Darovanie krvi a prekážka v práci na strane zamestnanca

Zamestnanec sa zúčastní na darovaní krvi, aferéze a ďalších biologických materiálov. Zamestnanec má nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy. Je tento čas, ktorý mu zamestnávateľ poskytne, odrátaný z času, na ktorý má zamestnanec nárok, ak ide na ošetrenie alebo vyšetrenie (§ 141 ods. 2 Zákonníka práce)?

Ak sa zamestnanec zúčastní na darovaní krvi, aferéze a darovaní ďalších biologických materiálov, ide o prekážku z dôvodov všeobecného záujmu a zamestnancovi patrí podľa § 138 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce pracovné voľno s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku za účasť na darovaní a pracovné voľno patrí aj na nevyhnutne potrebný čas cesty k odberu a späť a čas na zotavenie po odbere, pokiaľ tieto skutočnosti zasahujú do pracovného času zamestnanca. Lekár môže určiť, že čas na zotavenie zamestnanca po odbere sa predlžuje, najviac po dobu zasahujúcu do pracovného času v rámci 96 hodín od nástupu cesty na odber.

Záver

Zamestnancovi, ktorý sa zúčastnil na darovaní krvi, sa pracovné voľno s náhradou mzdy neodpočítava z času siedmich dní, na ktoré má zamestnanec nárok pri ošetrení alebo vyšetrení v zdravotníckom zariadení. Ide o inú platenú prekážku v práci.

 

Poznámka redakcie:
§ 138 zákona č. 311/2001 Z. z.

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


Autori

  • Viera Kubanková

Právny stav od

  • 1. 9. 2007

Dátum publikácie

  • 1. 7. 2016

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené