Rozhodnutia súdov

Odporúčame

K doručovaniu písomností

10.09.2018

Najvyšší súd v rozhodnutí sp. zn. 8 Sžf 65/2016 rieši otázku, či je možné aplikovať tzv.  náhradné doručenie v prípade, ak si adresát zásielku osobne prevezme.

celý článok

K postúpeniu nároku na vrátenie dane na inú osobu

21.08.2018

Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Sžfk 14/2016 k posúdeniu možnosti postúpiť pohľadávku týkajúcu sa plnenia daňových povinností.

celý článok

SR dostala historicky prvú pokutu na európskom súdnom dvore

31.07.2018 / JUDr. Peter Rohaľ

Súdny dvor uložil Slovensku paušálnu pokutu vo výške jeden milión eur v súvislosti s tým, že v priebehu piatich rokov nebolo prijaté žiadne konečné rozhodnutie o uzatvorení celej skládky Žilina – Považský Chlmec.

celý článok


Obsah

viac ako 326 000 rozhodnutí!

 • rozhodnutia slovenských, českých a európskych súdov
 • dve skupiny rozhodnutí podľa formy spracovania
  • autorsky spracované: rozhodnutia, ktoré majú príznačný názov, vybranú právnu vetu, priraďujú sa k právnym oblastiam a inštitútom (predmetom rozhodnutia) a sú previazané na právne predpisy aktívnymi odkazmi z textu predpisov i samotných súdnych rozhodnutí. Tieto autorsky spracované rozhodnutia sú vyberané výhradne z uznávaných odborných zdrojov alebo odporúčané spolupracujúcimi odborníkmi.
   V databáze nájdete aj rozhodnutia z publikácie Rozsudky Veľkej komory ESĽP, Eurokódex 2006 a Judikatúra k správnemu poriadku a k Správnemu súdnemu poriadku, Eurokódex 2017
  • pôvodné texty: neupravované texty rozhodnutí publikované na stránkach súdov.
 • zaradenie rozhodnutí do právnych oblastí a inštitútov

Funkcie

 • rýchle vyhľadávanie  – pomocou fulltextu
 • spresňovanie výsledkov hľadania – podľa vyhľadávacích kritérií fulltextového vyhľadávania (podľa spisovej značky, typu súdu, dátumu rozhodnutia, právnych oblastí a inštitútov, v právnej vete, v celom texte rozhodnutia) 
 • správa dokumentov – všetky dokumenty v systéme si môže užívateľ vytlačiť, skopírovať alebo uložiť vo formáte PDF

 


 Služby

 • osobný profil – ukladanie záložiek,možnosť pridávať, odoberať či prepisovať názov opakovane používaných dokumentov, usporiadať adresáre a v nich uložených dokumentov
 • Právo a judikatúra v praxi – pravidelný mesačný výber najzaujímavejších nových rozhodnutí súdov priamo do e-mailovej schránky.
 • aktívne odkazy do EPI Zbierky zákonov na predpisy a ustanovenia citované v texte dokumentov

Odporúčanie pre zákazníkov Právneho systému: Môžete využívať ďalšiu výhodu on-line práce s právnymi informáciami, ktorou je zobrazenie dokumentov priamo pri súvisiacom ustanovení v EPI Zbierke zákonov SR pod červenou guličkou.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené