Odborné články

Odporúčame

Úrok z nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty - nová právna úprava účinná od 1. januára 2017

19.06.2017 / JUDr. Matúš Filo, PhD.

Príspevok približuje novelizáciu právnej úpravy dane z pridanej hodnoty a zakotvenie úroku z nadmerného odpočtu.

celý článok

Novela zákona o službách zamestnanosti s účinnosťou od 1. 5. 2017

23.05.2017 / JUDr. Slavomíra Gejdošová

Príspevok analyzuje zmeny týkajúce sa evidovaných uchádzačov o zamestnanie v súvislosti s výkonom zárobkovej činnosti, ako aj zmeny v kontrole dodržiavania liečebného režimu uchádzača o zamestnanie počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti.

celý článok

Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod v prechodnom období

19.05.2017

Prechodné ustanovenia zabezpečujú verifikáciu konečného užívateľa výhod aj v prípadoch zmluvných vzťahov, ktoré vznikli pred účinnosťou zákona a trvajú aj po jeho účinnosti.

celý článok

Osobné bankroty

12.05.2017 / Doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD.

Príspevok analyzuje ustanovenia právnej úpravy konkurzu a splátkového kalendára vrátane zrušenia oddlženia.

celý článok

„Veľká novela“ v práve priemyselného vlastníctva a nový zamestnanecký režim

05.05.2017

V slovenskej odbornej obci sa začínajú objavovať články, ktoré informujú o tzv. veľkej novele práv priemyselného vlastníctva, ktorá má byť v apríli 2017 predložená na rokovanie vlády Slovenskej republiky. Ide však naozaj o takú zásadnú úpravu alebo sa zákonodarca len inšpiroval legislatívou a judikatúrou, ktorá existuje na európskej a medzinárodnej úrovni už dlhšiu dobu?

celý článok


Najpoužívanejšie dokumenty


Obsah

  • samostatné epi príspevky a články z renomovaných odborných právnických časopisov - Justičnej revue, Bulletinu slovenskej advokácie, Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae a Magister Officiorum
  • príspevky z odborných časopisov vydavateľstva Poradca podnikateľa, spol. s r.o. od renomovaných odborníkov z ekonomickej a právnej oblasti
  • aktualizácia obsahu produktu podľa legislatívnych zmien

Funkcie

  • rýchle vyhľadávanie  – pomocou fulltextu
  • spresňovanie výsledkov hľadania – podľa vyhľadávacích kritérií fulltextového vyhľadávania (podľa oblastí práva, kľúčových slov, autora, ročníka, titulu, dátumu aktuálnosti)
  • správa dokumentov – všetky dokumenty v systéme si môže užívateľ vytlačiť, skopírovať alebo uložiť vo formáte PDF

 


 Služby

  • osobný profil – ukladanie záložiek,možnosť pridávať, odoberať či prepisovať názov opakovane používaných dokumentov, usporiadať adresáre a v nich uložených dokumentov
  • zobrazovanie súvisiacich dokumentov – z príkladov praxe a iných produktov
  • aktívne odkazy do EPI Zbierky zákonov na predpisy a ustanovenia citované v texte dokumentov

 Odporúčanie pre zákazníkov Právneho systému: Môžete využívať ďalšiu výhodu on-line práce s právnymi informáciami, ktorou je zobrazenie dokumentov priamo pri súvisiacom ustanovení v EPI Zbierke zákonov SR pod zelenou guličkou.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené