Príklady z praxe

Odporúčame

Podiel spoločníka na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti

16.05.2017

Musí konateľ spoločnosti – spoločník – pri rušení spoločnosti odviesť odvod do zdravotnej poisťovne zo základného imania?

celý článok

Vyplatenie podielu na zisku

28.04.2017

Podiely na zisku musia byť vyplatené podľa majetkovej účasti uvedenej v spoločenskej zmluve alebo ich výška sa dá zmeniť na základe uznesenia valného zhromaždenia?

celý článok

Rodinný dom ako sídlo spoločnosti

12.04.2017

Spoločnosť s ručením obmedzeným má sídlo v rodinnom dome jediného spoločníka, ktorý ho vlastní spolu s manželkou. Spoločnosť organizuje kurzy anglického jazyka, ktoré sa robia v sídle spoločnosti. Môže si spoločnosť uplatniť do daňových výdavkov náklady na energie, upratovanie, daň z nehnuteľnosti? Je pre účely uplatnenia daňových výdavkov potrebné vyňatie rodinného domu z bytového fondu?

celý článok

Trovy exekučného konania ako daňový výdavok

27.03.2017

Obchodná spoločnosť zadržala časť úhrady svojmu dodávateľovi. Dodávateľ dal svoju neuhradenú časť pohľadávky na exekúciu. O spornej časti viedli súdny spor. Dodávateľ spor vyhral. Exekútorka vyúčtovala trovy exekučného konania a zastupovania povinnej spoločnosti. Sú trovy exekučného konania daňovo uznaným nákladom pre povinného? 

celý článok

SZČO a prevod podniku na manželku

20.03.2017

Manžel, SZČO, dovŕši dôchodkový vek v júli 2017. Ako SZČO prevádzkuje maloobchodnú predajňu, v ktorej manželka pracuje tiež na mandátnu zmluvu (SZČO). Keby chcel manželke odovzdať túto predajňu, aby pokračovala v prevádzkovaní, akým spôsobom a aké povinnosti by z toho plynuli pre neho a aké povinnosti by mala manželka? Mohol by jej potom manžel pomáhať? Čo všetko by sa zmenilo, keby ostal ako starobný dôchodca podnikateľ (SZČO)? Mal by ako SZČO dôchodca nárok na odpočítateľnú časť základu dane na daňovníka v daňovom priznaní k dani z príjmov alebo už nie?

celý článok


Najpoužívanejšie dokumenty


Obsah

 Odpovede na otázky, ktoré posielajú alebo volajú zákazníci vydavateľstva Poradca podnikateľa

  • príklady z praxe spracované vo forme otázok a odpovedí zameraných hlavne na dane a poplatky, účtovníctvo a pracovné právo
  • pravidelné dopĺňanie nových otázok a odpovedí
  • aktualizácia obsahu podľa legislatívnych zmien
  • odlíšenie archívnych a aktuálnych otázok, údaj o právnom stave

Funkcie

  • rýchle vyhľadávanie  – pomocou fulltextu
  • spresňovanie výsledkov hľadania – podľa vyhľadávacích kritérií fulltextového vyhľadávania (podľa oblastí práva, kľúčových slov i dátumu platnosti, resp. aktuálnosti)
  • správa dokumentov – všetky dokumenty v systéme si môže užívateľ vytlačiť, skopírovať alebo uložiť vo formáte PDF

 


 Služby

  • osobný profil – ukladanie záložiek,možnosť pridávať, odoberať či prepisovať názov opakovane používaných dokumentov, usporiadať adresáre a v nich uložené dokumenty
  •  zobrazovanie súvisiacich dokumentov – z odborných článkov i iných produktov
  • aktívne odkazy do EPI Zbierky zákonov na predpisy a ustanovenia citované v texte dokumentov

 Odporúčanie pre zákazníkov Právneho systému: Môžete využívať ďalšiu výhodu on-line práce s právnymi informáciami, ktorou je zobrazenie dokumentov priamo pri súvisiacom ustanovení v EPI Zbierke zákonov SR pod zelenou guličkou.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené