Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 57 výsledkov
Dátum publikácie: 11. 2. 2019
Autor: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Právny stav od: 22. 1. 2019

Podľa § 81 ods. 2 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky vydáva toto metodické usmernenie.

Dátum publikácie: 31. 1. 2019
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Nová právna úprava týkajúca sa ochrany osobných údajov sa v zásade dotýka každého subjektu, ktorý osobné údaje spracúva, a to nielen obchodných spoločností, ale aj obcí, škôl, orgánov štátnej aj verejnej správy.

Dátum publikácie: 31. 1. 2019
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Test, ktorý odhalí vaše vedomosti z oblasti spracovania mzdovej agendy zamestnancom alebo sprostredkovateľom z pohľadu GDPR.

Dátum publikácie: 23. 1. 2019
Autor: JUDr. Mária Kevická, PhD.
Právny stav od: 21. 1. 2019

Dňa 21. januára 2019 francúzsky Úrad na ochranu osobných údajov (ďalej len „CNIL“) uložil v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR“) spoločnosti GOOGLE LLC (ďalej len „Google“) pokutu vo výške 50 miliónov eur z dôvodu nedostatku transparentnosti, nedostatočného poskytnutia informácií dotknutým osobám a dôvodu neplatne získaného súhlasu týkajúceho sa personalizovanej (prispôsobenej) reklamy.

Dátum publikácie: 11. 12. 2018
Autor: JUDr. Filip Petrinec, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Vernostné programy sa už aj v prípade slovenských obchodníkov stávajú čoraz častejším spôsobom upútania pozornosti zákazníkov a zabezpečenia ďalších ziskov zo zakúpeného tovaru. Tieto programy majú nielen motivovať zákazníka k ďalším nákupom, ale majú slúžiť aj ako zdroj informácií o tom, aké tovary sa najviac predávajú, akým skupinám zákazníkov je potrebné tovary orientovať alebo aké tovary je vhodné „naskladniť“ v konkrétnych sezónnych obdobiach. Zbieranie týchto informácií však bezprostredne súvisí s analýzou spotrebiteľského správania. A teda na scénu vstupujú dve základné regulácie – ochrana osobných údajov v podobe GDPR a ochrana spotrebiteľa implementovaná ako smernica EÚ do slovenských zákonov. Ako na to?

Dátum publikácie: 28. 11. 2018
Autor: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Právny stav od: 20. 11. 2018

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky zverejnil podrobnejší rozbor náhľadu úradu na ochranu a spracúvanie osobných údajov osôb konajúcich za právnické osoby a fyzických osôb – podnikateľov.

Dátum publikácie: 31. 10. 2018
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 10. 2018

Zamestnávatelia s cieľom kontroly využívania služobného automobilu inštalujú do áut rôzne GPS lokalizátory (napr. do automobilov taxislužby, kuriérskych áut a pod.). Tieto zariadenia dokážu sledovať pohyb auta a zistiť jeho aktuálnu pozíciu. GPS lokalizátory môžu byť používané buď online na zistenie aktuálnej polohy služobného auta bez uchovávania záznamov, alebo s uchovávaním záznamov, ktoré potom zamestnávateľ ďalej spracúva. Použitie týchto sledovacích zariadení úzko súvisí so spracúvaním osobných údajov zamestnancov.

Dátum publikácie: 31. 10. 2018
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 10. 2018

Otestujte svoje vedomosti z článku zameraného na kontrolu používania služobného automobilu a nainštalovaného GPS.  

Dátum publikácie: 31. 10. 2018
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová
Právny stav od: 25. 5. 2018

Osobitné úpravy spracúvania osobných údajov upravujúce pravidlá spracúvania osobných údajov na akademické, umelecké, literárne účely, pravidlá spracúvania osobných údajov v súvislosti so zamestnaním, ako je spracúvanie národného identifikačného čísla a prenos osobitnej kategórie osobných údajov do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov štatistické účely.

Dátum publikácie: 31. 10. 2018
Autor: Ľudmila Lipovská Lišková
Právny stav od: 1. 1. 2018

Niekoho sa GDPR týka viac, niekoho menej. Je však záväzné pre každého, kto spracúva osobné údaje jednotlivcov nachádzajúcich sa v Európskej únii a vo všetkých krajinách Európskej únie sa uplatní jednotne.

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené