Príklady z praxe

Odporúčame

Poskytovanie služieb pre obec poslancom obecného zastupiteľstva

25.01.2019 / JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Môže poslanec obecného zastupiteľstva poskytovať odplatné služby obci?

celý článok

Kopírovanie výpisu z registra trestov vo verejnej správe

06.12.2018 / JUDr. Marcela Macová, PhD.

Podľa § 3 zákona o výkone prace vo verejnom zaujme je vo verejnej správe potrebné preukázať bezúhonnosť. Je správne, že v osobných spisoch je uložený originál výpisu z registra trestov?

celý článok

Spoločnosť v kríze a jej dôsledky

22.11.2018 / Ing. Nadežda Cígerová

Z dôvodu, že si spoločníci vyplatia v roku 2018 zisk za rok 2017, spoločnosti hrozí úpadok, t. j. pomer VI a záväzkov je menší ako 8. Čo to pre spoločnosť znamená?

celý článok


Obsah

 Odpovede na otázky, ktoré posielajú alebo volajú zákazníci vydavateľstva Poradca podnikateľa

  • príklady z praxe spracované vo forme otázok a odpovedí zameraných hlavne na dane a poplatky, účtovníctvo a pracovné právo
  • pravidelné dopĺňanie nových otázok a odpovedí
  • aktualizácia obsahu podľa legislatívnych zmien
  • odlíšenie archívnych a aktuálnych otázok, údaj o právnom stave

Funkcie

  • rýchle vyhľadávanie  – pomocou fulltextu
  • spresňovanie výsledkov hľadania – podľa vyhľadávacích kritérií fulltextového vyhľadávania (podľa oblastí práva, kľúčových slov i dátumu platnosti, resp. aktuálnosti)
  • správa dokumentov – všetky dokumenty v systéme si môže užívateľ vytlačiť, skopírovať alebo uložiť vo formáte PDF

 


 Služby

  • osobný profil – ukladanie záložiek,možnosť pridávať, odoberať či prepisovať názov opakovane používaných dokumentov, usporiadať adresáre a v nich uložené dokumenty
  •  zobrazovanie súvisiacich dokumentov – z odborných článkov i iných produktov
  • aktívne odkazy do EPI Zbierky zákonov na predpisy a ustanovenia citované v texte dokumentov

 Odporúčanie pre zákazníkov Právneho systému: Môžete využívať ďalšiu výhodu on-line práce s právnymi informáciami, ktorou je zobrazenie dokumentov priamo pri súvisiacom ustanovení v EPI Zbierke zákonov SR pod zelenou guličkou.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené