpy samo osebe zákonu neodporuje. Situáciu je však nutné posúdiť v kontexte ostatných...
Spisová značka: 11S/205/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 13. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 29. 4. 2019
I. Žalobca sa žalobou domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného, ktorým žalovaný rozhodol tak, že navrhovaný strategický dokument sa nebude ďalej posudzovať na základe...
Spisová značka: 8To/20/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 13. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 5. 2019
Skúsenosti získané pri sledovaní účinnosti jednotlivých trestov ukladaných za trestné činy v doprave ukazujú, že trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá patrí k najúčinnejším...
Spisová značka: 8CoP/55/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 5. 2019
I. Neodkladné opatrenie podľa ust. § 365 CMP síce v zmysle ust. § 112 CMP môže vydať aj súd faktického pobytu mal. detí (mimo bydliska určeného dohodou vodičov), nemôže však zrušiť...
Spisová značka: 7CoP/175/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 7. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 4. 2019
Vadou konania je potrebné rozumieť pochybenie v procesnom postupe súdu, za ktorý nie je možné považovať nedostatky vyhotovenia zvukového záznamu z procesných úkonov, v tomto...
Spisová značka: 43Cob/9/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 7. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 4. 2019
Žalovaný svoju neprítomnosť neospravedlnil včas, keď tak urobil až siedmy deň po pojednávaní a ani vážnymi okolnosťami, keďže vážnou okolnosťou nemôže byť tá okolnosť, že si...
Spisová značka: 43Cob/129/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 7. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 5. 4. 2019
I. Pri interpretácii § 183 CSP treba mať na pamäti, že samotné doručenie žiadosti o odročenie pojednávania ešte neznamená, že pojednávanie sa tým momentom považuje za odročené až...
...

Posledné pridané

Vydané súdom


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené