Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach súdov: 20 188 výsledkov
...
Spisová značka: 23To 101/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 1. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 11. 2018
I. Je síce faktom, že za okolnosť, ktorá je zákonným znakom trestného činu podľa § 38 ods. 1 Trestného zákona, nemožno považovať použitie ustanovenia § 49 ods. 2 Trestného zákona....
Spisová značka: 6To 6/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 9. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 29. 10. 2018
Pokiaľ ide o „tzv. dôkaz“ v podobe anonymného svedectva dodnes neidentifikovaného svedka, ktorý oznámil Úradu práce sociálnych vecí a rodiny týranie detí, tento nemožno považovať...
Spisová značka: 5To 52/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 6. 9. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 29. 10. 2018
Nemožno súhlasiť s názorom prokurátora, že súd mal odmietnuť vykonanie dôkazov, keď ich nepovažoval za zákonné. Jedným z možných postupov prvostupňového súdu bolo odmietnuť...
Spisová značka: 2To 68/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 6. 9. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 11. 2018
Vedením riadneho života podľa § 36 písm. j) Trestného zákona sa nerozumie len zisťovanie tej skutočnosti, či daná osoba bola alebo nebola súdne trestaná (išlo by o zužujúci pohľad,...
Spisová značka: 5To 73/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 6. 9. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 11. 2018
K námietke prokurátora, že metamfetamín sa užíva na rôznych spoločenských podujatiach, kde užívateľ čerpá zo silných stimulačných účinkov drogy, pričom obvyklá dávka býva v...
Spisová značka: 16 Co 244/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 6. 9. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 29. 10. 2018
Odvolací súd chápe snahu žalobcu zabezpečiť svoju pohľadávku iným spôsobom, ako záložným právom k nehnuteľnosti tretej osoby (intervenientky), a to za účelom zvýšenia istoty, že sa...
Spisová značka: 6CoPr 9/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 5. 9. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 29. 10. 2018
Tvrdenie žalobcu v odvolaní, že „náplň práce sa nedala realizovať v rámci ustanoveného týždenného pracovného času“, je iba potvrdením záveru súdu prvej inštancie, s ktorým sa...
Spisová značka: 6To 10/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 5. 9. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 11. 2018
Ustanovenie prečinu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 Trestného zákona poskytuje trestno-právnu ochranu pokojnému občianskemu spolužitiu pred jeho hrubým narušením a to konaním,...
Spisová značka: 6Tos 73/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 4. 9. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 11. 2018
Prokurátor je povinný podať návrh na uloženie ochranného opatrenia už v obžalobe, ak sú na to splnené zákonné podmienky, čo však v danom prípade neurobil a o predmetnom návrhu na...
Spisová značka: 35142/15
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súd pre ľudské práva
Dátum rozhodnutia: 31. 8. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 11. 2018
rozsudok z 31. augusta 2018 k sťažnosti č. 35142/15 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na súdne konanie bez zbytočných prieťahov pri reštitučných nárokoch)
...

Posledné pridané

Vydané súdom


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené