Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 100 výsledkov
Dátum publikácie: 18. 2. 2019
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2018

Spoločnosť s ručením obmedzeným vznikla v roku 2011. V prípade, že by za rok 2018 vykazovala záporný hospodársky výsledok, je povinná platiť daňovú licenciu?

Dátum publikácie: 18. 2. 2019
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Občianske združenie okrem členských príspevkov a príspevkov z 2 % daní v roku 2018 získalo finančný grant od spoločnosti V na športový krúžok. Musí podať daňové priznanie, ak získalo takýto grant?

Dátum publikácie: 18. 2. 2019
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Spoločnosti bola vymeraná od obchodného partnera zmluvná pokuta, ktorá bola spôsobená zamestnancom. Úhrada zmluvnej pokuty bude spoločnosti odpočítaná z vystavenej faktúry. Spoločnosť následne uzavrie dohodu o splácaní pokuty so svojim zamestnancom, ktorý už splatil jednu dohodnutú splátku. Ako má spoločnosť účtovať tento stav a aký to bude mať vplyv na daňové priznanie?

Dátum publikácie: 18. 2. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Daňovník bol živnostníkom do 31. 7. 2018, od 1. 8. 2018 je živnostníkom v Českej republike s iným DIČ. Kde je povinný podať daňové priznanie za rok 2018? Podáva ho jednotlivo podľa odpracovaného obdobia, t. j. za obdobie do 7/2018 dáva na Slovensku (v SR) a od 8/2018 podáva v ČR?

Dátum publikácie: 18. 2. 2019
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Právnická osoba uviedla v daňovom priznaní k dani z príjmov nesprávne výšku zaplatených preddavkov, následkom čoho vykázala nesprávne preplatok na dani. Správca dane jej vrátil preplatok krátený o tento rozdiel. Daňovník dostal oznámenie o použití platby na dani z príjmov právnickej osoby na úhradu splatného preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti. Ako sa uvedená skutočnosť prejaví v ďalšom zdaňovacom období?

Dátum publikácie: 18. 2. 2019
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Lekár vlastní ambulanciu s prístrojovým vybavením. Ako fyzická osoba zdaňoval príjmy z vykonávania lekárskej praxe v § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov. Nehnuteľnosť s vybavením mal zaradenú v obchodnom majetku. Lekársku prax bude ďalej vykonávať v rámci s. r. o., v ktorej je jediným spoločníkom, konateľom a je v nej aj zamestnaný. Nehnuteľnosť a prístrojové vybavenie prenajíma ako fyzická osoba tejto s. r. o. Ako má zaradiť príjem z prenájmu? Je správne zaradenie v zmysle § 6 ods. 5 zákona?

Dátum publikácie: 15. 2. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2018

Môže zamestnávateľ vykonať ročné zúčtovanie dane za rok 2018 zamestnancovi, ktorý má trvalý pobyt v Českej republike, ale žije na Slovensku a príjmy mal len na Slovensku a uplatňuje si bonus na deti? Má nárok aj na odpočítateľnú položku? Zamestnanec žije s družkou a má s ňou deti. Družka poberá rodičovský príspevok, môže si uplatniť nezdaniteľnú časť na manželku?

Dátum publikácie: 13. 2. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Do IV. oddielu v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane sa vypisuje suma z potvrdenia od banky alebo vypočítaný nárok na daňový bonus?

Dátum publikácie: 13. 2. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2018

V roku 2015 kúpila fyzická osoba byt do podielového spoluvlastníctva spolu s matkou a sestrou za cenu 65 230 €. Pri kúpe bytu bola 1/3 vlastník. V roku 2017 matka zomrela. Na základe dedičského rozhodnutia zdedila spolu so sestrou 1/3 bytu po matke v hodnote 21 000 €. V roku 2018 sa byt predal za cenu 64 480 €. Akým spôsobom má postupovať pri vyplnení daňového priznania?

Dátum publikácie: 13. 2. 2019
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Spoločnosť zaúčtovala darčekový poukaz za pobyt zápisom 513, 343/321. Hodnota na účte 513 bude v daňovom priznaní uvedená ako pripočítateľná položku v tab. A na r. 8. Je toto účtovanie správne? Je možné z reprezentačných nákladov uplatniť DPH?

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené