Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach NSS ČR: 78 883 výsledkov
...
Spisová značka: 9 Azs 156/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 16. 8. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 8. 2018
[1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) se kasační stížností domáhá zrušení v záhlaví označeného usnesení Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „krajský soud“), kterým byla...
Spisová značka: 9 Azs 86/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 16. 8. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 8. 2018
[1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále také „stěžovatel“) domáhá zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích (dále jen...
Spisová značka: 2 Afs 191/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 15. 8. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 8. 2018
[1] Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) brojila kasační stížností proti v záhlaví označenému rozsudku Městského soudu v Praze, jímž byla zamítnuta její žaloba proti v záhlaví...
Spisová značka: 2 Afs 215/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 15. 8. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 8. 2018
[1] Nejvyšší správní soud obdržel ve shora označené věci dne 20. 6. 2018 blanketní kasační stížnost, kterou žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) brojí proti v záhlaví označenému...
Spisová značka: 2 As 176/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 15. 8. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 8. 2018
[1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) brojil blanketní kasační stížností podanou dne 23. 5. 2018 proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen...
Spisová značka: 2 As 232/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 15. 8. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 8. 2018
[1] Krajský soud v Ostravě (dále jen „krajský soud“) k žalobě žalobkyně vyslovil dne 15. 3. 2018 nicotnost v záhlaví označeného rozhodnutí, jakož i jemu předcházejícího rozhodnutí...
Spisová značka: 2 As 24/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 15. 8. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 8. 2018
[1] Osoba zúčastněná na řízení (dále jen „stěžovatelka“) brojila kasační stížností proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích, jímž bylo zrušeno v...
Spisová značka: 2 As 246/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 15. 8. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 8. 2018
Včasně podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Brně.
Spisová značka: 4 Azs 251/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 15. 8. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 8. 2018
[1] Kasační stížností ze dne 31. 7. 2018 žalobce (dále též „stěžovatel“) brojí proti v záhlaví uvedenému rozsudku Krajského soudu v Plzni, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti...
Spisová značka: Na 169/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 15. 8. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 8. 2018
[1] Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 26. 7. 2018 doručena žaloba proti v záhlaví označenému rozhodnutí žalované, jímž byly zamítnuty námitky proti rozhodnutí žalované ze dne 17....
...

Zruš filter

Typ rozhodnutia súdu


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené