Príklady z praxe

Odporúčame

Jednorazová odmena a podiel na zisku konateľovi, ktorý je aj spoločníkom

13.10.2017 / Ing. Jarmila Szabová

Aké povinnosti súvisia s vyplatením jednorazovej odmeny a podielu na zisku majiteľovi firmy, ktorý je zároveň konateľom aj spoločníkom, ale nie je zamestnancom firmy a ani nie je prihlásený do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne?

celý článok

Zastupovanie vedúceho zamestnanca

03.10.2017 / Ing. Jarmila Szabová

Môže vedúci zamestnanec určiť zamestnancovi v pracovnej náplni, že ho bude počas jeho neprítomnosti zastupovať, keď zamestnanec má len stredné vzdelanie a na niektoré činnosti oddelenia je požadované vysokoškolské vzdelanie II. stupňa? 

celý článok

Zamestnanec českého zamestnávateľa s miestom výkonu práce na Slovensku

21.09.2017 / Ing. Eva Gášpárová

Zamestnávateľ so sídlom v ČR chce uzatvoriť pracovnú zmluvu so slovenským občanom, ktorý má trvalý pobyt v ČR. Miesto výkonu práce bude v SR. Z pohľadu Zákonníka práce sa bude riadiť legislatívou ČR alebo legislatívou SR?

celý článok

Ďalší pracovný pomer

30.08.2017

Ak zamestnávateľ uzatvorí pracovný pomer so zamestnancom na kratší pracovný čas a uvedený zamestnanec má uzatvorený pracovný pomer aj v inej organizácii, aké odvodové povinnosti bude mať zamestnávateľ voči zdravotnej a Sociálnej poisťovni? Bude mať zamestnanec nárok na dovolenku (a aký) a práceneschopnosť?

celý článok

Mobilný telefón využívaný aj na súkromné účely

07.08.2017

Zamestnávateľ si uplatňuje do daňových výdavkov paušálne výdavky na telefónne poplatky vo výške 80 %. Zamestnávateľ má v internej smernici dohodnuté so zamestnancami poskytnutie mobilného telefónu aj na súkromné účely, a teda neuplatňuje zamestnancom toto ako nepeňažný príjem zamestnanca vo výplate. Stačí zamestnávateľovi interná smernica a nemusí skúmať skutočnú výšku súkromných a pracovných hovorov?

celý článok


Najpoužívanejšie dokumenty


Obsah

 Odpovede na otázky, ktoré posielajú alebo volajú zákazníci vydavateľstva Poradca podnikateľa

  • príklady z praxe spracované vo forme otázok a odpovedí zameraných hlavne na dane a poplatky, účtovníctvo a pracovné právo
  • pravidelné dopĺňanie nových otázok a odpovedí
  • aktualizácia obsahu podľa legislatívnych zmien
  • odlíšenie archívnych a aktuálnych otázok, údaj o právnom stave

Funkcie

  • rýchle vyhľadávanie  – pomocou fulltextu
  • spresňovanie výsledkov hľadania – podľa vyhľadávacích kritérií fulltextového vyhľadávania (podľa oblastí práva, kľúčových slov i dátumu platnosti, resp. aktuálnosti)
  • správa dokumentov – všetky dokumenty v systéme si môže užívateľ vytlačiť, skopírovať alebo uložiť vo formáte PDF

 


 Služby

  • osobný profil – ukladanie záložiek,možnosť pridávať, odoberať či prepisovať názov opakovane používaných dokumentov, usporiadať adresáre a v nich uložené dokumenty
  •  zobrazovanie súvisiacich dokumentov – z odborných článkov i iných produktov
  • aktívne odkazy do EPI Zbierky zákonov na predpisy a ustanovenia citované v texte dokumentov

 Odporúčanie pre zákazníkov Právneho systému: Môžete využívať ďalšiu výhodu on-line práce s právnymi informáciami, ktorou je zobrazenie dokumentov priamo pri súvisiacom ustanovení v EPI Zbierke zákonov SR pod zelenou guličkou.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené