Príklady z praxe

Odporúčame

Platba kartou zamestnanca

21.03.2018 / Ing. Tatiana Mičíková

Je možné zamestnancovi z pokladnice preplatiť nákup, ktorý urobil pre školu a zaplatil to svojou súkromnou platobnou kartou? Do pokladnice dá doklad, čo dostane ako účtenku.

celý článok

Účtovanie kryptomeny

12.02.2018 / Ing. Zuzana Uríková

Spoločník vlastní kryptomenu, s ktorou by chcel obchodovať a faktúry vystavovať z vlastnej s. r. o. Ako sa daná kryptomena zaúčtuje v spoločnosti? Existuje nejaké usmernenie, ktorým sa majú klienti riadiť?

celý článok

Výpomoc manželovi

26.01.2018 / Ing. Jana Repáčová

Je možné zamestnať manžela v pracovnom pomere u jeho manželky, ktorá je SZČO, príp. aké iné možnosti práce pre túto SZČO môže jej manžel legálne vykonávať?

celý článok

Pozemkové spoločenstvo a dividendy

12.01.2018 / Ing. Zuzana Uríková

Pozemkové spoločenstvo má v správe lesné pozemky, ale aj trvalé trávnaté porasty. Výnosy sú len z lesných pozemkov. Nie všetci členovia majú podiel na lesných pozemkoch, dividendy sa majú rozdeliť len medzi členov, ktorí majú podiel len na lesných pozemkoch?

celý článok

Daňová evidencia, výhody oproti JÚ

08.01.2018 / Ing. Tatiana Mičíková

Čo je to daňová evidencia, aké má výhody oproti jednoduchému účtovníctvu, kto si ju môže uplatniť a čo má obsahovať samotná evidencia, ako aj ročná účtovná závierka? Môže sa za daňovú evidenciu považovať aj klasický peňažný denník?

celý článok


Najpoužívanejšie dokumenty


Obsah

 Odpovede na otázky, ktoré posielajú alebo volajú zákazníci vydavateľstva Poradca podnikateľa

  • príklady z praxe spracované vo forme otázok a odpovedí zameraných hlavne na dane a poplatky, účtovníctvo a pracovné právo
  • pravidelné dopĺňanie nových otázok a odpovedí
  • aktualizácia obsahu podľa legislatívnych zmien
  • odlíšenie archívnych a aktuálnych otázok, údaj o právnom stave

Funkcie

  • rýchle vyhľadávanie  – pomocou fulltextu
  • spresňovanie výsledkov hľadania – podľa vyhľadávacích kritérií fulltextového vyhľadávania (podľa oblastí práva, kľúčových slov i dátumu platnosti, resp. aktuálnosti)
  • správa dokumentov – všetky dokumenty v systéme si môže užívateľ vytlačiť, skopírovať alebo uložiť vo formáte PDF

 


 Služby

  • osobný profil – ukladanie záložiek,možnosť pridávať, odoberať či prepisovať názov opakovane používaných dokumentov, usporiadať adresáre a v nich uložené dokumenty
  •  zobrazovanie súvisiacich dokumentov – z odborných článkov i iných produktov
  • aktívne odkazy do EPI Zbierky zákonov na predpisy a ustanovenia citované v texte dokumentov

 Odporúčanie pre zákazníkov Právneho systému: Môžete využívať ďalšiu výhodu on-line práce s právnymi informáciami, ktorou je zobrazenie dokumentov priamo pri súvisiacom ustanovení v EPI Zbierke zákonov SR pod zelenou guličkou.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené