Príklady z praxe

Odporúčame

Čas strávený na pracovnej ceste

26.06.2017

Zamestnanec bol vyslaný na dvojdňovú pracovnú cestu, z toho jeden deň mal podľa plánovaného rozpisu služieb stanovenú pracovnú dobu od 9,00 h do 19,30 h a druhý deň mal voľný deň. Ako postupovať pri počítaní pracovnej doby, keď podľa pozvánky seminár začína o 8,00 h a končí o 18,00 h, pracovnú dobu v tento deň má zamestnanec do 19,30 h? Na pracovnú cestu vycestoval, teda pracovná cesta začala o 5,00 h.

celý článok

Podiel spoločníka na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti

16.05.2017

Musí konateľ spoločnosti – spoločník – pri rušení spoločnosti odviesť odvod do zdravotnej poisťovne zo základného imania?

celý článok

Vyplatenie podielu na zisku

28.04.2017

Podiely na zisku musia byť vyplatené podľa majetkovej účasti uvedenej v spoločenskej zmluve alebo ich výška sa dá zmeniť na základe uznesenia valného zhromaždenia?

celý článok

Rodinný dom ako sídlo spoločnosti

12.04.2017

Spoločnosť s ručením obmedzeným má sídlo v rodinnom dome jediného spoločníka, ktorý ho vlastní spolu s manželkou. Spoločnosť organizuje kurzy anglického jazyka, ktoré sa robia v sídle spoločnosti. Môže si spoločnosť uplatniť do daňových výdavkov náklady na energie, upratovanie, daň z nehnuteľnosti? Je pre účely uplatnenia daňových výdavkov potrebné vyňatie rodinného domu z bytového fondu?

celý článok

Trovy exekučného konania ako daňový výdavok

27.03.2017

Obchodná spoločnosť zadržala časť úhrady svojmu dodávateľovi. Dodávateľ dal svoju neuhradenú časť pohľadávky na exekúciu. O spornej časti viedli súdny spor. Dodávateľ spor vyhral. Exekútorka vyúčtovala trovy exekučného konania a zastupovania povinnej spoločnosti. Sú trovy exekučného konania daňovo uznaným nákladom pre povinného? 

celý článok


Najpoužívanejšie dokumenty


Obsah

 Odpovede na otázky, ktoré posielajú alebo volajú zákazníci vydavateľstva Poradca podnikateľa

  • príklady z praxe spracované vo forme otázok a odpovedí zameraných hlavne na dane a poplatky, účtovníctvo a pracovné právo
  • pravidelné dopĺňanie nových otázok a odpovedí
  • aktualizácia obsahu podľa legislatívnych zmien
  • odlíšenie archívnych a aktuálnych otázok, údaj o právnom stave

Funkcie

  • rýchle vyhľadávanie  – pomocou fulltextu
  • spresňovanie výsledkov hľadania – podľa vyhľadávacích kritérií fulltextového vyhľadávania (podľa oblastí práva, kľúčových slov i dátumu platnosti, resp. aktuálnosti)
  • správa dokumentov – všetky dokumenty v systéme si môže užívateľ vytlačiť, skopírovať alebo uložiť vo formáte PDF

 


 Služby

  • osobný profil – ukladanie záložiek,možnosť pridávať, odoberať či prepisovať názov opakovane používaných dokumentov, usporiadať adresáre a v nich uložené dokumenty
  •  zobrazovanie súvisiacich dokumentov – z odborných článkov i iných produktov
  • aktívne odkazy do EPI Zbierky zákonov na predpisy a ustanovenia citované v texte dokumentov

 Odporúčanie pre zákazníkov Právneho systému: Môžete využívať ďalšiu výhodu on-line práce s právnymi informáciami, ktorou je zobrazenie dokumentov priamo pri súvisiacom ustanovení v EPI Zbierke zákonov SR pod zelenou guličkou.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené