Odborné články

Odporúčame

Praktické problémy súvisiace s voľbami do orgánov samosprávy obcí 2018

17.09.2018 / doc. JUDr. Marek Domin, PhD.

K riešeniam niektorých problémov, ktoré v praxi môžu nastať pri príprave komunálnych volieb.

celý článok

Pozemkové spoločenstvá v roku 2018

24.08.2018 / Ing. Marta Boráková

Zdaňovanie príjmov spoločenstva, povinnosť používať ERP a VRP, legitimita nájomnej zmluvy týkajúcej sa spoločnej nehnuteľnosti, zmeny od 1. júla 2018.

celý článok

Prvé povinnosti pri voľbách do orgánov samosprávy obcí

16.08.2018 / doc. JUDr. Marek Domin, PhD.

V sobotu 10. novembra 2018 sa budú konať voľby do orgánov samosprávy obcí. Aké sú povinnosti obce pri organizácii týchto volieb?

celý článok


Obsah

  • samostatné epi príspevky a články z renomovaných odborných právnických časopisov - Justičnej revue, Bulletinu slovenskej advokácie, Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae a Magister Officiorum
  • príspevky z odborných časopisov vydavateľstva Poradca podnikateľa, spol. s r.o. od renomovaných odborníkov z ekonomickej a právnej oblasti
  • aktualizácia obsahu produktu podľa legislatívnych zmien

Funkcie

  • rýchle vyhľadávanie  – pomocou fulltextu
  • spresňovanie výsledkov hľadania – podľa vyhľadávacích kritérií fulltextového vyhľadávania (podľa oblastí práva, kľúčových slov, autora, ročníka, titulu, dátumu aktuálnosti)
  • správa dokumentov – všetky dokumenty v systéme si môže užívateľ vytlačiť, skopírovať alebo uložiť vo formáte PDF

 


 Služby

  • osobný profil – ukladanie záložiek,možnosť pridávať, odoberať či prepisovať názov opakovane používaných dokumentov, usporiadať adresáre a v nich uložených dokumentov
  • zobrazovanie súvisiacich dokumentov – z príkladov praxe a iných produktov
  • aktívne odkazy do EPI Zbierky zákonov na predpisy a ustanovenia citované v texte dokumentov

 Odporúčanie pre zákazníkov Právneho systému: Môžete využívať ďalšiu výhodu on-line práce s právnymi informáciami, ktorou je zobrazenie dokumentov priamo pri súvisiacom ustanovení v EPI Zbierke zákonov SR pod zelenou guličkou.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené