EPI komentáre

Obsah

Produkt Komentáre k zákonom obsahuje viac ako sto priebežne aktualizovaných komentárov k jednotlivým ustanoveniam vybraných právnych predpisov z rôznych oblastí práva.

 • Aktualizované komentáre – výklad zodpovedá zneniu komentovaného predpisu po novele
 • spracované odborníkmi na danú oblasť
 • výklad znenia právneho predpisu  a vysvetlenie jeho významu – s ohľadom na právne súvislosti, zámer zákonodarcu, aplikačnú prax a rozhodovaciu činnosť súdov
 • zobrazenie komentára podľa zvolenej časti (k celému predpisu, k skupine ustanovení alebo k jednému ustanoveniu)
 • časové verzie komentárov – s uvedením dátumov, k akým je konkrétny komentár účinný
 • informácie o novelách komentovaného predpisu
 • pri každom ustanovení informácia o účinnosti komentára, a v prípade ak existuje, možnosť výberu komentára k jeho iným časovým verziám
 • neokomentované ustanovenia odlíšené v navigácii sivou kurzívou
 • zobrazenie autora pri každom komentovanom ustanovení (pri komentároch, ktoré sú vytvorené autorskými kolektívmi Vám táto funkcia umožní zistiť autora konkrétnej časti komentára)
 • zaradenie komentárov do právnych oblastí

Zoznam komentárov podľa čísla komentovaného predpisu alebo názvu.

Naposledy pridané:

    
            novy_kom-podmienky-vykonu-vol-prava-online_200           novy_kom-zdravotne-poistenie-online_200

Funkcie

 • rýchle vyhľadávanie  – pomocou fulltextu aj zoznamu komentárov (s farebným odlíšením platných/modré a zrušených /červené okomentovaných predpisov)
 • spresňovanie výsledkov hľadania – podľa vyhľadávacích kritérií fulltextového vyhľadávania (podľa oblastí práva, autora, komentovaného ustanovenia i dátumu účinnosti)
 • zobrazenie komentárov je prednastavené k aktuálnemu dátumu (keď potrebujete iba komentár v aktuálnom znení )
 • zobrazenie komentára k zvolenému dátumu (potrebujete „archívnu“ informáciu k určitému dátumu, komentár k staršej časovej verzii predpisu? – zvoľte dátum a zobrazí sa Vám komentár účinný v tom čase)
 • možnosť zobraziť komentár s textom alebo bez textu komentovaného predpisu (prednastavené je zobrazenie s )  s možnosťou trvale zafixovať požadované zobrazenie
 • vyhľadaný pojem je v texte komentára podfarbený
 • vyhľadávanie vo všetkých komentároch alebo vo vybranom komentári
 • správa dokumentov – všetky dokumenty v systéme si môže užívateľ vytlačiť, skopírovať alebo uložiť vo formáte PDF
 • tlač vybranej časti komentára alebo celého komentára

 


 

Služby

 • osobný profil – ukladanie záložiek,možnosť pridávať, odoberať či prepisovať názov opakovane používaných dokumentov, usporiadať adresáre a v nich uložené dokumenty
 • aktívne odkazy do EPI Zbierky zákonov na predpisy a ustanovenia citované v texte komentára

 Odporúčanie pre zákazníkov Právneho systému: Môžete využívať ďalšiu výhodu on-line práce s právnymi informáciami, ktorou je zobrazenie komentára priamo pri komentovanom ustanovení v EPI Zbierke zákonov SR pod modrou guličkou.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené