Obchodný register de lege ferenda

Téma zefektívnenia podnikateľského prostredia je predmetom nielen ostatných noviel zákonov v oblasti obchodného práva, ale aj ďalšej ešte len pripravovanej legislatívy, ktorou má dôjsť k prestavbe Obchodného registra. Jedným z cieľov tejto legislatívy je prehodnotiť rozsah činností, ktoré dnes vykonávajú registrové súdy a následný presun pôsobnosti v oblasti vedenia Obchodného registra na iný subjekt poverený výkonom verejnej moci. Autorka sa v príspevku zaoberá najmä komparáciou českej právnej úpravy, ktorá bola vyhodnotená ako nám najbližší model fungovania Obchodného registra a navrhovanej slovenskej právnej úpravy.

Dátum publikácie: 12. 12. 2018
Prameň: Justičná revue / Justičná revue 2018 / JR - 11/2018
Oblasti práva: Obchodné právo / Obchod, podnikanie, obchodné právo / Obchodné spoločnosti; Obchodný register; Obchodno-záväzkové vzťahy všeobecne


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

PRIHLÁSENIE

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: JUDr. Katarína VALOVÁ, PhD.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR