Zahraničná pracovná cesta vlakom

Kedy začína a končí zahraničná pracovná cesta pri ceste vlakom? Zamestnanec prekročil hranice v lôžkovom vozni o cca 20:30 (podľa cestovného poriadku ŽSR). Má nárok na zahraničné diéty za tieto necelé 4 hodiny?

Podľa § 16 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov platí, že pri zahraničnej pracovnej ceste, ktorá sa začína a končí na území Slovenskej republiky, je na vznik nároku na náhrady poskytované v eurách alebo v cudzej mene rozhodujúci čas prechodu slovenskej štátnej hranice (v prípade cesty vlakom, autom), odlet a prílet lietadla podľa letového poriadku alebo príchod a odchod lode z prístavu, v ktorom sa vykonáva vstupná a výstupná hraničná kontrola. 

Záver: 

Za predpokladu, že zamestnanec prekročil hranice o 20:30, má nárok na diéty vo výške 25 % z celkovej sumy stravného (časové pásmo do 6 hodín).

Poznámka redakcie: 

§ 16 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z.

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


Autori

  • Ing. Nadežda Cígerová

Právny stav od

  • 1. 1. 2009

Dátum publikácie

  • 25. 9. 2015

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené