Predaj nehnuteľnosti, ktorá bola odpisovaná

Fyzická osoba vlastní nehnuteľnosť (predajňu v centre mesta) od roku 1991. Túto nehnuteľnosť fyzická osoba najprv sama používala na podnikanie ako SZČO, potom ju dala do prenájmu, ale naďalej z nej uplatňovala odpisy. Na liste vlastníctva je nehnuteľnosť zapísaná na rodné číslo fyzickej osoby. Nehnuteľnosť chce fyzická osoba predať. Bude príjem z predaja podliehať zdaneniu?

Podľa § 9 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od dane je oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti, a to po uplynutí piatich rokov odo dňa:

  • jej nadobudnutia alebo
  • jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku.

V otázke sa uvádza, že nehnuteľnosť bola odpisovaná. Podmienkou pre uplatnenie odpisov je zahrnutie nehnuteľnosti do obchodného majetku. Z toho možno vyvodiť, že nehnuteľnosť bola zahrnutá do obchodného majetku.

Záver:

Príjem z predaja nehnuteľnosti bude oslobodený od dane až po uplynutí piatich rokov od jej vyradenia z obchodného majetku. Do uplynutia tejto lehoty príjem z predaja podlieha zdaneniu. Ako daňový výdavok je možné uplatniť daňovú zostatkovú cenu nehnuteľnosti.

Poznámka redakcie: 

§ 9 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe


Autori

  • Ing. Marián Drozd

Právny stav od

  • 1. 1. 2015

Dátum publikácie

  • 10. 9. 2015

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené