Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 71 výsledkov
Dátum publikácie: 25. 4. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
Aké sú podmienky súhlasu dotknutej osoby na zverejnenie fotografie zamestnanca v rámci firemného videozáznamu, ktoré zamestnávateľ plánuje zverejniť v okruhu firemných OP, ale...
Dátum publikácie: 3. 4. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Vzťahuje sa aj na živnostníka zákon o GDPR? Aké povinnosti mu z uvedeného zákona vyplývajú?

Dátum publikácie: 4. 3. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
Zamestnávateľ pre účely GDPR zakúpil softvér na ochranu osobných dát, aj obchodných a know how. Pred celoplošnou implementáciou softvéru zverejnil Memorandum, v ktorom informoval,...
Dátum publikácie: 21. 2. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
Je v prípade knihy návštev do priestorov spoločnosti potrebný písomný súhlas dotknutej osoby alebo stačí návštevy informovať (všeobecne bez ich podpisu), aké osobné údaje...
Dátum publikácie: 12. 2. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
Spoločnosť má kanceláriu v sídle spoločnosti, kde sú aj mzdové a osobné náležitosti všetkých zamestnancov. Má aj 2 prevádzky. Aké doklady je nutné mať na prevádzkach kvôli...
Dátum publikácie: 12. 2. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
Je v súlade s GDPR uchovávať v osobných spisoch vystúpených zamestnancov lekárske posudky, doklady o ukončenom vzdelaní, životopis a osvedčenia (napr. elektrikár, kurič)? Je nutné...
Dátum publikácie: 21. 1. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
Ak s. r. o. má dvoch zamestnancov a aj účtovníctvo kompletne spracováva FO SZČO (externe, nie zamestnanec), musí mať s. r. o. s touto osobou uzatvorenú sprostredkovateľskú zmluvu?...
Dátum publikácie: 16. 1. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Je možné umiestniť v triedach školy kamery? Ak áno, čo sa musí dodržať voči žiakom, resp. voči zamestnancom?

Dátum publikácie: 15. 1. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
Môžu si zamestnanci, ktorí odvádzajú hodiny na jednu zákazku, vidieť, koľko hodín a kto jednotlivo odviedol hodiny na zákazku?V exceli = v reporte je vidieť: meno a počet...
Dátum publikácie: 14. 1. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
Spoločnosť na ochranu webu používa službu od spol. Google recaptcha. Je potrebné uzatvoriť sprostredkovateľskú zmluvu alebo je to tretia strana na základe oprávneného záujmu?...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené