Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach NSS ČR: 77 085 výsledkov
...
Spisová značka: 1 As 170/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 21. 6. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 24. 6. 2018
Žalovaný (stěžovatel) podal dne 11. 5. 2018 kasační stížnost proti v záhlaví specifikovanému rozsudku Městského soudu v Praze a zároveň požádal o přiznání odkladného účinku této...
Spisová značka: 9 As 245/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 21. 6. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 24. 6. 2018
[1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení shora označeného usnesení Krajského soudu v Ostravě (dále jen „krajský soud“), kterým byla odmítnuta...
Spisová značka: 9 Azs 180/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 21. 6. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 24. 6. 2018
[1] Žalobce (dále „stěžovatel“) se kasační stížností domáhal zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Plzni, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí...
Spisová značka: 9 Azs 94/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 21. 6. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 24. 6. 2018
I. Vymezení věci
Spisová značka: 2 Azs 88/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 20. 6. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 24. 6. 2018
[1] Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobkyně, jakožto stěžovatelka, domáhala zrušení shora označeného rozsudku (dále jen „napadený rozsudek“) Krajského soudu v Ústí...
Spisová značka: Aprk 12/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 20. 6. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 24. 6. 2018
[1] Žalobci podali u Městského soudu dne 10. 5. 2018 obsáhlé podání nazvané „žaloba na nečinnost a nezákonná rozhodnutí správního orgánu ve spojení s ustanovením advokáta ex...
Spisová značka: 10 As 167/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 19. 6. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 24. 6. 2018
[1] Kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení usnesení městského soudu, kterým soud zamítl návrh na přiznání odkladného účinku jeho žalobě. Žalobou napadl...
Spisová značka: 2 Azs 177/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 19. 6. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 24. 6. 2018
[1] Kasační stížností podanou dne 24. 5. 2018 žalobce (dále jen „stěžovatel“) brojil proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Plzni (dále jen „napadený rozsudek“ a...
Spisová značka: 8 Azs 114/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 19. 6. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 24. 6. 2018
[1] Žalobce (dále „stěžovatel“) podal dne 10. 5. 2018 (označení data 10. 5. 2017 na obálce je zjevná chyba v psaní) k poštovní přepravě kasační stížnost proti v záhlaví uvedenému...
Spisová značka: Nao 121/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 19. 6. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 24. 6. 2018
[1] Žalobkyně se žalobou domáhá zrušení výše uvedeného rozhodnutí žalované. Současně s žalobou požádala soud o osvobození od soudních poplatků a k této žádosti přiložila prohlášení...
...

Zruš filter

Typ rozhodnutia súdu


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené