Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach NS SR: 55 537 výsledkov
...
Spisová značka: 2Sžr/3/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 5. 6. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 7. 2018
Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Žiline potvrdil rozhodnutie odporcu č. V 1556/2016 zo dňa 18. mája 2016, ktorým podľa § 31 ods. 3 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri...
Spisová značka: 20XCdo/156/2016
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 31. 5. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 7. 2018
1. Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací [(§ 35 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“)], po zistení, že dovolania podala včas strana sporu...
Spisová značka: 9So/133/2016
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 30. 5. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 7. 2018
Krajský súd rozsudkom zo dňa 09.03.2016, č. k. 4Sp/17/2014-39, potvrdil rozhodnutie odporkyne č. 15692-5/2014-BA zo dňa 24.03.2014 (ďalej len „preskúmavané rozhodnutie“) a...
Spisová značka: 5XObdo/15/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 29. 5. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 6. 6. 2018
1. Uznesením z 31. mája 2016, sp. zn. 8Co/33/2016, Krajský súd v Bratislave potvrdil odvolaním napadnuté uznesenie Okresného súdu Bratislava III z 8. októbra 2012, č. k....
Spisová značka: 5XObdo/16/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 29. 5. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 6. 6. 2018
1. Uznesením z 31. mája 2016, sp. zn. 8Co/33/2016, Krajský súd v Bratislave potvrdil odvolaním napadnuté uznesenie Okresného súdu Bratislava III z 8. októbra 2012, č. k....
Spisová značka: 5XObdo/17/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 29. 5. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 6. 6. 2018
1. Uznesením z 31. mája 2016, sp. zn. 8Co/33/2016, Krajský súd v Bratislave potvrdil odvolaním napadnuté uznesenie Okresného súdu Bratislava III z 8. októbra 2012, č. k....
Spisová značka: 5XObdo/18/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 29. 5. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 6. 6. 2018
1. Uznesením z 31. mája 2016, sp. zn. 8Co/33/2016, Krajský súd v Bratislave potvrdil odvolaním napadnuté uznesenie Okresného súdu Bratislava III z 8. októbra 2012, č. k....
Spisová značka: 5XObdo/19/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 29. 5. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 6. 6. 2018
1. Uznesením z 31. mája 2016, sp. zn. 8Co/33/2016, Krajský súd v Bratislave potvrdil odvolaním napadnuté uznesenie Okresného súdu Bratislava III z 8. októbra 2012, č. k....
Spisová značka: 5XObdo/20/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 29. 5. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 6. 6. 2018
1. Uznesením z 31. mája 2016, sp. zn. 8Co/33/2016, Krajský súd v Bratislave potvrdil odvolaním napadnuté uznesenie Okresného súdu Bratislava III z 8. októbra 2012, č. k....
Spisová značka: 5XObdo/21/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 29. 5. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 6. 6. 2018
1. Uznesením z 31. mája 2016, sp. zn. 8Co/33/2016, Krajský súd v Bratislave potvrdil odvolaním napadnuté uznesenie Okresného súdu Bratislava III z 8. októbra 2012, č. k....
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené