Mobilný telefón využívaný aj na súkromné účely

Zamestnávateľ si uplatňuje do daňových výdavkov paušálne výdavky na telefónne poplatky vo výške 80 %. Zamestnávateľ má v internej smernici dohodnuté so zamestnancami poskytnutie mobilného telefónu aj na súkromné účely, a teda neuplatňuje zamestnancom toto ako nepeňažný príjem zamestnanca vo výplate. Stačí zamestnávateľovi interná smernica a nemusí skúmať skutočnú výšku súkromných a pracovných hovorov?

Pri mobilných telefónoch, ktoré môžu mať charakter osobnej potreby, sa podľa § 19 ods. 2 písm. t) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov do daňových výdavkov zahrnujú výdavky na tento majetok v pomernej výške, v akej sa majetok používa v súvislosti so zdaniteľnými príjmami.

Výdavky, náklady na obstaranie majetku, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie majetku využívaného aj na súkromné účely môže daňovník uplatniť v daňových výdavkoch buď:

  • vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80 %, alebo
  • v preukázateľnej výške v závislosti od pomeru používania tohto majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu.

Ak poskytnutie mobilného telefónu zamestnancovi aj na súkromné účely je dohodnuté v pracovnej zmluve alebo v internej smernici, pričom zamestnávateľ zdaňuje zamestnancovi toto nepeňažné plnenie ako príjem zo závislej činnosti, potom si môže daňovník ako zamestnávateľ zahrnovať do daňových výdavkov obstarávaciu cenu mobilného telefónu, ako aj paušál za používanie mobilného telefónu v plnej 100 % výške bez akéhokoľvek obmedzenia.

Ak je však používanie mobilného telefónu aj na súkromné účely dohodnuté v pracovnej zmluve alebo internej smernici a zamestnávateľ nezdaňuje toto nepeňažné plnenie zamestnancovi ako príjem zo závislej činnosti, do daňových výdavkov si zamestnávateľ zahrnie obstarávaciu cenu mobilného telefónu, ako aj paušál za používanie mobilného telefónu max. vo výške 80 %.

Záver:

Pokiaľ zamestnávateľ používanie mobilného telefónu zamestnancovi nebude zdaňovať ako nepeňažné plnenie, potom do daňových výdavkov si môže uplatniť maximálne vo forme paušálnych výdavkov 80 % z výšky hovorov.

 

Poznámka redakcie: 

§ 19 ods. 2 písm. t) zákona č. 595/2003 Z. z.

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


Autori

  • Ing. Zuzana Uríková

Právny stav od

  • 1. 1. 2015

Dátum publikácie

  • 13. 7. 2017

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené