Príklady z praxe

Odporúčame

Trovy exekučného konania ako daňový výdavok

27.03.2017

Obchodná spoločnosť zadržala časť úhrady svojmu dodávateľovi. Dodávateľ dal svoju neuhradenú časť pohľadávky na exekúciu. O spornej časti viedli súdny spor. Dodávateľ spor vyhral. Exekútorka vyúčtovala trovy exekučného konania a zastupovania povinnej spoločnosti. Sú trovy exekučného konania daňovo uznaným nákladom pre povinného? 

celý článok

SZČO a prevod podniku na manželku

20.03.2017

Manžel, SZČO, dovŕši dôchodkový vek v júli 2017. Ako SZČO prevádzkuje maloobchodnú predajňu, v ktorej manželka pracuje tiež na mandátnu zmluvu (SZČO). Keby chcel manželke odovzdať túto predajňu, aby pokračovala v prevádzkovaní, akým spôsobom a aké povinnosti by z toho plynuli pre neho a aké povinnosti by mala manželka? Mohol by jej potom manžel pomáhať? Čo všetko by sa zmenilo, keby ostal ako starobný dôchodca podnikateľ (SZČO)? Mal by ako SZČO dôchodca nárok na odpočítateľnú časť základu dane na daňovníka v daňovom priznaní k dani z príjmov alebo už nie?

celý článok

Zrážky zo mzdy v prípade konkurzného konania

27.02.2017

Zamestnávateľa kontaktoval správca konkurznej podstaty so žiadosťou o zaslanie výplatnej pásky zamestnanca. Po jej prijatí zamestnávateľovi vypočítal zrážky, ktoré sa majú zrážať dotknutému zamestnancovi. Je to takto správne? Nemal by mať zamestnávateľ aj nejaký doklad o konkurznom konaní, resp. o povinnosti zrážať zamestnancovi konkrétnu sumu? Nepostupuje sa rovnako ako v prípade exekúcie, že platiteľovi mzdy je najskôr doručený príkaz a až na jeho základe zamestnávateľ realizuje dotknutému zamestnancovi zrážky zo mzdy?

celý článok

Práca vo sviatok pri vyslaní zamestnanca

07.02.2017

Zamestnanci sú vyslaní do ČR na výkon prác, kde pracujú aj vo sviatok, pričom v SR sviatok nie je. Ako má zamestnávateľ postupovať?

celý článok

Zrušenie živnosti a výmaz z obchodného registra

27.01.2017

Ak podnikateľ - fyzická osoba - zapísaný v obchodnom registri zruší živnosť, musí požiadať o výmaz z obchodného registra?

celý článok


Najpoužívanejšie dokumenty


Obsah

 Odpovede na otázky, ktoré posielajú alebo volajú zákazníci vydavateľstva Poradca podnikateľa

  • príklady z praxe spracované vo forme otázok a odpovedí zameraných hlavne na dane a poplatky, účtovníctvo a pracovné právo
  • pravidelné dopĺňanie nových otázok a odpovedí
  • aktualizácia obsahu podľa legislatívnych zmien
  • odlíšenie archívnych a aktuálnych otázok, údaj o právnom stave

Funkcie

  • rýchle vyhľadávanie  – pomocou fulltextu
  • spresňovanie výsledkov hľadania – podľa vyhľadávacích kritérií fulltextového vyhľadávania (podľa oblastí práva, kľúčových slov i dátumu platnosti, resp. aktuálnosti)
  • správa dokumentov – všetky dokumenty v systéme si môže užívateľ vytlačiť, skopírovať alebo uložiť vo formáte PDF

 


 Služby

  • osobný profil – ukladanie záložiek,možnosť pridávať, odoberať či prepisovať názov opakovane používaných dokumentov, usporiadať adresáre a v nich uložené dokumenty
  •  zobrazovanie súvisiacich dokumentov – z odborných článkov i iných produktov
  • aktívne odkazy do EPI Zbierky zákonov na predpisy a ustanovenia citované v texte dokumentov

 Odporúčanie pre zákazníkov Právneho systému: Môžete využívať ďalšiu výhodu on-line práce s právnymi informáciami, ktorou je zobrazenie dokumentov priamo pri súvisiacom ustanovení v EPI Zbierke zákonov SR pod zelenou guličkou.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené