Príklady z praxe

Odporúčame

Lehota uchovávania osobných údajov o uchádzačoch o zamestnanie

23.11.2017 / JUDr. Marcela Macová, PhD.

Koľko rokov môže spoločnosť viesť v evidencii žiadosti o zamestnanie a životopisy v zmysle zákona o ochrane osobných údajov?

celý článok

Súdne trovy

13.11.2017 / Ing. Tatiana Mičíková

Spoločnosť ako žalobca procesne zastavila súdne konanie – (späťvzatie žaloby). Z tohto dôvodu je povinná uhradiť súdne trovy (§ 256 ods. 1 C.s.p). Budú tieto súdne trovy pre spoločnosť uznaným daňovým výdavkom?

celý článok

Uzatvorenie dohody

20.10.2017 / Ing. Jana Repáčová

Zamestnanec je v pracovnom pomere. Pracovný pomer by zamestnávateľ skončil a chcel by namiesto neho uzatvoriť dohodu o pracovnej činnosti? Môže sa namiesto pracovného pomeru uzatvoriť dohoda o pracovnej činnosti?

celý článok

Jednorazová odmena a podiel na zisku konateľovi, ktorý je aj spoločníkom

13.10.2017 / Ing. Jarmila Szabová

Aké povinnosti súvisia s vyplatením jednorazovej odmeny a podielu na zisku majiteľovi firmy, ktorý je zároveň konateľom aj spoločníkom, ale nie je zamestnancom firmy a ani nie je prihlásený do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne?

celý článok

Zastupovanie vedúceho zamestnanca

03.10.2017 / Ing. Jarmila Szabová

Môže vedúci zamestnanec určiť zamestnancovi v pracovnej náplni, že ho bude počas jeho neprítomnosti zastupovať, keď zamestnanec má len stredné vzdelanie a na niektoré činnosti oddelenia je požadované vysokoškolské vzdelanie II. stupňa? 

celý článok


Najpoužívanejšie dokumenty


Obsah

 Odpovede na otázky, ktoré posielajú alebo volajú zákazníci vydavateľstva Poradca podnikateľa

  • príklady z praxe spracované vo forme otázok a odpovedí zameraných hlavne na dane a poplatky, účtovníctvo a pracovné právo
  • pravidelné dopĺňanie nových otázok a odpovedí
  • aktualizácia obsahu podľa legislatívnych zmien
  • odlíšenie archívnych a aktuálnych otázok, údaj o právnom stave

Funkcie

  • rýchle vyhľadávanie  – pomocou fulltextu
  • spresňovanie výsledkov hľadania – podľa vyhľadávacích kritérií fulltextového vyhľadávania (podľa oblastí práva, kľúčových slov i dátumu platnosti, resp. aktuálnosti)
  • správa dokumentov – všetky dokumenty v systéme si môže užívateľ vytlačiť, skopírovať alebo uložiť vo formáte PDF

 


 Služby

  • osobný profil – ukladanie záložiek,možnosť pridávať, odoberať či prepisovať názov opakovane používaných dokumentov, usporiadať adresáre a v nich uložené dokumenty
  •  zobrazovanie súvisiacich dokumentov – z odborných článkov i iných produktov
  • aktívne odkazy do EPI Zbierky zákonov na predpisy a ustanovenia citované v texte dokumentov

 Odporúčanie pre zákazníkov Právneho systému: Môžete využívať ďalšiu výhodu on-line práce s právnymi informáciami, ktorou je zobrazenie dokumentov priamo pri súvisiacom ustanovení v EPI Zbierke zákonov SR pod zelenou guličkou.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené