Príklady z praxe

Odporúčame

Mobilný telefón využívaný aj na súkromné účely

07.08.2017

Zamestnávateľ si uplatňuje do daňových výdavkov paušálne výdavky na telefónne poplatky vo výške 80 %. Zamestnávateľ má v internej smernici dohodnuté so zamestnancami poskytnutie mobilného telefónu aj na súkromné účely, a teda neuplatňuje zamestnancom toto ako nepeňažný príjem zamestnanca vo výplate. Stačí zamestnávateľovi interná smernica a nemusí skúmať skutočnú výšku súkromných a pracovných hovorov?

celý článok

Dočasné pridelenie zamestnanca

21.07.2017

Môže zamestnávateľ, aj keď nie je agentúrou dočasného zamestnávania, uzatvoriť dohodu o dočasnom pridelení so zamestnancom, a teda dočasne prideliť zamestnanca inému zamestnávateľovi?

celý článok

Zmluva o prenájme stroja s konateľom

11.07.2017

Konateľ spoločnosti poskytol bezplatne pracovný stroj (bager) svojej s. r. o. Tento stroj má technický preukaz evidovaný pod rodným číslom konateľa. Aký typ zmluvy má byť uzatvorený medzi konateľom a s. r. o.? S. r. o. používa na svoje práce, ktoré fakturuje odberateľom, uvedený stroj a dáva si do nákladov PHL, PZP a bežné opravy. Je vhodná nejaká zmluva, aby s. r. o. mala svoje daňové náklady a konateľ sa nemusel evidovať na daňovom úrade?

celý článok

Čas strávený na pracovnej ceste

26.06.2017

Zamestnanec bol vyslaný na dvojdňovú pracovnú cestu, z toho jeden deň mal podľa plánovaného rozpisu služieb stanovenú pracovnú dobu od 9,00 h do 19,30 h a druhý deň mal voľný deň. Ako postupovať pri počítaní pracovnej doby, keď podľa pozvánky seminár začína o 8,00 h a končí o 18,00 h, pracovnú dobu v tento deň má zamestnanec do 19,30 h? Na pracovnú cestu vycestoval, teda pracovná cesta začala o 5,00 h.

celý článok

Podiel spoločníka na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti

16.05.2017

Musí konateľ spoločnosti – spoločník – pri rušení spoločnosti odviesť odvod do zdravotnej poisťovne zo základného imania?

celý článok


Najpoužívanejšie dokumenty


Obsah

 Odpovede na otázky, ktoré posielajú alebo volajú zákazníci vydavateľstva Poradca podnikateľa

  • príklady z praxe spracované vo forme otázok a odpovedí zameraných hlavne na dane a poplatky, účtovníctvo a pracovné právo
  • pravidelné dopĺňanie nových otázok a odpovedí
  • aktualizácia obsahu podľa legislatívnych zmien
  • odlíšenie archívnych a aktuálnych otázok, údaj o právnom stave

Funkcie

  • rýchle vyhľadávanie  – pomocou fulltextu
  • spresňovanie výsledkov hľadania – podľa vyhľadávacích kritérií fulltextového vyhľadávania (podľa oblastí práva, kľúčových slov i dátumu platnosti, resp. aktuálnosti)
  • správa dokumentov – všetky dokumenty v systéme si môže užívateľ vytlačiť, skopírovať alebo uložiť vo formáte PDF

 


 Služby

  • osobný profil – ukladanie záložiek,možnosť pridávať, odoberať či prepisovať názov opakovane používaných dokumentov, usporiadať adresáre a v nich uložené dokumenty
  •  zobrazovanie súvisiacich dokumentov – z odborných článkov i iných produktov
  • aktívne odkazy do EPI Zbierky zákonov na predpisy a ustanovenia citované v texte dokumentov

 Odporúčanie pre zákazníkov Právneho systému: Môžete využívať ďalšiu výhodu on-line práce s právnymi informáciami, ktorou je zobrazenie dokumentov priamo pri súvisiacom ustanovení v EPI Zbierke zákonov SR pod zelenou guličkou.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené