Predpisy EÚ

Obsah

  • aktualizovaná databáza vybraných právnych aktov EÚ
  • databáza smerníc a nariadení tak, ako sú publikované na portáli Eur-lex (právne záväzná elektronická databáza Úradného vestníka EÚ) v sektore 5 - Prípravné akty,  COM – návrhy právnych predpisov  a v sektore 3 - Právne predpisy 

Funkcie

  • prehľadné usporiadanie dát
  • rýchle vyhľadávanie predpisov – pomocou fulltextu a spresňujúcich filtrov ( právny stav, forma predpisu, autor, eurovoc - oblasť práva)
  • pdf verzie dokumentov
  • pri predpisoch, ktoré boli implementované v SR je časti Implementácia v predpisoch uvedený zoznam aktívnych odkazov na tieto predpisy

 


Služby

  • Osobný profil – ukladanie záložiek,možnosť pridávať, odoberať či prepisovať názov opakovane používaných dokumentov, usporiadať adresáre a v nich uložené dokumenty

S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené