Odborné články

Odporúčame

Spojenie vecí a vylúčenie veci podľa nového Správneho súdneho poriadku

05.03.2018 / JUDr. Milan Segeč

Autor sa v zaoberá problematikou fakultatívneho spojenia veci, obligatórneho spojenia veci, vylúčenia veci na samostatné konanie, formou rozhodnutia, spojením veci a výrokom rozhodnutia vo veci samej.

celý článok

Pracovnoprávne vzťahy zdravotníckych pracovníkov

19.02.2018 / Ing. Miloslava Kováčová, MPH

Podmienky výkonu zdravotníckeho povolania, vrátane odmeňovania, ovplyvňuje spôsob výkonu zdravotníckeho povolania – vybrané otázky z aplikačnej praxe.

celý článok

Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2017

05.02.2018 / Ing. Jarmila Strählová

Povinnosť vykonať ročné zúčtovanie má zamestnávateľ u tých zamestnancov, ktorí poberali v roku 2017 zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti a písomne o ročné zúčtovanie požiadajú do 15. 2. 2018.

celý článok

Formulácia petitu žaloby v konaniach o určenie, že vec patrí do dedičstva

23.01.2018 / JUDr. Marek Maslák, PhD.

Predmetom článku je polemika o rôznych variáciách žalobného petitu v konaniach o určení, že vec patrí do dedičstva.

celý článok

Zmeny v zdravotníckych a iných neziskových organizáciách k 15. januáru 2018

19.01.2018 / JUDr. Lenka Hmírová

Dňa 8. 1. 2018 vyšla v Zbierke zákonov SR pod č. 4/2018 Z. z. novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve.

celý článok


Najpoužívanejšie dokumenty


Obsah

  • samostatné epi príspevky a články z renomovaných odborných právnických časopisov - Justičnej revue, Bulletinu slovenskej advokácie, Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae a Magister Officiorum
  • príspevky z odborných časopisov vydavateľstva Poradca podnikateľa, spol. s r.o. od renomovaných odborníkov z ekonomickej a právnej oblasti
  • aktualizácia obsahu produktu podľa legislatívnych zmien

Funkcie

  • rýchle vyhľadávanie  – pomocou fulltextu
  • spresňovanie výsledkov hľadania – podľa vyhľadávacích kritérií fulltextového vyhľadávania (podľa oblastí práva, kľúčových slov, autora, ročníka, titulu, dátumu aktuálnosti)
  • správa dokumentov – všetky dokumenty v systéme si môže užívateľ vytlačiť, skopírovať alebo uložiť vo formáte PDF

 


 Služby

  • osobný profil – ukladanie záložiek,možnosť pridávať, odoberať či prepisovať názov opakovane používaných dokumentov, usporiadať adresáre a v nich uložených dokumentov
  • zobrazovanie súvisiacich dokumentov – z príkladov praxe a iných produktov
  • aktívne odkazy do EPI Zbierky zákonov na predpisy a ustanovenia citované v texte dokumentov

 Odporúčanie pre zákazníkov Právneho systému: Môžete využívať ďalšiu výhodu on-line práce s právnymi informáciami, ktorou je zobrazenie dokumentov priamo pri súvisiacom ustanovení v EPI Zbierke zákonov SR pod zelenou guličkou.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené