Prenájom nebytového priestoru

Platiteľ DPH prenajíma nebytové priestory (kancelárie) spoločnosti so sídlom z tretieho štátu – Srbsko. Vystaví faktúru s DPH alebo bez DPH?

Podľa § 16 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov je služba prenájmu spojená s nehnuteľnosťou, a preto keďže sa nehnuteľnosť nachádza v SR,  je predmetom dane v SR. Prenájom nebytových priestorov je oslobodený od dane podľa § 38 zákona. Avšak v súlade s § 38 ods. 5 zákona sa môže platiteľ rozhodnúť, že toto oslobodenie neuplatní (ak by sa mu zdal tento postup výhodnejší).

Podmienkou však je, aby príjemca bol zdaniteľnou osobou vykonávajúcou ekonomickú činnosť. Nemusí ísť vyslovene o platiteľa DPH.  Spoločnosť zo Srbska je zdaniteľnou osobou, preto sa platiteľ DPH môže rozhodnúť prenájom neoslobodiť.

Záver:

Pri prenájme nehnuteľností (nebytových priestorov) sa môže dodávateľ rozhodnúť, že neuplatní všeobecné oslobodenie definované v § 38 zákona. Výhodné je zdaniť prenájom v prípade, ak si prenajímateľ odpočítal DPH zo vstupných plnení (napr. DPH z nehnuteľností), pretože v takom prípade nemusí krátiť odpočítanú daň.

Poznámka redakcie: 

§ 38 zákona o DPH

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články


Autori

  • Ing. Nadežda Cígerová

Právny stav od

  • 1. 4. 2009

Dátum publikácie

  • 25. 3. 2015

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené