Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 111 výsledkov
Dátum publikácie: 18. 5. 2019
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 5. 2019
Komplexne spracovaná téma dovolenky. V texte sa na príkladoch rozoberajú jednotlivé ustanovenia o dovolenke, ako aj s nimi súvisiace ustanovenia Zákonníka práce. V príkladoch je...
Dátum publikácie: 26. 3. 2019
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 3. 2019

Spornú otázku, či môže zamestnanec informáciou o svojej mzde slobodne disponovať, rieši novela Zákonníka práce účinná od 1. januára 2019.

Dátum publikácie: 30. 1. 2019
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2019

Na záver roka 2018 poslanci NR SR schválili novelu Zákonníka práce ktorou zaviedli pravidlá poskytovania príspevku na rekreáciu. Účinnosť zmien je od 1. 1. 2019.

Dátum publikácie: 30. 1. 2019
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2019
Povinnosť poskytovať príspevok má len zamestávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, teda do úvahy sa berie priemerný evidenčný počet zamestnancov z predchádzajúceho...
Dátum publikácie: 30. 1. 2019
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2019

Maximálna výška rekreačného príspevku a praktické určenie konkrétnej sumy pri kratšom pracovnom čase. 

Dátum publikácie: 30. 1. 2019
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2019

O forme príspevku na rekreáciu rozhoduje zamestnávateľ.

Dátum publikácie: 30. 1. 2019
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zákonník práce ustanovuje lehotu na preukázanie výdavkov v prípade peňažnej platby najneskôr do 30 dní od skončenia rekreácie.

Dátum publikácie: 30. 10. 2018
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 10. 2018
Vysvetlenie jednotlivých ustanovení Zákonníka práce týkajúcich sa skončenia pracovného pomeru, praktické rady a množstvo rozhodnutí súdov, ktoré bližšie objasňujú niektoré...
Dátum publikácie: 30. 10. 2018
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 10. 2018
Dohoda o skončení pracovného pomeru je dvojstranný právny úkon zmluvných strán pracovnej zmluvy, kedy sa zmluvné strany – zamestnanec a zamestnávateľ – dohodli, že sa pracovný...
Dátum publikácie: 30. 10. 2018
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 10. 2018

Výpoveď ako právny úkon musí byť písomná, inak je neplatná; musí byť doručená v zmysle § 38 Zákonníka práce. 

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené