Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 173 výsledkov
...
Dátum publikácie: 23. 4. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2006
Ako je to v prípade manželov pri nevysporiadanom BSM v situácii, keď predali stavebné pozemky, pri ktorých sa musia podľa § 4 už registrovať na DPH? Na kúpnych zmluvách je uvedený...
Dátum publikácie: 23. 4. 2019
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 4. 2007
Vzťahuje sa na príjem z vyplatenia podielových listov zaradený do § 7 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov oslobodenie od dane podľa § 9 ods. 1 písm. i) zákona o dani z príjmov...
Dátum publikácie: 23. 4. 2019
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2018
K slovenskej spoločnosti bude vyslaný na pracovnú cestu zamestnanec českej firmy. Počas pracovnej cesty bude vykonávať montáž GPS na motorových vozidlách zákazníkov slovenskej...
Dátum publikácie: 17. 4. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Spoločnosť realizuje predaj tovaru prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice. Po ukončení mesiaca zaúčtuje príjem hotovosti do pokladnice jednorazovo na základe...
Dátum publikácie: 17. 4. 2019
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2006

Spoločnosť ako postupník má bezodplatne postúpenú pohľadávku. Ako ju správne zaúčtovať a aký to má daňový dosah? Postúpená pohľadávka bude započítaná spolu so záväzkom.

Dátum publikácie: 17. 4. 2019
Autor: Ing. Mária Nováková, Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 5. 2004
Spoločnosť na základe Zmluvy o odovzdaní a prevzatí dokončených stavebných objektov vyvolanej investície uzavretej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka bezodplatne odovzdala...
Dátum publikácie: 17. 4. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015
Spoločnosť objednala knihy o meste, v ktorom vykonáva svoju podnikateľskú činnosť. V tejto knihe sa nachádza jednostranová prezentácia o spoločnosti. Tieto knihy v počte 70 ks (1...
Dátum publikácie: 17. 4. 2019
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 4. 2009
Faktúru z októbra 2018 dostala spoločnosť 26. 2. 2019. Je na nej uvedená DPH 103 €. Musí spoločnosť podať dodatočné daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty za 12/2018 alebo si...
Dátum publikácie: 16. 4. 2019
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004
V súvislosti s vyrovnaním nedoplatkov z ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti u zamestnancov, ktorým skončil pracovný pomer, je potrebné zaslať...
Dátum publikácie: 16. 4. 2019
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004
Správca v konkurznom konaní prijal na účet sumu výťažku, pričom v rozvrhovej časti sú určené nasledujúce náklady konkurzu: súdny poplatok, náklady na speňaženie, odmena správcovi,...
...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené