Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach súdov: 19 166 výsledkov
...
Spisová značka: 62906/16
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súd pre ľudské práva
Dátum rozhodnutia: 29. 3. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 5. 2018

rozsudok z 29. marca 2018 k sťažnosti č. 62906/16 pre porušenie článku 6 Dohovoru (porušenie práva na občianskoprávne konanie v primeranej lehote)

Spisová značka: C-568/16
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 22. 3. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 3. 5. 2018

Článok 4 bod 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 2007 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia a dopĺňajú...

Spisová značka: C-327/16 a C-421/16
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 22. 3. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 2. 5. 2018

1. Článok 8 smernice Rady 90/434/EHS z 23. júla 1990 o spoločnom systéme zdaňovania pri zlúčeniach, rozdeleniach, prevodoch majetku a výmene akcií týkajúcich...

Spisová značka: C-533/16
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 21. 3. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 2. 5. 2018

Právo Únie sa má vykladať v tom zmysle, že bráni právnej úprave členského štátu, podľa ktorej za okolností, o aké ide vo veci samej, keď bola daň z pridanej...

Spisová značka: C-551/16
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 21. 3. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 2. 5. 2018

Článok 64 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho...

Spisová značka: C-537/16
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 20. 3. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 2. 5. 2018

1. Článok 50 Charty základných práv Európskej únie sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá umožňuje pokračovať v konaní...

Spisová značka: C-187/16
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 20. 3. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 2. 5. 2018

Rakúska republika si jednak tým, že zákazky na služby týkajúce sa výroby cestovných pasov s čipom, núdzových pasov, povolení na pobyt, občianskych preukazov, vodičských...

Spisová značka: 7Cob/7/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 3. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 4. 2018

Tzv. postupnosť krokov pri uplatnení zodpovednostného právneho vzťahu, prípadne využitie iných foriem ochrany záujmov spoločníkov (akcionárov) v kapitálových obchodných...

Spisová značka: C-470/16
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 15. 3. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 2. 5. 2018

1. Článok 11 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných...

Spisová značka: C-104/17
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 15. 3. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 2. 5. 2018

Článok 15 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov a v ňom uvedená zásada...

...

Posledné pridané

Vydané súdom


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené