Odborné články

Odporúčame

Ochrana osobných údajov v konaní o priestupku a iné problémy priestupkového práva

21.05.2018 / JUDr. Tomáš Senaj

Ochrana osobných údajov sa týka celého právneho poriadku Slovenskej republiky, a preto je nevyhnutné, aby na tento vývoj reagovala každá oblasť práva, pričom priestupkové právo nie je výnimkou.

celý článok

Sociálne podniky - nový zákon účinný od 1. mája 2018

14.05.2018 / Peter Mészáros

Samostatná právna úprava sociálneho podniku po novom dovoľuje sociálnym podnikom napĺňať nespočetné množstvo spoločensky prospešných cieľov vysoko nad rámec pracovnej integrácie či riešenia otázok zamestnanosti. 

celý článok

Nástup novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov (pre mestá a obce)

09.05.2018 / Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Informácie Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky určené pre prípravu obcí a miest na nástup nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov a zmapovanie tokov osobných údajov v ich prostredí.

celý článok

Pričítateľnosť (nielen) v trestnom a občianskom práve

09.04.2018 / prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM., MA

Koncept pričítateľnosti má v práve svoje miesto vo všeobecnosti najmä pri otázkach právnej zodpovednosti, nielen v trestnom, ale aj v občianskom a obchodnom práve.

celý článok

Zmeny v uplatňovaní trojstranného obchodu

26.03.2018 / Ing. Anna Jurišová

V rámci trojstranného obchodu sa tovar fyzicky prepravuje alebo odosiela priamo od prvého dodávateľa k druhému odberateľovi z jedného členského štátu do iného členského štátu.

celý článok


Najpoužívanejšie dokumenty


Obsah

  • samostatné epi príspevky a články z renomovaných odborných právnických časopisov - Justičnej revue, Bulletinu slovenskej advokácie, Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae a Magister Officiorum
  • príspevky z odborných časopisov vydavateľstva Poradca podnikateľa, spol. s r.o. od renomovaných odborníkov z ekonomickej a právnej oblasti
  • aktualizácia obsahu produktu podľa legislatívnych zmien

Funkcie

  • rýchle vyhľadávanie  – pomocou fulltextu
  • spresňovanie výsledkov hľadania – podľa vyhľadávacích kritérií fulltextového vyhľadávania (podľa oblastí práva, kľúčových slov, autora, ročníka, titulu, dátumu aktuálnosti)
  • správa dokumentov – všetky dokumenty v systéme si môže užívateľ vytlačiť, skopírovať alebo uložiť vo formáte PDF

 


 Služby

  • osobný profil – ukladanie záložiek,možnosť pridávať, odoberať či prepisovať názov opakovane používaných dokumentov, usporiadať adresáre a v nich uložených dokumentov
  • zobrazovanie súvisiacich dokumentov – z príkladov praxe a iných produktov
  • aktívne odkazy do EPI Zbierky zákonov na predpisy a ustanovenia citované v texte dokumentov

 Odporúčanie pre zákazníkov Právneho systému: Môžete využívať ďalšiu výhodu on-line práce s právnymi informáciami, ktorou je zobrazenie dokumentov priamo pri súvisiacom ustanovení v EPI Zbierke zákonov SR pod zelenou guličkou.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené