Zbierka zákonov SR

Práve vyšlo

 • dňa 18. 4. 2019
  • 100/2019 Z. z. - Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o spôsobe vyhotovenia jedinečného identifikátora a výške úhrady za jedinečný identifikátor v oblasti tabakových výrobkov
  • 99/2019 Z. z. - Novela Ústavy Slovenskej republiky
  • 98/2019 Z. z. - Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov
  • 97/2019 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia vzniku Univerzity Komenského v Bratislave
  • 96/2019 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • 95/2019 Z. z. - Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe
 • dňa 16. 4. 2019
  • 94/2019 Z. z. - Novela zákona o elektronických komunikáciách
  • 93/2019 Z. z. - Novela zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
  • 92/2019 Z. z. - Novela zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov
 • dňa 12. 4. 2019
  • 91/2019 Z. z. - Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • 90/2019 Z. z. - Nález Ústavného súdu vo veci nesúladu zákona č. 340/2016 Z. z.

Odporúčame

Európsky parlament schválil reformu autorského práva na internete

27.03.2019

Poslanci Európskeho parlamentu 26. 3. 2019 schválili smernicu o digitálnom autorskom práve.

celý článok

Nariadenie o zvýšení minimálnej mzdy od 1. 1. 2019

06.11.2018

Nariadenie vlády č. 300/2018 Z. z. ustanovuje sumu minimálnej mzdy na rok 2019 vo výške 520 eur.

celý článok

Zadávanie zákaziek financovaných z fondov EÚ a ich kontrola

26.09.2018 / Mgr. Katarína Hreusová

Podrobné vysvetlenie jednotlivých procesov a povinností vyplývajúcich zo zadávania zákaziek takéhoto typu. 

celý článok


Obsah

 • Všetky platné a používané neplatné právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov SR od roku 1945 a k nim prislúchajúce redakčne spracované konsolidované znenia vo všetkých časových verziách
 • Nové čiastky publikované v Zbierke zákonov SR sú uverejnené v deň ich vydania
 • Aktuálne konsolidované znenie právneho predpisu je spracované najneskôr do dvoch pracovných dní od uverejnenia novely v čiastke ZZ SR
 • Znenie predpisu k vybranému dátumu ale aj všetky časové verzie súčasne s dátumami účinností jednotlivých ustanovení
 • Vykonávacie predpisy a iné súvisiace predpisy naviazané k jednotlivým ustanoveniam

Funkcie

 • Register Zbierky zákonov SR – prehľadné usporiadanie dát
 • Rýchle vyhľadávanie predpisov – pomocou fulltextu
 • Pokročilé vyhľadávanie v texte právneho predpisu
 • Porovnávanie časových verzií – umožňuje porovnať dve ľubovoľné časové verzie právneho predpisu navzájom, pričom sú farebne a prečiarknutým textom odlíšené časti právneho predpisu, ktoré sa menili, rušili a vkladali
 • Všetky informácie o predpise v jeho popise  prehľad časových verzií predpisov s uvedením dátumov účinností a noviel, na základe ktorých vznikli a farebné odlíšenie časových verzií
 • Detailne spracované súvislosti k predpisu – rýchle prekliky na novely z ikony pri ustanovení do konkrétneho bodu novely, ktorý ustanovenie alebo jeho zmenu zaviedol a vykonávacie predpisy priamo pri konkrétnom ustanovení ako aj predpisy EÚ, ktoré boli zobrazeným predpisom implementované
 • Správa dokumentov – Všetky dokumenty v systéme si môže užívateľ vytlačiť, skopírovať alebo uložiť vo formáte PDF alebo vo formáte Word
 • Citačný asistent

Služby

 • Monitoring – cez e-mailové notifikácie sú užívatelia aktuálne informovaní o zmenách uverejňovaných v Zbierke zákonov SR a to aj keď nie sú aktuálne prihlásení v systéme
 • Osobný profil – možnosť vytvoriť si vlastný zoznam obľúbených právnych predpisov – ukladanie záložiek na vybrané predpisy i jednotlivé ustanovenia, možnosť pridávať, odoberať či prepisovať názov opakovane používaných dokumentov, usporiadať adresáre a v nich uložených dokumentov
 • Pdf verzie jednotlivých čiastok v zobrazení tlačenej Zbierky zákonov Vám zašleme na vyžiadanie.
 • Pdf verzie predpisov  v zobrazení tlačenej Zbierky zákonov zobrazíte v časti Časové verzie - Pôvodný predpis otvorením pdf

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené