Vzory zmlúv a právnych podaní

Odporúčame

Návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra od 1. 10. 2018

05.10.2018 / Mgr. Monika Ivanová

Od 1. októbra 2018 sa menia povinné náležitosti, ktoré musí obsahovať návrh na začatie katastrálneho konania.

celý článok

Poverenie na spracúvanie osobných údajov oprávnenej osoby - GDPR

28.06.2018 / Mgr. Lenka Michalovičová

Vzor poverenia v súlade s GDPR. Udelí ho prevádzkovateľ osobám, ktoré má prístup k osobným údajom. Poverená osoba môže spracúvať tieto údaje len na základe pokynov prevádzkovateľa. 

celý článok

Doplnenie odvolania (§ 72 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z.)

17.04.2018

Odvolanie je riadnym opravným prostriedkom, ktorý smeruje proti rozhodnutiu správcu dane, ktoré ešte nenadobudlo právoplatnosť. Proti rozhodnutiu možno podať odvolanie, ak daňový poriadok neustanovuje inak.

celý článok


Obsah

 • vzory zo všetkých oblastí práva
 • predstavujú návod na koncipovanie konkrétnej zmluvy, podania alebo žaloby
 • sú určené podnikateľom, začínajúcim právnikom, ale aj laickej verejnosti
 • pridanou hodnotou ku konkrétnemu vzoru je stručný komentár prepojený aktívnymi odkazmi na Zbierku zákonov SR
 • samotný vzor sa nachádza v prílohe (v spodnej časti dokumentu), ktorú si môže používateľ otvoriť v ľubovoľnom textovom editore, pozmeniť, uložiť a vytlačiť
 • aktualizácia obsahu podľa legislatívnych zmien

Funkcie

 • rýchle vyhľadávanie  – pomocou fulltextu
 • spresňovanie výsledkov hľadania – podľa vyhľadávacích kritérií fulltextového vyhľadávania (podľa oblastí práva, kľúčových slov i dátumu platnosti, resp. aktuálnosti)
 • správa dokumentov – všetky dokumenty v systéme si môže užívateľ vytlačiť, skopírovať alebo uložiť vo formáte PDF
 • možnosť editovať vzory

 


 Služby

 • osobný profil – ukladanie záložiek,možnosť pridávať, odoberať či prepisovať názov opakovane používaných dokumentov, usporiadať adresáre a v nich uložených dokumentov
 • aktívne odkazy do EPI Zbierky zákonov na predpisy a ustanovenia citované v texte dokumentov

 Odporúčanie pre zákazníkov Právneho systému: Môžete využívať ďalšiu výhodu on-line práce s právnymi informáciami, ktorou je zobrazenie dokumentov priamo pri súvisiacom ustanovení v EPI Zbierke zákonov SR pod zelenou guličkou.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené