Predpisy EÚ

Obsah

  • aktualizovaná databáza vybraných právnych aktov EÚ
  • kompletná databáza smerníc a nariadení tak, ako sú publikované na portáli Eur-lex (právne záväzná elektronická databáza Úradného vestníka EÚ)

Funkcie

  • prehľadné usporiadanie dát
  • Rýchle vyhľadávanie predpisov – pomocou fulltextu
  • vyhľadávanie podľa typu (smernica, nariadenie) alebo oblasti, ktorú upravujú (právo, financie, obchod atď.)

 


Služby

  • Osobný profil – ukladanie záložiek,možnosť pridávať, odoberať či prepisovať názov opakovane používaných dokumentov, usporiadať adresáre a v nich uložené dokumenty

S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené