Prijatie bezpečnostných opatrení

Spoločnosť zamestnáva v priemere 5 osôb.

1. V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov bolo v pracovných zmluvách do 25. 5. 2018 povinnosťou uvádzať ustanovenie na súhlas s použitím svojich osobných údajov. V zmysle nového nariadenia sa tento bod neuvádza. Akým postupom je potrebné právne ošetriť aktuálne zmluvy? Je potrebné k aktuálnym zmluvám spracovať dodatky, v ktorých sa tento bod vypúšťa alebo spracovaním informačnej povinnosti prevádzkovateľa sa daný bod automaticky zneguje?

2. Spoločnosť zamestnáva v priemere 5 zamestnancov. Vyhodnocuje, že v jej prípade ide o nízke riziko úniku informácií. Kancelária nie je prístupná priamo z ulice. Sídlo kancelárie sa nachádza na poschodí objektu, pričom je potrebné prekonať niekoľko prekážok (dvere, mreže). Právnym základom spracúvania osobných údajov je pracovná zmluva. Údaje spracúva sprostredkovateľ (externý účtovník) v svojom programe. Je spoločnosť povinná v jej prípade zabezpečiť nejaké technické opatrenia proti úniku údajov?

3. Spoločnosť prenajíma nebytové priestory v nehnuteľnostiach vo svojom vlastníctve. Právnym základom spracúvania osobných údajov nájomcov je nájomná zmluva. Je potrebné informovať nájomcov o spracúvaní osobných údajov aj spätne alebo táto povinnosť vzniká až pri nových nájomcoch, s ktorými uzatvára nájomnú zmluvu po 25. 5. 2018?

Autori: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
Dátum publikácie: 5. 12. 2018


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.

Súvisiace predpisy EÚ

Súvisiace aktuality

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené