Odborné články

Odporúčame

Vyrovnanie sa s čiernou stavbou krok za krokom

31.10.2018 / JUDr. Martin Píry, Ph.D

Čierna stavba je jedným z kľúčových problémov stavebného práva a rozhodovania obce/ mesta ako stavebného úradu.

celý článok

Odvolanie voči pozitívne enumerovaným uzneseniam – krok vpred či vzad?

15.10.2018 / doc. JUDr. Alexandra Löwy, PhD., LL.M.

Priblíženie základných zmien v koncepte odvolaní proti uzneseniam v intenciách Civilného sporového poriadku.

celý článok

GDPR: Stanovisko k doručovaniu písomností v správnom konaní

10.10.2018 / Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Úrad na ochranu osobných údajov zverejnil stanovisko k požiadavkam obcí a miest k správnosti postupu pri doručovaní písomností v správnom konaní a pri nazeraní do spisového materiálu.

celý článok


Obsah

  • samostatné epi príspevky a články z renomovaných odborných právnických časopisov - Justičnej revue, Bulletinu slovenskej advokácie, Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae a Magister Officiorum
  • príspevky z odborných časopisov vydavateľstva Poradca podnikateľa, spol. s r.o. od renomovaných odborníkov z ekonomickej a právnej oblasti
  • aktualizácia obsahu produktu podľa legislatívnych zmien

Funkcie

  • rýchle vyhľadávanie  – pomocou fulltextu
  • spresňovanie výsledkov hľadania – podľa vyhľadávacích kritérií fulltextového vyhľadávania (podľa oblastí práva, kľúčových slov, autora, ročníka, titulu, dátumu aktuálnosti)
  • správa dokumentov – všetky dokumenty v systéme si môže užívateľ vytlačiť, skopírovať alebo uložiť vo formáte PDF

 


 Služby

  • osobný profil – ukladanie záložiek,možnosť pridávať, odoberať či prepisovať názov opakovane používaných dokumentov, usporiadať adresáre a v nich uložených dokumentov
  • zobrazovanie súvisiacich dokumentov – z príkladov praxe a iných produktov
  • aktívne odkazy do EPI Zbierky zákonov na predpisy a ustanovenia citované v texte dokumentov

 Odporúčanie pre zákazníkov Právneho systému: Môžete využívať ďalšiu výhodu on-line práce s právnymi informáciami, ktorou je zobrazenie dokumentov priamo pri súvisiacom ustanovení v EPI Zbierke zákonov SR pod zelenou guličkou.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené