Odborné články

Odporúčame

Register partnerov verejného sektora – patová situácia s termínom ďalšej povinnosti

15.12.2017 / JUDr. Ivan Šafranko

Register partnerov verejného sektora (RPVS) dostane svojich užívateľov na prelome rokov do patovej situácie. S blížiacim sa koncom roka – 31. decembra – je spojená povinnosť overenia identifikácie konečných užívateľov výhod, ktorej účelom je preveriť a potvrdiť aktuálnosť údajov zapísaných v registri. 

celý článok

Povinnosti občianskych združení pre registráciu do Zoznamu prijímateľov za rok 2017

07.12.2017 / JUDr. Mária Kevická, PhD.

Pozor, blíži sa 15. december, kedy končí lehota, v ktorej môžete zaregistrovať svoje občianske združenie do Zoznamu prijímateľov 2 % daní za rok 2017. Ak nechcete lehotu zmeškať, mali by ste sa poponáhľať. Čo na registráciu do Zoznamu prijímateľov 2 % potrebujete?

celý článok

Daň z motorových vozidiel za rok 2017

04.12.2017 / Ing. Jana Fülöpová

Nový kalendárny rok prináša opakujúcu sa povinnosť vypočítať a odviesť daň z motorových vozidiel, ak v predchádzajúcom roku došlo k použitiu vozidla na podnikanie. Z článku sa dozviete, čo všetko potrebuje daňovník vedieť na to, aby povinnosť výpočtu a podania daňového priznania bola v súlade so zákonom o dani z motorových vozidiel, čo podlieha zdaneniu, aké platia výnimky a oslobodenie od dane.

celý článok

MS SR: Upozornenie na tzv. fikciu doručenia

27.10.2017

Ministerstvo spravodlivosti upozorňuje, že od 1. 11. 2017 začína pre elektronické platobné rozkazy a upovedomenia o začatí exekúcie platiť tzv. „fikcia doručenia“.

celý článok

Kumulácia dôvodov prípustnosti dovolania podľa § 420 a § 421 CSP

27.10.2017 / JUDr. Zuzana Flaková

Ćlánok sa venuje rozhodnutiu Veľkého senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v dovolacej veci, ktorá z procesného hľadiska rozoberá neprípustnosť kombinovania dôvodov prípustnosti dovolania.

celý článok


Najpoužívanejšie dokumenty


Obsah

  • samostatné epi príspevky a články z renomovaných odborných právnických časopisov - Justičnej revue, Bulletinu slovenskej advokácie, Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae a Magister Officiorum
  • príspevky z odborných časopisov vydavateľstva Poradca podnikateľa, spol. s r.o. od renomovaných odborníkov z ekonomickej a právnej oblasti
  • aktualizácia obsahu produktu podľa legislatívnych zmien

Funkcie

  • rýchle vyhľadávanie  – pomocou fulltextu
  • spresňovanie výsledkov hľadania – podľa vyhľadávacích kritérií fulltextového vyhľadávania (podľa oblastí práva, kľúčových slov, autora, ročníka, titulu, dátumu aktuálnosti)
  • správa dokumentov – všetky dokumenty v systéme si môže užívateľ vytlačiť, skopírovať alebo uložiť vo formáte PDF

 


 Služby

  • osobný profil – ukladanie záložiek,možnosť pridávať, odoberať či prepisovať názov opakovane používaných dokumentov, usporiadať adresáre a v nich uložených dokumentov
  • zobrazovanie súvisiacich dokumentov – z príkladov praxe a iných produktov
  • aktívne odkazy do EPI Zbierky zákonov na predpisy a ustanovenia citované v texte dokumentov

 Odporúčanie pre zákazníkov Právneho systému: Môžete využívať ďalšiu výhodu on-line práce s právnymi informáciami, ktorou je zobrazenie dokumentov priamo pri súvisiacom ustanovení v EPI Zbierke zákonov SR pod zelenou guličkou.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené