Zánik trestnosti trestného činu nezaplatenia dane a poistného

V zmysle § 86 ods. 1 Trestného zákona trestnosť trestného činu skrátenia dane a poistného podľa § 278 Trestného zákona zaniká vtedy, ak páchateľ dodatočne zaplatil dlžné poistné na sociálne poistenie vyrátané ku dňu splatnosti a nie ku dňu vznesenia obvinenia. Ustanovenie § 86 ods. 1 písm. e/ Trestného zákona je formulované presne, zrozumiteľne a jednoznačne tak, že z neho nemôže vyplývať iný záver len ten, že obvinený musí dodatočne zaplatiť celú dlžnú sumu poistného a nie len jej časť. Ak by platil opak, mohlo by sa stať, že páchateľovi dlžiacemu poistné na sociálne poistenie v sume 2 661 € by stačilo, po začatí trestného stíhania, resp. po vznesení obvinenia, zaplatiť 2 €, a tak by sa podľa okresného i krajského súdu stal beztrestným, čo podľa názoru najvyššieho súdu nie je akceptovateľné, pretože toto celkom určite nebol zámer zákonodarcu.

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz: PRIHLÁSENIE

 notebook-epi-pravny-system

Pozrite si výhody
EPI Právnych systémov

 

V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


Oblasti práva

Územná pôsobnosť

Zdroj

Právny inštitút

Spisová značka

  • 6 Tdo 21/2016

Forma rozhodnutia

  • rozsudok

Súd

  • Najvyšší súd SR

Dátum rozhodnutia

  • 22. 6. 2016

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené