Právny systém Basic

Obsah

Právny systém Basic - je online produkt, ktorý ponúka komplexný prehľad legislatívy Slovenskej republiky od roku 1945 s prepojením na databázu súdnych rozhodnutí naviazaných na právne predpisy aktívnymi odkazmi z textu predpisov i súdnych rozhodnutí.

Súčasťou Právneho systému Basic sú:

  lupa.png  
  lupa.png
  lupa.png  

Funkcie

Denná aktualizácia – EPI Zbierka zákonov SR je aktualizovaná v deň uverejnenia príslušnej aktualizácie v tlačenom periodiku. Tvorba konsolidovaných znení (rekonštruovaných úplných znení zákonov) prebieha v bežnej prevádzke systému do 2 pracovných dní od uverejnenia novely právneho predpisu v Zbierke zákonov SR. Pravidelná dopĺňanie nových rozhodnutí súdov.

Vzájomné prepojenie dát – zo Zbierky zákonov je systém prepojený pri jednotlivých ustanoveniach zákona (§, odsek, písmeno) cez aktívne ikony na rozhodnutia súdov súvisiace s príslušným ustanovením. Užívateľ nemusí ísť znova do vyhľadávania súvisiacich rozhodnutí, rozhodnutia súdov sú naviazané priamo pri ustanovení právneho predpisu

Detailne spracované súvislosti k predpisu – štruktúrovanosť a previazanosť dát v  Zbierke zákonov, pomocou ikony Derogácie  sa z ustanovenia zákona užívateľ dostane priamo do bodu novely, ktorá ho zaviedla, zmenila alebo  do ustanovenia, ktoré ruší a pod.

Rýchle vyhľadávanie informácií – pomocou fulltextu alebo prednastavených kritérií ako napr. právne oblasti, inštitúty, súvislosť s právnym prepisom

Konsolidované znenia právnych predpisov – okrem pôvodného znenia predpisu, tak ako bolo publikované v Zbierke zákonov SR, má užívateľ možnosť zobraziť si znenie účinné ku požadovanému dátumu. Okrem aktuálneho znenia, si tak môže zobraziť aj znenie, ktoré ešte len nadobudne účinnosť, alebo ktorékoľvek z predchádzajúcich znení.

Všetky konsolidované znenia v jednom zobrazení – systém umožňuje užívateľom porovnať v jednom momente všetky časové znenia predpisu až na úroveň jeho jednotlivých ustanovení s uvedením dátumov odkedy dokedy boli účinné.

Porovnávanie časových verzií – umožňuje porovnať dve ľubovoľné časové verzie právneho predpisu navzájom, pričom sú farebne a prečiarknutým textom odlíšené časti právneho predpisu , ktoré sa menili, rušili a vkladali

Správa dokumentov – Všetky dokumenty v systéme si môže užívateľ vytlačiť, skopírovať alebo uložiť vo formáte PDF.


Služby

Osobný profil – Užívatelia majú možnosť si podľa svojich individuálnych potrieb zriaďovať a spravovať osobný profil, umožňujúci pridávať, odoberať či prepisovať názov opakovane používaných dokumentov a zároveň vytvárať si vlastnú štruktúru usporiadania adresárov a v nich uložených dokumentov.

Monitoring  – právnych predpisov a s nimi súvisiacich dokumentov, t.j. sledovať zmenené a doplnené dokumenty v systéme formou e-mailových správ, a to aj s možnosťou výberu podľa oblasti práva. Cez e-mailové notifikácie sú užívatelia aktuálne informovaní o zmenách uverejňovaných v Zbierke zákonov SR a to aj keď nie sú aktuálne prihlásení v systéme

EPI noviny – pravidelný mesačný prehľad najzaujímavejších a najčítanejších tém formou e-mailových správ. Aktuálne vydanie si môžete pozrieť TU.

Prístup kdekoľvek – systém je prístupný online prostredníctvom internetového portálu ekonomických a právnych informácií www.epi.sk. Prístup je možný kdekoľvek cez ľubovoľné zariadenie (počítač, notebook, tablet, mobilný telefón) s pripojením na internet (v práci, doma, na služobnej ceste, atď.).

Bez nutnej inštalácie – EPI produkty si nevyžadujú žiadnu inštaláciu ani žiadne nadštandardné softvérové alebo hardvérové požiadavky, sú prístupné online


Získate:

  • užitočný a pohodlný pracovný nástroj = prehľadné usporiadanie množstva informácií a premyslená intuitívna funkcionalita
  • výrazná úspora času, peňazí, personálu = informácie dostupné „ na jednom mieste“, fulltextové hľadanie informácie, vzájomné prepojenie informácií ( napr. zákon a rozhodnutia súdov cez ikony produktov v právnom predpise), aktívne odkazy na ustanovenia právnych predpisov z textov dokumentov, monitorovanie záznamov
  • aktuálne informácie, upozornenia na zmeny, termíny
  • istota, záruka správnosti = dlhodobé a stabilné postavenie na trhu, informácie zo štátnych periodík a časopisov PP

 

 

Potrebujete viac infomácií? Neváhajte nás kontaktovať!


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené