Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach NS SR: 55 398 výsledkov
...
Spisová značka: 5XObdo/15/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 29. 5. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 6. 6. 2018
1. Uznesením z 31. mája 2016, sp. zn. 8Co/33/2016, Krajský súd v Bratislave potvrdil odvolaním napadnuté uznesenie Okresného súdu Bratislava III z 8. októbra 2012, č. k....
Spisová značka: 5XObdo/16/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 29. 5. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 6. 6. 2018
1. Uznesením z 31. mája 2016, sp. zn. 8Co/33/2016, Krajský súd v Bratislave potvrdil odvolaním napadnuté uznesenie Okresného súdu Bratislava III z 8. októbra 2012, č. k....
Spisová značka: 5XObdo/17/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 29. 5. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 6. 6. 2018
1. Uznesením z 31. mája 2016, sp. zn. 8Co/33/2016, Krajský súd v Bratislave potvrdil odvolaním napadnuté uznesenie Okresného súdu Bratislava III z 8. októbra 2012, č. k....
Spisová značka: 5XObdo/18/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 29. 5. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 6. 6. 2018
1. Uznesením z 31. mája 2016, sp. zn. 8Co/33/2016, Krajský súd v Bratislave potvrdil odvolaním napadnuté uznesenie Okresného súdu Bratislava III z 8. októbra 2012, č. k....
Spisová značka: 5XObdo/19/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 29. 5. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 6. 6. 2018
1. Uznesením z 31. mája 2016, sp. zn. 8Co/33/2016, Krajský súd v Bratislave potvrdil odvolaním napadnuté uznesenie Okresného súdu Bratislava III z 8. októbra 2012, č. k....
Spisová značka: 5XObdo/20/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 29. 5. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 6. 6. 2018
1. Uznesením z 31. mája 2016, sp. zn. 8Co/33/2016, Krajský súd v Bratislave potvrdil odvolaním napadnuté uznesenie Okresného súdu Bratislava III z 8. októbra 2012, č. k....
Spisová značka: 5XObdo/21/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 29. 5. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 6. 6. 2018
1. Uznesením z 31. mája 2016, sp. zn. 8Co/33/2016, Krajský súd v Bratislave potvrdil odvolaním napadnuté uznesenie Okresného súdu Bratislava III z 8. októbra 2012, č. k....
Spisová značka: 5Obo/7/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 24. 5. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 6. 6. 2018
1. Krajský súd v Košiciach uznesením z 11. decembra 2017, č. k. 1K/295/1999-364 zbavil Ing. Pavla Čarnokyho, bytom Kluknava č. 569 funkcie správcu konkurznej podstaty a ustanovil...
Spisová značka: 3XObdo/1/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 22. 5. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 6. 6. 2018
1. Krajský súd v Banskej Bystrici označeným uznesením potvrdil uznesenie Okresného súdu Zvolen zo dňa 19. apríla 2013, č. k. 13C/220/2012-19, ktorým bola žalobcovi uložená...
Spisová značka: 3XObdo/2/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 22. 5. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 6. 6. 2018
1. Krajský súd v Banskej Bystrici označeným uznesením potvrdil uznesenie Okresného súdu Zvolen z29. júna 2015, č. k. 13C/220/2012-234, ktorým bola žalobcovi uložená povinnosť...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené