Účtovanie cestovného poistenia na pracovnej ceste

Na aký účet účtovať cestovné poistenie, ktoré je povinný uhradiť za zamestnancov zamestnávateľ pri pracovnej ceste zamestnancov, ktorí sú vyslaní na školenie? 

Zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu  okrem iného patrí  pri zahraničných pracovných cestách aj náhrada preukázaných výdavkov za poistenie nevyhnutných liečebných nákladov v zahraničí, náhrada výdavkov za povinné a odporúčané očkovanie.

 

Na ťarchu účtu 512 je možné účtovať náhrady výdavkov pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách, ale i iné náhrady poskytované ako pri pracovnej ceste. Postupy účtovania však bližšie účet 512 v § 65 postupov účtovania (Účtová skupina 51 – Služby) nerozoberajú.

Účet 548 na druhej strane je účtom pre ostatné položky neúčtované na predchádzajúcich účtoch. (V danom prípade nejde o zákonné poistenie, ktoré by sa účtovalo na účet 524, resp. 525 – Ostatné sociálne poistenie.) Na účet 548 sa účtuje okrem iného i poistenie majetku určeného na prevádzkovú činnosť a iné poistné súvisiace s prevádzkovou činnosťou. Vzhľadom na túto špecifikáciu účtu sa účtovnej jednotke teda ponúkajú dve alternatívy, ktoré môže zvážiť pri účtovaní cestovného poistenia.

Záver:

Ak ide o cestovné výdavky na pracovné cesty (poistenie) , postupy účtovania dávajú alternatívnu možnosť:

– účtovanie na účet 512 – Cestovné  (viac logické a vecné riešenie) alebo

– účtovanie na účet 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť.

 

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 740/2002 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ

Súvisiace príklady z praxe


Autori

  • Ing. Nadežda Cígerová

Právny stav od

  • 1. 1. 2014

Dátum publikácie

  • 26. 2. 2015

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené