Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 53 výsledkov
Dátum publikácie: 11. 12. 2018
Autor: JUDr. Filip Petrinec, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Vernostné programy sa už aj v prípade slovenských obchodníkov stávajú čoraz častejším spôsobom upútania pozornosti zákazníkov a zabezpečenia ďalších ziskov zo zakúpeného tovaru. Tieto programy majú nielen motivovať zákazníka k ďalším nákupom, ale majú slúžiť aj ako zdroj informácií o tom, aké tovary sa najviac predávajú, akým skupinám zákazníkov je potrebné tovary orientovať alebo aké tovary je vhodné „naskladniť“ v konkrétnych sezónnych obdobiach. Zbieranie týchto informácií však bezprostredne súvisí s analýzou spotrebiteľského správania. A teda na scénu vstupujú dve základné regulácie – ochrana osobných údajov v podobe GDPR a ochrana spotrebiteľa implementovaná ako smernica EÚ do slovenských zákonov. Ako na to?

Dátum publikácie: 28. 11. 2018
Autor: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Právny stav od: 20. 11. 2018

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky zverejnil podrobnejší rozbor náhľadu úradu na ochranu a spracúvanie osobných údajov osôb konajúcich za právnické osoby a fyzických osôb – podnikateľov.

Dátum publikácie: 31. 10. 2018
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 10. 2018

Zamestnávatelia s cieľom kontroly využívania služobného automobilu inštalujú do áut rôzne GPS lokalizátory (napr. do automobilov taxislužby, kuriérskych áut a pod.). Tieto zariadenia dokážu sledovať pohyb auta a zistiť jeho aktuálnu pozíciu. GPS lokalizátory môžu byť používané buď online na zistenie aktuálnej polohy služobného auta bez uchovávania záznamov, alebo s uchovávaním záznamov, ktoré potom zamestnávateľ ďalej spracúva. Použitie týchto sledovacích zariadení úzko súvisí so spracúvaním osobných údajov zamestnancov.

Dátum publikácie: 31. 10. 2018
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 10. 2018

Otestujte svoje vedomosti z článku zameraného na kontrolu používania služobného automobilu a nainštalovaného GPS.  

Dátum publikácie: 31. 10. 2018
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová
Právny stav od: 25. 5. 2018

Osobitné úpravy spracúvania osobných údajov upravujúce pravidlá spracúvania osobných údajov na akademické, umelecké, literárne účely, pravidlá spracúvania osobných údajov v súvislosti so zamestnaním, ako je spracúvanie národného identifikačného čísla a prenos osobitnej kategórie osobných údajov do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov štatistické účely.

Dátum publikácie: 31. 10. 2018
Autor: Ľudmila Lipovská Lišková
Právny stav od: 1. 1. 2018

Niekoho sa GDPR týka viac, niekoho menej. Je však záväzné pre každého, kto spracúva osobné údaje jednotlivcov nachádzajúcich sa v Európskej únii a vo všetkých krajinách Európskej únie sa uplatní jednotne.

Dátum publikácie: 9. 10. 2018
Autor: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Právny stav od: 4. 10. 2018

Stanovisko Úradu na ochranu osobných údajov k požiadavkam obcí a miest k správnemu postupu pri doručovaní písomností v správnom konaní a pri nazeraní do spisového materiálu vedeného v rámci správneho konania, s ohľadom na ochranu osobných údajov.

Dátum publikácie: 9. 10. 2018
Autor: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Právny stav od: 4. 10. 2018

Podľa § 81 ods. 2 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky vydalo dňa 4. októbra 2018 metodické usmernenie k povinnostiam prevádzkovateľov e-shopov.

Dátum publikácie: 4. 10. 2018
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Prevádzkovateľ je povinný ochraňovať osobné údaje každej fyzickej osoby, o ktorej spracúva osobné údaje. Je povinnosťou prevádzkovateľa, aby dodržiaval platné predpisy o ochrane osobných údajov. Tento článok je venovaný podrobnému rozboru toho, ako má prevádzkovateľ postupovať a čo má robiť, aby spracúval osobné údaje dotknutých osôb v súlade s novými predpismi o ochrane osobných údajov.

Dátum publikácie: 11. 9. 2018
Autor: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Právny stav od: 2. 8. 2018

Podľa § 81 ods. 2 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky vydáva toto metodické usmernenie.

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené