Verejné súťaže SR

UPOZORNENIE!!!

Z dôvodu technických zmien na strane poskytovateľa dát z Vestníka verejného obstarávania upozorňujeme na prechodnú zmenu. Dáta z Vestníka verejného obstarávania od čísla 30/2016 sú na epi.sk dostupné iba vo formáte pdf, čo znamená, že v produkte EPI Verejné súťaže SR nie je momentálne možné vyhľadávať a poskytovať služby monitoringu. O plnohodnotnom fungovaní produktu Vás budeme informovať.

 

PDF verzie Vestníka verejného obstarávania:

  

Ročník 2017


Ročník 2016


Obsah

 • kompletný obsah všetkých čísiel Vestníka verejného obstarávania (VVO) od roku 2001 až po súčasnosť
  • verejné súťaže,
  • zoznam odborne spôsobilých osôb,
  • zoznam podnikateľov,
 • archív verejného obstarávania publikovaný v Obchodnom vestníku v rokoch 1993 – 2000 (približne 42 000 záznamov) v rubrikách:
  • oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania,
  • oznámenia o výsledku verejného obstarávania,
  • oznámenia o zrušení verejného obstarávania,
 • verejné súťaže publikované v Obchodnom vestníku od roku 2001 v rubrike Verejné súťaže:
  • zvyčajne ide o súťaže spolufinancované zo zdrojov Európskych spoločenstiev, 

 


Funkcie

 • databázy sú denne aktualizované,
 • informácie sú dostupné prostredníctvom funkcií EPI vyhľadávača (vyhľadávanie súťaží publikovaných v Obchodnom vestníku):
 • po zvolení príslušnej rubriky vo vyhľadávacom formulári Obchodného vestníka

 


 Služby

 • osobný profil – možnosť ukladania požiadaviek

  Uložená požiadavka je odtlačok vyhľadávacieho formulára, ktorý môžete kedykoľvek

  a) znova načítať a ďalej s ním pracovať = vyhľadávať prostredníctvom uloženej požiadavky aktuálne informácie, ktoré Vás zaujímajú

  b) automaticky (denne/týždenne/mesačne) monitorovať = sledovať prírastky nových informácií, ktoré Vás zaujímajú (ktoré zodpovedajú Vami uloženej požiadavke)

  Uložené požiadavky môžete ľubovoľne pomenovať a triediť do zložiek, ktoré zakladáte podľa potreby.

 • monitoring dát e-mailomPráve vyšlo: informácia do mailu o vydaní nového čísla
 • monitoring dát e-mailomMoje rešerše: informácia do mailu k uloženej požiadavke

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené