Dohody dôchodcov od 1. júla 2018

Od 1. júla 2018 sa zavádza odvodová úľava pre dôchodcov pracujúcich na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti. 

Autori: Bc. Katarína Danajovičová
Dátum publikácie: 5. 7. 2018


Novelizačný zákon č. 266/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“), zavádza od 1. júla 2018 odvodovú úľavu pre dôchodcov pracujúcich na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti. Odvodová úľava bude obdobná ako v prípade pri odvodovej úľave pri dohode o brigádnickej práci študentov (§ 227a). V článku si podrobne priblížime, ktorí dôchodcovia si ju môžu uplatniť, aké sú podmienky uplatnenia, ako sa im znížia odvody – čo všetko prináša táto pozitívna zmena zákona.

Ktorí dôchodcovia si môžu odvodovú úľavu uplatniť

Najväčšiu pozitívnu zmenu pocítia poberatelia predčasného starobného dôchodku, ktorým sa zavádza možnosť privyrobenia si bez okamžitého pozastavenia výplaty predčasného dôchodku. Menia sa u nich nielen typy poistení, ale zavádza sa aj odvodová úľava a menia sa pravidlá v súvislosti s pozastavením výplaty predčasného dôchodku (podrobne v nasledujúcej časti). O odvodovú úľavu môžu teda požiadať poberatelia:

  1. starobného dôchodku,
  2. predčasného starobného dôchodku,
  3. invalidného dôchodku,
  4. výsluhového dôchodku podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a dovŕšili dôchodkový vek
  5. invalidného výsluhového dôchodku podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov

(ďalej len „dôchodcovia“)

  

Článok je skrátený, celé znenie nájdete v Dohody dôchodcov od 1. júla 2018

Autor: Bc. Katarína Danajovičová

Súvisiace odborné články

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR