Príklady z praxe

Odporúčame

Dohoda o zmene pracovných podmienok

20.01.2017

Zamestnávateľ chce zamestnancovi znížiť týždenný pracovný čas. Zamestnanec nesúhlasí so znížením úväzku. Má zamestnávateľ povinnosť vyplatiť odstupné, ak by zamestnanec podal výpoveď vzhľadom na úpravu pracovného času? Alebo má nárok na odstupné, ak mu dá výpoveď zamestnávateľ, že neprijal znížený úväzok?

celý článok

Definícia obchodného podielu

23.12.2016 / Ing. Nadežda Cígerová

Ako sa vypočíta obchodný podiel? Aký vplyv má vlastné imanie spoločnosti na obchodný podiel spoločníka? Možno ho vložiť do inej s. r. o. a akým spôsobom? Ako sa prejavuje 100 % odpísaný hmotný majetok na obchodnom podiele?

celý článok

Sprostredkovanie obchodu

16.12.2016

Podnikateľka, kozmetička, má vo svojej živnosti zahrnutú aj sprostredkovateľskú činnosť. Sprostredkováva predaj šperkov firmy A z Rakúska. Podnikateľka je vedená ako “stylistka”. Podnikateľka firme zašle objednávku, kde uvedie fakturačné údaje a názov tovaru k fakturácii. Jej dôjde balík na cenu, ktorá je aj katalógovou cenou. Túto sumu jej zaplatí klient, celú sumu odvedie na bankový účet, kde pre firmu A zriadila právo inkasa. Po skončení mesiaca firma A podnikateľke pošle – podľa tržby – sumu za sprostredkovanie. Vlastne táto suma bude jej zdaniteľným príjmom. Ako postupovať v takomto prípade?

celý článok

Dokumentácia pre e-shop

02.12.2016

Aké povinnosti má prevádzkovateľ internetového obchodu z pohľadu zákona o ochrane osobných údajov? Spoločnosť chce spustiť e-shop len na predaj zdravotníckych pomôcok a zdravotníckeho materiálu bez marketingových aktivít a aj bez zasielania propagačných materiálov. Bude potrebovať len meno a adresu dotknutej osoby? Stačí mať len evidenčný list IS alebo je potrebné oznámenie na úrad?

celý článok

Použitie rezervného fondu – jednoosobová s. r. o.

18.11.2016

Jednoosobová s. r. o. vytvorila v minulých rokoch rezervný fond (účet 421) zo zisku nad rámec zákona (čo je 10 % základného imania) a aj zakladateľskej listiny. Je možné peňažné prostriedky, ktoré sú navyše v rezervnom fonde, vyplatiť spoločníkovi a na účte ponechať len to, čo vyžaduje zákon, t. j. 10 %?

celý článok


Najpoužívanejšie dokumenty


Obsah

 Odpovede na otázky, ktoré posielajú alebo volajú zákazníci vydavateľstva Poradca podnikateľa

  • príklady z praxe spracované vo forme otázok a odpovedí zameraných hlavne na dane a poplatky, účtovníctvo a pracovné právo
  • pravidelné dopĺňanie nových otázok a odpovedí
  • aktualizácia obsahu podľa legislatívnych zmien
  • odlíšenie archívnych a aktuálnych otázok, údaj o právnom stave

Funkcie

  • rýchle vyhľadávanie  – pomocou fulltextu
  • spresňovanie výsledkov hľadania – podľa vyhľadávacích kritérií fulltextového vyhľadávania (podľa oblastí práva, kľúčových slov i dátumu platnosti, resp. aktuálnosti)
  • správa dokumentov – všetky dokumenty v systéme si môže užívateľ vytlačiť, skopírovať alebo uložiť vo formáte PDF

 


 Služby

  • osobný profil – ukladanie záložiek,možnosť pridávať, odoberať či prepisovať názov opakovane používaných dokumentov, usporiadať adresáre a v nich uložené dokumenty
  •  zobrazovanie súvisiacich dokumentov – z odborných článkov i iných produktov
  • aktívne odkazy do EPI Zbierky zákonov na predpisy a ustanovenia citované v texte dokumentov

 Odporúčanie pre zákazníkov Právneho systému: Môžete využívať ďalšiu výhodu on-line práce s právnymi informáciami, ktorou je zobrazenie dokumentov priamo pri súvisiacom ustanovení v EPI Zbierke zákonov SR pod zelenou guličkou.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené