Daňová licencia a novovzniknutý daňovník

Je povinná platiť daňovú licenciu právnická osoba, ktorá vznikla v roku 2014?

Na základe § 46b ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov daňovú licenciu neplatí daňovník:

  1. ktorému vznikla prvýkrát povinnosť podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikol, okrem daňovníka, ktorý je právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie,
  2. podľa § 12 ods. 3 a 4,
  3. ktorý prevádzkuje aj chránenú dielňu alebo chránené pracovisko podľa osobitného predpisu, 
  4. za zdaňovacie obdobia podľa § 41 ods. 468 a 9.

Záver:

V uvedenom prípade právnická osoba, ktorá vznikla v roku 2014, nebude za zdaňovacie obdobie roku 2014 platiť daňovú licenciu. (V prípade, ak by zmenila počas kalendárneho roka 2014 zdaňovacie obdobie na hospodárky rok, za toto obdobie by už bola povinná platiť daňovú licenciu).

Poznámka redakcie: 

§ 46b ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z.

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


Autori

  • Ing. Zuzana Kramáriková

Právny stav od

  • 1. 1. 2014

Právny stav do

  • 31. 12. 2015

Dátum publikácie

  • 28. 4. 2015

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené