Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 81 výsledkov
Dátum publikácie: 16. 6. 2019
Autor: JUDr. Jana Kňazovická
Právny stav od: 1. 9. 2011
Osobný dotazník zamestnanca založený v jeho osobnom spise pri nástupe do zamestnania obsahuje údaje, ktoré sú už neaktuálne, resp. v ňom neboli uvedené. Môže zamestnávateľ...
Dátum publikácie: 10. 6. 2019
Autor: JUDr. Jana Kňazovická
Právny stav od: 1. 1. 2013

Má zamestnávateľ právo monitorovať svojich zamestnancov na ich pracoviskách kamerovým systémom? Ak áno, za akých podmienok?

Dátum publikácie: 7. 6. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2019
Podľa § 11 ods. 6 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo nahliadať do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo...
Dátum publikácie: 29. 5. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
Môže zamestnávateľ pri prijímaní nového zamestnanca kopírovať úradné doklady, ako sú občiansky preukaz, kartičku poistenia, vodičský preukaz alebo si má iba odpísať potrebné údaje,...
Dátum publikácie: 29. 5. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
Ak účtovná firma spracováva podvojné a jednoduché účtovníctvo pre klientov - s. r. o., SZČO a občianske združenia, ale nie mzdovú agendu, tu dostáva podklady len pre zaúčtovanie od...
Dátum publikácie: 26. 5. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
Je vzdelávacia spoločnosť, ktorá spoločnosti/prevádzkovateľovi zabezpečuje školenia obsluhy motorových vozíkov, považovaná za sprostredkovateľa z pohľadu GDPR a je potrebné mať s...
Dátum publikácie: 26. 5. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
Zamestnávateľ má organizačnú smernicu GDPR. Zároveň v pracovnej zmluve zamestnanca sú body venované GDPR (spracúvanie OÚ na základe právneho titulu, ktorým je plnenie zmluvy, v...
Dátum publikácie: 16. 5. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
V zmysle platnej legislatívy v oblasti GDPR nesmie byť v pracovnej zmluve uvedený súhlas zamestnanca so spracovaním osobných údajov. V prípade starších pracovných zmlúv je v zmluve...
Dátum publikácie: 16. 5. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
Banka, s ktorou spoločnosť spolupracuje v rámci faktoringu pohľadávok, vyžaduje zoznam osôb, ktoré sú oprávnené podpisovať žiadosti o odkup pohľadávok vrátane kópie ich občianskych...
Dátum publikácie: 6. 5. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
Spoločnosť s r. o., platiteľ DPH, zamestnávateľ, je prostredník prepravy medzi DHL a konečným spotrebiteľom. Ako spraviť knihy jázd pre vodiča - kuriéra, keď každý partner -...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené