K neexistencii úpravy zahladenia priestupku vo vzťahu k tzv. drobným krádežiam

I. Právna úprava zákona o priestupkoch inštitút zahladenia sankcie alebo iného opatrenia uloženého za tam uvedené formy protiprávneho konania nepozná. Tu je potrebné zodpovedať si na otázku, či ide o medzeru v zákone, ktorú je nevyhnutné odstrániť alebo ide o úmysel zákonodarcu.

II. Ak zákonodarca opomenul určitú otázku normovať, pričom ju normovať mal, potom túto medzeru v zákone treba v procese aplikácie práva odstrániť vhodným spôsobom. Jednou z možností je analógia s Trestným zákonom. Na druhej strane analógiu nemožno využiť v prípade úmyselného mlčania zákona na odklonenie sa od vážnej vôle zákonodarcu. Na prípustnosť analogického postupu s Trestným zákonom je preto potrebné, aby absencia právnej úpravy predmetného inštitútu bola neplánovaná - opomenutím zákonodarcu. Ak ide o úmyselné mlčanie zákona, tak je potrebné rešpektovať vôľu zákonodarcu a danú právnu otázku nenormovať.

III. Zámerom zákonodarcu pri úprave trestného činu krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. f) Tr. zák. bolo umožniť trestnoprávne stíhanie páchateľov, ktorí sa opakovane dopúšťajú drobných krádeží a u ktorých sa potrestanie v rámci priestupkového zákona míňa účinkom, keďže sa napriek tomu drobných krádeží opätovne dopúšťajú, pričom na nemožnosť zahladenia postihnutia za priestupok zákonodarca pamätal stanovením dvanásťmesačnej lehoty, len počas plynutia ktorej pri opätovnom spáchaní priestupku je následné postihnutie páchateľa v zmysle trestného zákona možné. Teda Trestný zákon v ustanovení § 212 ods. 2 písm. f) prekleňuje neexistenciu úpravy zahladenia priestupku v priestupkovom zákone stanoviac túto dvanásť mesačnú lehotu.

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz: PRIHLÁSENIE

 notebook-epi-pravny-system

Pozrite si výhody
EPI Právnych systémov

 

V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


Oblasti práva

Územná pôsobnosť

Zdroj

Právny inštitút

Spisová značka

  • 23To/97/2016

Forma rozhodnutia

  • uznesenie

Súd

  • Krajský súd

Dátum rozhodnutia

  • 7. 12. 2016

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené