Zbierka zákonov SR

Práve vyšlo

 • dňa 17. 3. 2018
  • 80/2018 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Euro-stredomorskej leteckej dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej
 • dňa 15. 3. 2018
  • 79/2018 Z. z. - Oznámenie o aktivácii jurisdikcie Medzinárodného trestného súdu nad zločinom agresie
  • 78/2018 Z. z. - Oznámenie o vydaní opatrenia, o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
 • dňa 14. 3. 2018
  • 77/2018 Z. z. - Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov
  • 76/2018 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú špeciálne materiály a zariadenia

Odporúčame

Novela Zákonníka práce k novým mzdovým zvýhodneniam za prácu cez víkendy v Zbierke zákonov SR

08.03.2018

Novela Zákonníka práce k výške mzdových zvýhodnení za prácu zavádza od 1. mája 2018 aj nové mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu a v nedeľu. 

celý článok

Nový zákon o ochrane osobných údajov v Zbierke zákonov SR

30.01.2018

Nový zákon o ochrane osobných údajov bol zverejnený v Zbierke zákonov SR pod číslom 18/2018 Z. z. Účinnosť nadobúda 25. 5. 2018. V súvislostiach k predpisu pozrite dôvodovú správu.

celý článok

Novela Obchodného zákonníka v Zbierke zákonov SR

08.11.2017

Novelizácia Obchodného zákonníka, ktorej cieľom je zamedziť nepoctivým fúziám obchodných spoločností a ktorá zavádza súvisiace  zmeny v Trestnom zákone, Exekučnom poriadku, obchodnom registri a iných predpisoch. V súvislostiach k predpisu pozrite dôvodovú správu.

celý článok

Zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov v školstve

16.08.2017

Zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov v školstve – učiteľov vysokých škôl, pedagogických a odborných zamestnancov – od 1. septembra 2017.

celý článok

Ústavný súd SR k zákonu o voľbách, rokovaciemu poriadku NR SR a Trestnému zákonu

31.03.2017 / Redakcia

Ústavný súd SR zverejnil  22. 3. 2017 tlačovú správu o vydaných rozhodnutiach k súladu ustanovení zákona o voľbách, rokovacieho poriadku NS SR a Trestného zákona s Ústavou.

celý článok


Obsah

 • Všetky platné a používané neplatné právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov SR od roku 1945 a k nim prislúchajúce redakčne spracované konsolidované znenia vo všetkých časových verziách
 • Nové čiastky publikované v Zbierke zákonov SR sú uverejnené v deň ich vydania
 • Aktuálne konsolidované znenie právneho predpisu je spracované najneskôr do dvoch pracovných dní od uverejnenia novely v čiastke ZZ SR
 • Znenie predpisu k vybranému dátumu ale aj všetky časové verzie súčasne s dátumami účinností jednotlivých ustanovení
 • Vykonávacie predpisy a iné súvisiace predpisy naviazané k jednotlivým ustanoveniam

Funkcie

 • Register Zbierky zákonov SR – prehľadné usporiadanie dát
 • Rýchle vyhľadávanie predpisov – pomocou fulltextu
 • Pokročilé vyhľadávanie v texte právneho predpisu
 • Porovnávanie časových verzií – umožňuje porovnať dve ľubovoľné časové verzie právneho predpisu navzájom, pričom sú farebne a prečiarknutým textom odlíšené časti právneho predpisu, ktoré sa menili, rušili a vkladali
 • Všetky informácie o predpise v jeho popise  prehľad časových verzií predpisov s uvedením dátumov účinností a noviel, na základe ktorých vznikli a farebné odlíšenie časových verzií
 • Detailne spracované súvislosti k predpisu – rýchle prekliky na novely z ikony pri ustanovení do konkrétneho bodu novely, ktorý ustanovenie alebo jeho zmenu zaviedol a vykonávacie predpisy priamo pri konkrétnom ustanovení ako aj predpisy EÚ, ktoré boli zobrazeným predpisom implementované
 • Správa dokumentov – Všetky dokumenty v systéme si môže užívateľ vytlačiť, skopírovať alebo uložiť vo formáte PDF alebo vo formáte Word
 • Citačný asistent

Služby

 • Monitoring – cez e-mailové notifikácie sú užívatelia aktuálne informovaní o zmenách uverejňovaných v Zbierke zákonov SR a to aj keď nie sú aktuálne prihlásení v systéme
 • Osobný profil – možnosť vytvoriť si vlastný zoznam obľúbených právnych predpisov – ukladanie záložiek na vybrané predpisy i jednotlivé ustanovenia, možnosť pridávať, odoberať či prepisovať názov opakovane používaných dokumentov, usporiadať adresáre a v nich uložených dokumentov
 • Pdf verzie jednotlivých čiastok v zobrazení tlačenej Zbierky zákonov Vám zašleme na vyžiadanie.
 • Pdf verzie predpisov  v zobrazení tlačenej Zbierky zákonov zobrazíte v časti Časové verzie - Pôvodný predpis otvorením pdf

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené