Prijatie bezpečnostných opatrení

Spoločnosť zamestnáva v priemere 5 osôb.

1. V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov bolo v pracovných zmluvách do 25. 5. 2018 povinnosťou uvádzať ustanovenie na súhlas s použitím svojich osobných údajov. V zmysle nového nariadenia sa tento bod neuvádza. Akým postupom je potrebné právne ošetriť aktuálne zmluvy? Je potrebné k aktuálnym zmluvám spracovať dodatky, v ktorých sa tento bod vypúšťa alebo spracovaním informačnej povinnosti prevádzkovateľa sa daný bod automaticky zneguje?

2. Spoločnosť zamestnáva v priemere 5 zamestnancov. Vyhodnocuje, že v jej prípade ide o nízke riziko úniku informácií. Kancelária nie je prístupná priamo z ulice. Sídlo kancelárie sa nachádza na poschodí objektu, pričom je potrebné prekonať niekoľko prekážok (dvere, mreže). Právnym základom spracúvania osobných údajov je pracovná zmluva. Údaje spracúva sprostredkovateľ (externý účtovník) vo svojom programe. Je spoločnosť povinná v jej prípade zabezpečiť nejaké technické opatrenia proti úniku údajov?

3. Spoločnosť prenajíma nebytové priestory v nehnuteľnostiach vo svojom vlastníctve. Právnym základom spracúvania osobných údajov nájomcov je nájomná zmluva. Je potrebné informovať nájomcov o spracúvaní osobných údajov aj spätne alebo táto povinnosť vzniká až pri nových nájomcoch, s ktorými uzatvára nájomnú zmluvu po 25. 5. 2018?

Autori: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
Dátum publikácie: 5. 12. 2018


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.

Súvisiace predpisy EÚ

Súvisiace aktuality

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené