K zodpovednosti notára pri spísaní zmluvy z titulu nesprávneho úradného postupu

Ak notár pripraví zmluvu, u ktorej existuje nebezpečenstvo neúčinnosti právneho úkonu či jeho neplatnosti (s výnimkou prípadov, kedy je takýto nedostatok predpokladaný zákonom) a...
Spisová značka: 30 Cdo 2734/2016
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 28. 2. 2017
Oblasti práva:
Ústavné právo / Súdnictvo a prokuratúra / Notári
Občianske právo / Občianske právo / Zodpovednosť v občianskom práve
Územná pôsobnosť: Česká republika
Zdroj: EPI Vybrané rozhodnutia NS ČR
Právny inštitút: zodpovednosť za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym postupom


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 514/2003 Z. z. Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené