Odborné články

Odporúčame

Povinné zastúpenie dlžníkov v konaní o oddlžení Centrom právnej pomoci – pohľad z praxe

16.04.2019 / Mgr. Eva Kováčechová

Článok z Justičnej revue k diskutovanej téme povinného zastúpenia dlžníkov v procese oddlženia fyzických osôb.

celý článok

Zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách

01.04.2019 / Ing. Martina Švaňová

Predpokladom zodpovednosti zamestnanca za vzniknutý schodok je písomné uzatvorenie dohody o hmotnej zodpovednosti. 

celý článok

K niektorým otázkam zodpovednosti dediča za dlhy poručiteľa

26.03.2019 / doc. JUDr. Peter Molnár, PhD.

Zodpovednosť za dlhy poručiteľa z pohľadu právnej istoty veriteľov, ako aj dedičov poručiteľa.

celý článok


Obsah

  • samostatné epi príspevky a články z renomovaných odborných právnických časopisov - Justičnej revue, Bulletinu slovenskej advokácie, Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae a Magister Officiorum
  • príspevky z odborných časopisov vydavateľstva Poradca podnikateľa, spol. s r.o. od renomovaných odborníkov z ekonomickej a právnej oblasti
  • aktualizácia obsahu produktu podľa legislatívnych zmien

Funkcie

  • rýchle vyhľadávanie  – pomocou fulltextu
  • spresňovanie výsledkov hľadania – podľa vyhľadávacích kritérií fulltextového vyhľadávania (podľa oblastí práva, kľúčových slov, autora, ročníka, titulu, dátumu aktuálnosti)
  • správa dokumentov – všetky dokumenty v systéme si môže užívateľ vytlačiť, skopírovať alebo uložiť vo formáte PDF

 


 Služby

  • osobný profil – ukladanie záložiek,možnosť pridávať, odoberať či prepisovať názov opakovane používaných dokumentov, usporiadať adresáre a v nich uložených dokumentov
  • zobrazovanie súvisiacich dokumentov – z príkladov praxe a iných produktov
  • aktívne odkazy do EPI Zbierky zákonov na predpisy a ustanovenia citované v texte dokumentov

 Odporúčanie pre zákazníkov Právneho systému: Môžete využívať ďalšiu výhodu on-line práce s právnymi informáciami, ktorou je zobrazenie dokumentov priamo pri súvisiacom ustanovení v EPI Zbierke zákonov SR pod zelenou guličkou.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené